УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення403


від 04/13/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “СВ“ будинку змішаного використання з розміщенням об’єктів ділового, обслуговуючого та комерційного призначення, підземним гаражем та квартирами у верхніх поверхах на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.12.2018 № 1435
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.04.2018 № 403'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “СВ“ від 05.04.2018 № 05/04/18-01(зареєстроване у Львівській міській раді 05.04.2018 за № 2-9742/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва будинку змішаного використання з розміщенням об’єктів ділового (офіси), обслуговуючого та комерційного призначення, підземним гаражем та квартирами у верхніх поверхах на вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука, 25-А, 25-Б, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.02.2014 № 17286998, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.03.2017 № 82048274, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.03.2017 № НВ-4604830202017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “СВ“ будинку змішаного використання з розміщенням об’єктів ділового, обслуговуючого та комерційного призначення, підземним гаражем та квартирами у верхніх поверхах на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “СВ“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.04.2018 № 403

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво будинку змішаного використання з розміщенням
об’єктів ділового, обслуговуючого та комерційного призначення,
підземним гаражем та квартирами у верхніх поверхах на
вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “СВ“, м. Львів, вул. Торфяна, 21.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4511 га (кадастровий номер 4610137500:06:003:0025) – 03.10 для будівництва і обслуговування будівель ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування торгово-розважального комплексу відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.03.2017 82048274 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.03.2017 № НВ-4604830202017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-1 зона загальноміського центру відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.04.2017 285 “Про затвердження внесення змін до детального плану території району “Збоїща“ у межах громадського центру на вул. Пилипа Орлика – вул. І. Миколайчука“.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 38,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 26 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво будинку змішаного використання з розміщенням об’єктів ділового, обслуговуючого та комерційного призначення, підземним гаражем та квартирами у верхніх поверхах на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. І. Миколайчука – 6,50 м та 6,00 м, до червоних ліній вул. Гетьмана І. Мазепи – 32,50 м та до існуючих будівель – з північно-західної сторони – 24,70 м та 19,00 м, з східної сторони – 11,5 м, з західної сторони – 29,1 м та часткове блокування до існуючої нежитлової будівлі у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:06:003:0025).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та детального плану території.
Земельна ділянка на вул. Гетьмана І. Мазепи, 25-А, 25-Б (кадастровий номер 4610136300:05:006:0009) знаходиться поза межами зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський