УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення818


від 07/27/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ “Львів-Енергія“ будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Стрийський парк“
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Львів-Енергія“ від 19.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2018 за № 2-20311/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками реконструкції будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Стрийський парк“, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.06.2018 № 12904386, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 03.07.2018 № 129474447, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.06.2018 № НВ-4607242332018, договір про встановлення земельного сервітуту (для реальних часток), зареєстрований у Львівській міській раді 31.05.2018 за № Г-с-1199, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою відповідальністю “Львів-Енергія“ будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Стрийський парк“ (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Львів-Енергія“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.07.2018 № 818

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах
пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення “Стрийський парк“

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Уласа Самчука, 16.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Львів-Енергія“, м. Львів, вул. Уласа Самчука, 16.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 51,3865 га (кадастровий номер 4610136600:07:002:0008) – 04.07 для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;
категорія земель – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
вид використання – для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.06.2018 № НВ-4607242332018.
Функціональне призначення земельної ділянки – відповідно до генерального плану забудови міста, затвердженого ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, озеленені території загального користування.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 15,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – існуючий.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція будівлі на вул. Уласа Самчука, 16 у межах пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення “Стрийський парк“) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги, встановлені законодавством України для пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку.
Будівля, яка підлягає реконструкції, розміщена в історичному ареалі міста.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський