УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення568


від 06/19/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Еліт дім“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова зі знесенням існуючих будівель
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Еліт дім“ від 11.05.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.05.2019 за № 2-14406/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова зі знесенням існуючих будівель, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 11.04.2019 за № Ф-3109, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.04.2019 № 163822358, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.05.2019 № НВ-4609632632019, витяги про державну реєстрацію прав від 05.10.2010 № 27535560 і від 08.10.2010 № 27578658, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 02.10.2018 № 139841801, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Еліт дім“ багатоквартирного житлового будинку на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Еліт дім“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.06.2019 № 568

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова
зі знесенням існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Еліт дім“, 79018, м. Львів, вул. Я. Головацького, 23-В.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3070 га (кадастровий номер 4610136900:03:001:0056) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.05.2019 № НВ-4609632632019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 26,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 50,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 680 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Кастелівці – вул. Академіка А. Сахарова) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм і правил у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:03:001:0056) на відстані 12,80 м - 6,90 м до червоних ліній вул. Кастелівки. Відстані до існуючої забудови з південно-західної сторони – 17,80 м - 28,00 м, з північно-східної сторони – 8,00 м - 9,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектована будівля розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих будівельних норм і правил та вимог управління охорони історичного середовища, відповідно до Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський