УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення495


від 06/12/2020

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Світанки“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд на вул. Д. Січинського, 2 у м. ЛьвовіРозглянувши звернення приватного підприємства “Світанки“, зареєстровані у Львівській міській раді 13.03.2020 за № 2-19152/АП-2401 та 18.05.2020 за № 2-8551-2401, містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Д. Січинського, 2 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2019 № 190559022 і від 12.05.2020 № 208758923, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.11.2019 № НВ-4611704672019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Світанки“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд на вул. Д. Січинського, 2 у м. Львові (додаються).
2. Приватному підприємству “Світанки“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 12.06.2020 № 495

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд
на вул. Д. Січинського, 2 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Д. Січинського, 2.
1.2. Інформація про замовника – приватне підприємство Світанки, м. Львів, вул. Д. Січинського, 2.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2720 га (кадастровий номер 4610136800:02:005:0379) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з обєктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.11.2019 № НВ-4611704672019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 11.03.2020 № 7.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – секція № 1 (південна) 35,00 м, секція № 2 (північна) – 33,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі). При необхідності граничну висоту будівлі узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 % для земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0379).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 221 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 3,07 м до червоної лінії вул. Д. Січинського із західної сторони;
- 26,23 м - 27,74 м до існуючої забудови із західної сторони;
- 19,96 м до межі земельної ділянки та існуючої забудови з північної сторони;
- 10,63 м до існуючої забудови з північно-східної сторони;
- 15,02 м до існуючої забудови зі східної сторони;
- 11,17 м до межі земельної ділянки та існуючої забудови зі східної сторони;
- 11,75 м до межі земельної ділянки з південної сторони.
Об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд на вул. Д. Січинського, 2 у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:005:0379) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом зі знесенням існуючих споруд на вул. Д. Січинського, 2 у м. Львові розташоване поза межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та правил.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – охоронна зона кабелів зв’язку – 0,6 м; охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,5 м. При потребі виконати перенесення інженерних мереж.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев