УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення721


від 07/06/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Озерна алея“ спортивно-рекреаційного комплексу з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А




Розглянувши звернення приватного підприємства “Озерна алея“ від 05.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.07.2018 за № 2-18916/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва спортивно-рекреаційного комплексу з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.05.2017 № 87285890, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.03.2015 № 35645563, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2017 № НВ-4605503452017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Озерна алея“ спортивно-рекреаційного комплексу з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А (додаються).
2. Приватному підприємству Озерна алея“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.



Львівський міський голова А. Садовий



Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.07.2018 № 721

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво спортивно-рекреаційного комплексу
з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами
громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Володимира Великого, 2-А.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство Озерна алея, м. Винники, вул. Кільцева, 7/45.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3869 га (кадастровий номер 4610136900:07:005:0028) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування спортивно-рекреаційного комплексу з офісно-торговими приміщеннями, житлом, підземним паркінгом та об’єктами громадського харчування відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2017 № НВ-4605503452017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14.07.2017 № 611 “Про затвердження детального плану території у межах вул. В. Янева, вул. Стрийської, вул. Володимира Великого, залізничної колії“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 37,50 м, 43,50 м, 49,50 м у стінах та 39,60 м, 45,60 м, 51,60 м - висота надбудови для інженерного облаштування, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
Граничну висоту будівлі узгодити з Міжнародним аеропортом “Львів“ імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 65,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 1050 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (спортивно-рекреаційний комплекс з житловими одиницями, підземним паркінгом та об’єктами громадського призначення на вул. Володимира Великого, 2-А) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:07:005:0028), з відступом від червоних ліній з північної сторони – 1,50 м, зі східної сторони – 0,60 м, з південної сторони – 5,10 м та з західної сторони – 0,60 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Володимира Великого, 2-А (кадастровий номер 4610136900:07:005:0028) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.




Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський