УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення942


від 10/09/2019

Про проведення міжнародного архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію та затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Максимець С. Г. та Данчевською Л. В. нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. ЛьвовіРозглянувши звернення громадянок Максимець Софії Григорівни та Данчевської Лесі Володимирівни від 19.09.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.09.2019 за № 3-Д-113369/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 18.09.2019 № 181390853, від 23.09.2019 № 182049646 та від 23.09.2019 № 182052235, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.09.2019 № НВ-4611067592019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянками Максимець Софією Григорівною та Данчевською Лесею Володимирівною нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові (додаються).
2. Управлінню архітектури та урбаністики спільно з громадянками Максимець Софією Григорівною та Данчевською Лесею Володимирівною:
2.1. Оголосити відкритий міжнародний архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію реконструкції нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові.
2.2. Головою конкурсної комісії визначити начальника управління архітектури та урбаністики, головного архітектора м. Львова.
2.3. Голові конкурсної комісії сформувати склад журі міжнародного архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо реконструкції нежитлових приміщень торгового центру з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові.
3. Громадянкам Максимець Софії Григорівні та Данчевській Лесі Володимирівні:
3.1. Провести та профінансувати міжнародний архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію щодо реконструкції нежитлових приміщень торгового центру з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові з врахуванням пішохідного простору зі сторони вул. П. Дорошенка та представити виконавчому комітету Львівської міської ради.
3.2. Проектну документацію розробити на підставі проектної пропозиції переможця міжнародного архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію щодо реконструкції нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові.
3.3. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
3.4. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
3.5. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
3.6. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.10.2019 № 942

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію нежитлових приміщень під торговий центр
з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах
на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Максимець Софія Григорівна, м. Львів, вул. Староєврейська, 9/2; громадянка Данчевська Леся Володимирівна, м. Львів-Винники, вул. Каліча-Гора, 18/2.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0995 га (кадастровий номер 4610136600:02:002:0018) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва торгового центру відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.09.2019 № НВ-4611067592019.
Функціональне призначення земельної ділянки – відповідно до генерального плану забудови міста Львова, затвердженого ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, територія громадських комплексів та об’єктів.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 22,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини даху. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 93 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція нежитлових приміщень під торговий центр з конференц-залом та готельними номерами у верхніх поверхах на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136600:02:002:0018). Для організації громадського простору із зупинкою транспорту передбачити відступ лінії фасаду у рівні першого поверху 1,00 м від червоної лінії вул. П. Дорошенка, вище першого поверху – по лінії забудови сусідніх будівель на вул. П. Дорошенка.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – реконструйовані нежитлові приміщення на вул. П. Дорошенка, 2 у м. Львові знаходяться у центральній частині міста у кварталі історично сформованої забудови, у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасаду та узгодити його у встановленому законодавством порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець