УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1089


від 11/24/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ПП “Будівельне агентство “Версаль“ будівлі під літерою “А-2“ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Личаківській, 37

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 22.02.2019 № 171
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.11.2017 № 1089 '


Розглянувши звернення приватного підприємства “Будівельне агентство “Версаль“ від 15.11.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.11.2017 за № 2-30079/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками реконструкції будівлі під літерою “А-2“ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Личаківській, 37, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 29.07.2014 № 24893838, витяги про Державну реєстрацію прав від 31.03.2011 № 29507949 та від 31.03.2011 № 29508045, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.11.2017 № НВ-4605997462017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію приватним підприємством “Будівельне агентство “Версаль“ будівлі під літерою “А-2“ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Личаківській, 37 (додаються).
2. Приватному підприємству “Будівельне агентство “Версаль“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 24.11.2017 № 1089

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію будівлі під літерою “А-2“ під багатоквартирний
житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на вул. Личаківській, 37

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Личаківській, 37.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Будівельне агентство “Версаль“, 79008, м. Львів, вул. Братів Рогатинців, 18.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1607 га (кадастровий номер 4610137200:01:002:0026) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з офісними приміщеннями відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 15.07.2014 за № Л-1914, строком дії до 26.12.2023.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 та від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах до 4-х поверхів включно (не вище 15,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і не вище 18,00 м до гребеня даху.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 67,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 650 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція будівлі під літерою “А-2“ під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Личаківській, 37) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“ по червоній лінії вул. Личаківської у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:01:002:0026).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівля, яка підлягає реконструкції, на вул. Личаківській, 37 розташована у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Личаківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський