УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення918


від 10/07/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП “Телець“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 23.12.2016 № 1243
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07.10.2016 № 918'


Розглянувши звернення приватного підприємства “Телець“ від 26.09.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 26.09.2016 за № 2-23103/АП), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками “Будівництво ПП “Телець“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б у м. Львові“, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 07.04.2008 за № Ф-863, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.04.2016 № НВ-4603412852016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво приватним підприємством Телець багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б (додаються).
2. Приватному підприємствуТелець“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати містобудівні умови та обмеження на будівництво ПП Телець багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б від 16.06.2005 № 24 такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови В. Пушкарьов


                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 07.10.2016 № 918

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво приватним підприємством “Телець“
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
на вул. Бойківській, 30-Б


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво приватним підприємством “Телець“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство Телець“, 79000, м. Львів, просп. Свободи, 13.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Бойківська, 30-Б.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюдоговір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 07.04.2008 за № Ф-863 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,1401 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, детальний план території на вул. Бойківській, затверджений рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 852.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкиземлі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,1401 га.
1.10.2. Площа забудови – 984,62 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 9894,55 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир 6724,54 кв. м.
1.10.5. Житлова площа квартир – 3878,90 кв. м.
1.10.6. Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень – 832,77 кв. м.
1.10.7. Площа приміщень загального користування – 835,70 кв. м.
1.10.8. Площа підземного паркінгу – 1753,93 кв. м.
1.10.9. Будівельний обєм – 41447,14 куб. м.
1.10.10. Кількість квартир – 64.
1.10.11. Поверховість – 10.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 38,65 м (10 поверхів) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 70,3 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 860 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від обєкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовиоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 07.04.2008 за № Ф-863 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б, на прилеглій території до парку Горіховий гай“.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від обєктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудз дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого обєкта на прилеглу територію.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційзгідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект комплексного благоустрою території в увязці з благоустроєм прилеглої ділянки з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень(зі змінами). При замощенні тротуарів використовувати бетонні або кам’яні плити розміром 30 см х 30 см х 6 см; біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду, замощення дрібнорозмірною (10 см х 10 см) бруківкою, дане замощення використовувати біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
Недопустити руйнування прилеглої території парку Горіховий гай“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупідїзд до проектованого обєкта передбачити з боку вул. Бойківської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для проектованого житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщинибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б передбачено поза межами історичного ареалу.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський