УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1120


від 12/10/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень на нове будівництво на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507), яка підлягає міні на земельну ділянку (кадастровий номер 4610137500:07:005:0542), для ефективного використання земельного фонду міста з метою розширення території проектованого навчального закладу, влаштування рекреаційної зони озеленення території загального користування на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:07:005:0542)Розглянувши звернення управління земельних ресурсів департаменту містобудування, зареєстроване у Львівській міській раді 07.12.2021 за № 4-2403-48673, беручи до уваги ухвалу міської ради від 16.09.2021 № 1308 “Про укладання договору міни земельної ділянки з метою покращення соціальної інфраструктури мешканців мікрорайону “Під Голоском“, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 07.12.2021 № 288714266, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), ділянка 4 (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) у м. Львові (на земельній ділянці, яка підлягає міні) (додаються).
2. Власнику земельної ділянки:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 10.12.2021 № 1120

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з
вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними
паркінгами на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), ділянка 4
(кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) у м. Львові (на земельній
ділянці, яка підлягає міні)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), ділянка 4 (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) у м. Львові (на земельній ділянці, яка підлягає міні).
1.2. Інформація про замовника – управління земельних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради, м. Львів, пл. Ринок, 1.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,7538 га (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до ухвали міської ради від 19.08.2016 № 749 “Про затвердження внесення змін до детального плану території житлового району “Під Голоском“ (зміна № 2)“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 25,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 720 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 4,00 м до червоної лінії з південної сторони по лінії регулювання забудови;
- 4,00 м до червоної лінії з північної сторони по лінії регулювання забудови;
- 4,00 м до червоної лінії із західної сторони по лінії регулювання забудови;
- 4,00 м до червоної лінії зі східної сторони по лінії регулювання забудови.
Об’єкт (нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), ділянка 4 (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) у м. Львові (на земельній ділянці, яка підлягає міні) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка на вул. Під Голоском (навпроти будинку № 19), ділянка 4 (кадастровий номер 4610137500:05:004:0507) у м. Львові розташована за межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики Антон КОЛОМЄЙЦЕВ