УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення748


від 07/13/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Кредо Інвест Капітал“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б зі знесенням існуючих гаражів
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Кредо Інвест Капітал“ від 04.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.07.2018 за № 2-18791/АП-2401), містобудівний розрахунок розміщення житлового будинку на вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.02.2018 № 112546566 та від 23.10.2017 № 101166773, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.12.2017 № НВ-4606211142017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Кредо Інвест Капітал багатоквартирного житлового будинку на вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б зі знесенням існуючих гаражів (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Кредо Інвест Капітал“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.07.2018 № 748


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку на
вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б зі знесенням існуючих гаражів


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – будівництво на вул. Академіка А. Сахарова, 78.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Кредо Інвест Капітал, 79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, 313-Б.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1795 га (кадастровий номер 4610136900:05:007:0033) – 02.10 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.12.2017 № НВ-4606211142017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2зона торгово-ділових зон місцевого значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914. З допустимим видом забудови – будівлі змішаного використання з житловими квартирами на верхніх поверхах відповідно до протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 22.06.2018 10.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 27,85 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будинку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 41 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 501 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку на вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б зі знесенням існуючих гаражів) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. Академіка А. Сахарова – 11,30 м, до нежитлової будівлі з південно-східної сторони – 30,60 м та з південної сторони – 11,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 22.06.2018 № 10.
Земельна ділянка на вул. Академіка А. Сахарова, 78-Б (кадастровий номер 4610136900:05:007:0033) розташована у межах зони регулювання забудови.
Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський