УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення690


від 08/13/2021

Про впровадження та функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 585-2023; 892-2024
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 № 690' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 28.06.2024 ]......Рішення'


Остаточна редакція

З метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезень пасажирів міським автомобільним та електричним транспортом на маршрутах загального користування, забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів, отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування пасажирських перевезень та обгрунтованості тарифів на перевезення, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільний транспорт“, “Про міський електричний транспорт, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 у редакції від 26.12.2019, на виконання Кредитного договору від 17.05.2017, укладеного між Львівським комунальним підприємством “Львівавтодор“ та Європейським банком реконструкції і розвитку, рішення виконавчого комітету від 14.06.2019 № 514 “Про затвердження Концепції розвитку громадського транспорту та паркування приватного транспорту у місті Львові“ виконавчий комітет вирішив:


1. Встановити поетапне впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади:
1.1. Етап автоматизованої системи оплати проїзду “Освіта пільговика“ – з 13 січня 2022 року.
1.2. Етап автоматизованої системи оплати проїзду “Безготівкова оплата проїзду“, початок функціонування якого встановлюється окремим рішенням виконавчого комітету.
1.3. Етап автоматизованої системи оплати проїзду “Розрахунок з перевізниками за виконану транспортну роботу“, початок функціонування якого встановлюється окремим рішенням виконавчого комітету.
2. Затвердити:
2.1. Порядок функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади (додаток 1).
2.2. Правила користування пасажирським транспортом загального користування на території Львівської міської територіальної громади (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.


Львівський міський голова А. СадовийДодаток 1

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.08.2021 № 690

ПОРЯДОК
функціонування автоматизованої системи оплати проїзду
у пасажирському транспорті загального користування
на території Львівської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Порядок функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади (надалі – Порядок) регулює питання функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади (надалі – Львівська МТГ) незалежно від форм власності, визначає учасників відносин у цій системі, їх права та обов’язки, порядок придбання та обігу транспортної картки “ЛеоКарт“, процедуру реєстрації електронного квитка, функціонування та технічний захист автоматизованої системи оплати проїзду.
1.2. Порядок розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про автомобільний транспорт“, “Про міський електричний транспорт“, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“, “Про інформацію“, “Про захист персональних даних“, постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом“, від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту“ та інших нормативно-правових актів.
1.3. Дія цього Порядку поширюється на всіх учасників автоматизованої системи оплати проїзду, у тому числі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичних осіб – підприємців, а також фізичних осіб – користувачів пасажирським транспортом загального користування на території Львівської МТГ.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
1.4.1. Автоматизована система оплати проїзду (надалі – АСОП) – програмно-технічний комплекс, призначений для оплати пасажирами проїзду (перевезення багажу), здійснення обліку кількості пасажирів та наданих перевізниками транспортних послуг.
1.4.2. Активація транспортної картки “ЛеоКарт“, носія електронного проїзного документа – процедура підключення транспортної картки “ЛеоКарт“ до АСОП, яка надає можливість її використання.
1.4.3. Бортова система АСОП – програмно-технічна частина АСОП, яка встановлена на транспортні засоби Перевізника.
1.4.4. Валідатор – технічний пристрій, встановлений у салоні транспортного засобу, який призначений для зчитування та валідації проїзних документів.
1.4.5. Валідація – процес реєстрації проїзних документів у салоні транспортного засобу в АСОП. Успішна валідація є підтвердженням факту оплати пасажиром поїздки, права пасажира на проїзд та перевезення багажу у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ.
1.4.6. Депозит – сума коштів, яка повинна зберігатися в електронному гаманці, що не менша вартості одного електронного квитка на разову поїздку.
1.4.7. Електронний гаманець – електронний спосіб оплати, призначений для зберігання внесених пасажиром (користувачем) коштів з метою подальшої оплати проїзду, перевезення багажу чи придбання електронних проїзних документів.
1.4.8. Електронний квиток – проїзний документ встановленої форми, який після валідації дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.
1.4.9. Стандарт EMV (Europay, MasterCard, Visa) – міжнародний стандарт для операцій з банківськими картками, що мають чип, розроблений для підвищення рівня безпеки фінансових операцій. Contactless EMV (cEMV) – технічний стандарт, який забезпечує сумісність усіх чипових та безконтактних платіжних карток, а також платіжних терміналів у всьому світі.
1.4.10. Консоль водія – пристрій, який знаходиться у кабіні водія та є основою бортової системи, яка під’єднана до центральної системи АСОП, що здійснює управління реєстраторами, такими як: валідатори, дисплеї інформування пасажирів тощо, які складаються з терміналу/дисплею на робочому місці водія з бортовим комп’ютером, та використовується водієм.
1.4.11. “ЛеоКарт“ – запатентована торговельна марка (свідоцтво на знак для товарів і послуг від 25.05.2018 № 242418), яка зареєстрована та належить Оператору АСОП.
1.4.12. Носій проїзного документа – засіб або пристрій, який забезпечує доступ до проїзних документів і, який використовується для валідації проїзних документів.
1.4.13. Особистий кабінет – електронна платформа або веб-інтерфейс, який надає пасажирам (користувачам) індивідуальний доступ до своїх персональних даних, інформації, послуг або функцій, пов’язаних з АСОП. Цей кабінет дозволяє пасажирам (користувачам) взаємодіяти зі своїми особистими налаштуваннями, виконувати операції, вносити зміни та отримувати інформацію, пов’язану з їхнім обліковим записом в АСОП.
1.4.14. Обліковий список транспортних карток “ЛеоКарт“ – сукупність відомостей про дійсні та заблоковані в АСОП транспортні картки “ЛеоКарт“.
1.4.15. Пільговий профіль – запис, який створений в АСОП до персоналізованого облікового запису пасажира, на підставі наданих заявником документів, які підтверджують право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства України та ухвал Львівської міської ради.
1.4.16. Персоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – безконтактна пластикова смарт-картка, на якій зазначаються персональні дані пасажира (у тому числі нанесені на неї у графічному вигляді), фотографія власника картки, унікальний номер транспортної картки та містить електронний гаманець, на якому встановлено або може встановлюватися депозит.
1.4.17. Неперсоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – безконтактна пластикова смарт-картка, яка не містить жодної інформації про її власника (пасажира), містить унікальний номер транспортної картки та електронний гаманець, на якому встановлено депозит.
1.4.18. Туристична картка “ЛеоКарт“ – безконтактна пластикова смарт-картка, яка не містить жодної інформації про її власника (пасажира), містить унікальний номер транспортної картки, але не містить електронного гаманця та надає необмежений доступ подорожуючим особам до мережі громадського транспорту на визначений період.
1.4.19. Паперовий квиток на разову поїздку – проїзний документ встановленої форми, який видається при готівковому розрахунку на борту транспортного засобу водієм з використанням консолі водія для поточної поїздки у відповідному транспортному засобі.
1.4.20. Перевірка ліміту – операція з перевірки залишку кількості поїздок, залишку коштів, терміну дії абонементів та терміну дії транспортної картки “ЛеоКарт“.
1.4.21. Пільгові категорії населення – категорії населення, які мають право на безоплатний проїзд пасажирським транспортом загального користування на території Львівської МТГ, перелік яких визначено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.11.2021 № 1009 “Про затвердження порядку оформлення та видачі персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
1.4.22. Платіжний пристрій – технічний пристрій (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний пристрій самообслуговування тощо), що дає можливість пасажиру (користувачу) виконувати операції з ініціювання переказу коштів, а також інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.
1.4.23. Поїздка з пересадкою – поїздка у двох і більше транспортних засобах (одного чи різних маршрутів) за умови, що валідація проїзного документа в останньому транспортному засобі здійснена не пізніше ніж через 40 хв. з моменту першої валідації в першому транспортному засобі. Валідація проїзного документа обов’язково здійснюється у кожному транспортному засобі.
1.4.24. Проїзний документ – абонемент або квиток на разову поїздку (паперовий чи електронний), успішна валідація якого надає право на проїзд у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ.
1.4.25. Пункти прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ – Центр обслуговування пасажирів та представники Оператора АСОП у Центрах надання адміністративних послуг Львівської МТГ, а також в інших пунктах прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“, перелік яких розміщується на веб-сайті Оператора АСОП.
1.4.26. Система автоматичного визначення місцезнаходження транспортного засобу (надалі – АВМТ) – спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання, яке забезпечує відстеження та моніторинг руху транспортних засобів з використанням системи глобального позиціонування, а також управління рухом на маршрутах пасажирського транспорту загального користування на території Львівської МТГ.
1.4.27. Система ключових показників ефективності (КРІ) – система заохочень за дотримання та стягнень за недотримання вимог щодо якості перевезень за показниками, які передбачені вимогами договорів про перевезення, що укладаються між Організатором перевезень та Перевізниками: дотримання графіків перевезень, стану транспортних засобів; чистоти транспортних засобів, безпеки перевезень, наявність (роботи) у транспортних засобах аудіоприладів для інформування пасажирів та ін.
1.4.28. Термінал контролера – переносний компактний технічний пристрій, призначений для блокування валідаторів, перевірки проїзних документів під час проведення контролю оплати проїзду та перевезення багажу, а також для оплати та друку штрафного квитка.
1.4.29. Транспортна картка “ЛеоКарт“ – емітована Оператором АСОП пластикова смарт-картка, яка є носієм електронних проїзних документів, зареєстрована в АСОП, має унікальний номер та може містити електронний гаманець.
1.4.30. Транспортні послуги – перевезення пасажирів та їх ручної поклажі, багажу пасажирським транспортом загального користування на території Львівської МТГ.
1.4.31. Штрафний квиток – це паперовий квиток, який пасажир повинен придбати у контролера під час здійснення контролю оплати проїзду у разі: відсутності у пасажира завалідованого проїзного документа чи паперового квитка на разову поїздку з чинним строком дії; проїзду з недійсним проїзним документом; безоплатного провезення пасажиром дитини віком від семи до шістнадцяти років; неоплаченого перевезення багажу.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про автомобільний транспорт“, “Про міський електричний транспорт“, “Про платіжні послуги“, Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.
1.4.32. Авторизація – це процес перевірки наявності у пасажира чинного абонемента, зареєстрованого в АСОП, та/або підтвердження спроможності пасажира оплатити надані транспортні послуги.
1.5. Під автоматизованою системою оплати проїзду розуміється автоматизована система обліку оплати проїзду відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“.
1.6. АСОП у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ побудована на основі процесу відкладеної авторизації, що передбачає такі основні принципи функціонування:
1.6.1. При піднесенні носія електронного проїзного документа до валідатора відбувається зчитування його електронних даних та у разі наявності необхідної інформації здійснюється реєстрація факту поїздки пасажира у конкретному транспортному засобі.
1.6.2. Інформація про реєстрацію факту поїздки пасажира у конкретному транспортному засобі передається в центральну систему АСОП, де, як правило, наступного дня проводиться об’єднання та/або підсумовування кількості зареєстрованих поїздок впродовж дня, що були здійснені за допомогою одного і того ж носія електронного проїзного документа.
1.6.3. Після проведення об’єднання та/або підсумовування кількості зареєстрованих поїздок впродовж дня, що були здійснені за допомогою одного і того ж носія електронного квитка, емітенту платіжного засобу пасажира надсилається запит про здійснення платіжної операції з оплати відповідної вартості проїзду або про списання відповідної суми коштів з електронного гаманця.
2. Мета, завдання та структура АСОП

2.1. Метою впровадження АСОП на території Львівської МТГ є покращання якості надання послуг у пасажирському транспорті загального користування, зменшення кількості використання пасажирами готівкового розрахунку за транспортні послуги, забезпечення обліку фактично наданих послуг з перевезення, у тому числі пільгових категорій пасажирів, отримання повної, достовірної та деталізованої інформації про надані транспортні послуги для вирішення задач аналізу, планування пасажирських перевезень та обгрунтованості тарифів на перевезення.
2.2. Завданнями АСОП є:
2.2.1. Запровадження безготівкових розрахунків за проїзд з використанням транспортних карток “ЛеоКарт“ та носіїв електронних проїзних документів у пасажирському транспорті загального користування незалежно від форм власності та поступове вилучення готівки як способу оплати за проїзд.
2.2.2. Ведення автоматизованого обліку оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ.
2.2.3. Забезпечення економічної привабливості та зручності міських перевезень для пасажирів на основі сучасних технологій системи розрахунків за проїзд, сприяння підвищенню культури обслуговування пасажирів завдяки застосуванню ключових показників ефективності (КРІ).
2.2.4. Здійснення автоматизованого моніторингу пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту загального користування, зокрема пільгових категорій населення.
2.2.5. Оптимізація транспортних маршрутів (транспортної мережі загалом) на основі даних автоматизованого моніторингу пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту загального користування.
2.2.6. Аналіз даних щодо пасажиропотоку, оптимізація використання рухомого складу, удосконалення маршрутів його руху тощо.
2.3. Структура АСОП:
2.3.1. Центральна система АСОП, яка являє собою комплекс програмного забезпечення, що може розміщуватись у хмарній інфраструктурі або фізичних дата-центрах, здійснює управління АСОП, забезпечує взаємодію її елементів між собою, обробку даних та надання звітності.
2.3.2. Апаратні та програмно-апаратні комплекси АСОП, які використовуються при функціонуванні та захисті АСОП.
2.3.3. Носії електронних проїзних документів на основі безконтактної технології.
2.3.4. Дротові та бездротові мережі, які забезпечують зв’язок між Центральною системою АСОП та іншими частинами системи АСОП.
2.3.5. Інфраструктура обслуговування пасажирів (користувачів) – роздрібна мережа продажу електронних проїзних документів та поповнення носіїв проїзних документів, веб-портал, Пункти прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“, пункти поповнення транспортних карток тощо.
3. Учасники відносин в АСОП

3.1. Учасниками відносин в АСОП (надалі – учасники АСОП) є:
3.1.1. Власник АСОП.
3.1.2. Організатор перевезень.
3.1.3. Оператор АСОП.
3.1.4. Перевізники.
3.1.5. Агенти, дистриб’ютори.
3.1.6. Фінансові установи, у тому числі банки.
3.1.7. Пасажири (користувачі).
3.1.8. Контролери.
3.1.9. Залучені Оператором АСОП підприємства та організації для забезпечення функціонування безперебійної роботи АСОП.
3.2. Власником АСОП є Львівська міська територіальна громада в особі Львівської міської ради.
3.3. Організатором перевезень є департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
3.4. Оператором АСОП є Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“, яке відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.04.2021 № 304 визначене уповноваженою особою щодо впровадження та функціонування АСОП у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ.
3.5. Перевізниками є суб’єкти господарювання різних форм власності, які на підставі договору з Організатором перевезень надають послуги з перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту загального користування на території Львівської МТГ.
3.6. Агентами, дистриб’юторами є залучені Оператором АСОП суб’єкти господарювання, які мають належну інфраструктуру, обладнання та відповідні права для здійснення операцій з продажу електронних проїзних документів, транспортних карток “ЛеоКарт“ та їх поповнення.
3.7. Фінансовими установами відповідно до ст. 1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг“ є юридичні особи, які відповідно до закону надають одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесені до відповідного реєстру у встановленому законом порядку.
3.7.1. Банками відповідно до ст. 2 Закону України “Про банки і банківську діяльність“ є юридичні особи, які на підставі банківської ліцензії мають виключне право надавати банківські послуги.
3.8. Пасажирами (користувачами) є фізичні особи, які перебувають у транспортному засобі та користуються послугою з перевезення пасажирським транспортом загального користування з використанням АСОП на території Львівської МТГ, але не причетні до керування транспортним засобом чи здійснення контролю оплати проїзду, перевезення багажу.
3.9. Контролер – особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду, перевезення багажу; контролером є працівник Оператора АСОП.
3.10. Залучення агентів, дистриб’юторів, банків, інших фінансових установ до АСОП здійснюються на підставі договорів, які укладаються з Оператором АСОП.
3.11. Приєднання Перевізників до АСОП здійснюються на підставі договорів, які укладаються з Організатором перевезень та з Оператором АСОП.
4. Обов’язки та права учасників АСОП

4.1. Обов’язки та права Організатора перевезень:
4.1.1. Обов’язки Організатора перевезень:
4.1.1.1. Здійснювати аналіз наданих послуг з перевезення пасажирів на підставі даних АСОП.
4.1.1.2. Розглядати пропозиції Оператора АСОП щодо вдосконалення графіків руху, маршрутів, формування транспортної мережі на території Львівської МТГ та якості обслуговування пасажирів.
4.1.1.3. Надавати методичні рекомендації з питань застосування цього Порядку.
4.1.1.4. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Порядку.
4.1.2. Права Організатора перевезень:
4.1.2.1. Здійснювати контроль за належним виконанням робіт з встановлення, налаштування та функціонування АСОП.
4.1.2.2. Здійснювати контрольно-наглядові функції за виконанням Перевізниками конкурсних вимог з урахуванням АСОП у пасажирському транспорті загального користування та відповідних умов договорів.
4.1.2.3. Вдосконалювати транспортну інфраструктуру громади з врахуванням функціонування АСОП.
4.1.2.4. Вносити зміни до реєстру маршрутів.
4.1.2.5. Отримувати звіти, довідки, інформацію, інші матеріали від Оператора АСОП, а також від підприємств, установ, організацій для реалізації наданих повноважень.
4.1.2.6. Застосовувати до Перевізників системи заохочень за дотримання та стягнень за недотримання вимог щодо якості перевезень за показниками (КРІ), які передбачені договорами, укладеними між Організатором перевезень та Перевізниками.
4.1.2.7. Здійснювати облік наданих послуг з перевезення пасажирів на основі даних АСОП.
4.1.2.8. Користуватись іншими правами, які випливають з цього Порядку.
4.2. Обов’язки та права Оператора АСОП:
4.2.1. Обов’язки Оператора АСОП:
4.2.1.1. Забезпечувати інформаційну, технологічну взаємодію та відповідний обмін даними між учасниками АСОП.
4.2.1.2. Забезпечувати функціонування усіх елементів АСОП та у разі виявлення порушень у їх роботі – оперативно усувати недоліки.
4.2.1.3. Забезпечувати обслуговування, налаштування, модернізації та інші послуги (роботи) з технічної підтримки АСОП на підставі відповідних договорів.
4.2.1.4. Здійснювати збір коштів за надані транспортні послуги (перевезення) із застосуванням АСОП та оплату транспортних послуг Перевізникам (за 1 км транспортної роботи) відповідно до обсягів виконаної роботи з врахуванням показників ефективності (KPI) на підставі даних АСОП.
4.2.1.5. Укладати з Перевізниками договори на технічне обслуговування АСОП.
4.2.1.6. Забезпечувати роботу Пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“, кол-центру, проводити консультативну та роз’яснювальну роботу серед населення.
4.2.1.7. Формувати зведені звіти, форму яких визначено договорами про надання послуг в АСОП, які укладаються між Оператором АСОП та Перевізниками, агентами, банками, фінансовими установами, у тому числі зведений звіт щодо видів та обсягів пільгових перевезень.
4.2.1.8. Організовувати та забезпечувати роботу мережі розповсюдження та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.2.1.9. Оприлюднювати інформацію про місця продажу, поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.2.1.10. Забезпечувати навчання відповідальних осіб Перевізників, агентів, дистриб’юторів щодо роботи в АСОП.
4.2.1.11. Забезпечувати безоплатну видачу персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ пільговим категоріям пасажирів у порядку, встановленому рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.11.2021 № 1009 “Про затвердження порядку оформлення та видачі персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
4.2.1.12. Забезпечувати обробку та захист персональних даних користувачів відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних“.
4.2.1.13. Розглядати звернення пасажирів (користувачів), що пов’язані з використанням транспортних карток “ЛеоКарт“ і функціонуванням АСОП та приймати відповідні рішення за такими зверненнями.
4.2.1.14. Забезпечувати роботу веб-порталу АСОП.
4.2.1.15. У разі розміщення центральної системи АСОП у хмарній інфраструктурі, забезпечувати надання хмарних послуг для функціонування відповідних елементів структури АСОП, а саме послуг з надання хмарних ресурсів за допомогою технології хмарних обчислень, послуг з адміністрування інфраструктури АСОП у хмарній інфраструктурі тощо.
4.2.1.16. У разі розміщення центральної системи АСОП у хмарній інфраструктурі, забезпечувати необхідний для функціонування АСОП обсяг хмарних ресурсів, тобто будь-яких технічних та програмних засобів або інших компонентів інформаційної (автоматизованої) системи, доступ до яких забезпечують технології хмарних обчислень, зокрема процесорний час (обчислювальна потужність), місце у сховищах даних, обчислювальні мережі, бази даних і комп’ютерні програми.
4.2.1.17. Вживати заходів для забезпечення функціонування АСОП, збереження інформації в АСОП у разі аварій, катастроф, стихійного лиха, відключення електропостачання, порушення ліній зв’язку та/або інших відмов технічних засобів і обладнання.
4.2.1.18. Здійснювати віддалений контроль за роботою встановленого обладнання АСОП.
4.2.1.19. Повідомляти Організатора перевезень та Перевізників або уповноважених ними осіб про відмови, порушення у роботі, відновлення роботи та інші виявлені недоліки обладнання АСОП та координувати дії для вжиття необхідних заходів для усунення порушень.
4.2.1.20. Надавати у користування та укладати договори про порядок застосування чи обслуговування елементів АСОП з Перевізниками, агентами, банками, фінансовими установами тощо.
4.2.1.21. Забезпечувати емісію транспортних карток “ЛеоКарт“ та їх розповсюдження, у тому числі на підставі договорів, укладених з агентами, дистриб’юторами.
4.2.1.22. Вести Обліковий список транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.2.1.23. Розробляти експлуатаційні інструкції, що необхідні для роботи в АСОП, забезпечувати ними Перевізників, агентів, банки та фінансові установи за необхідності.
4.2.1.24. Здійснювати облік наданих послуг з перевезення пасажирів.
4.2.1.25. Розробляти технічні вимоги щодо приєднання Перевізників до АСОП.
4.2.1.26. Розробляти технічні вимоги на оновлення програмного забезпечення АСОП.
4.2.1.27. Здійснювати аналіз діяльності АСОП та формування різноманітних статистичних даних та пропозицій для їх подальшого використання у покращанні надання транспортних послуг.
4.2.1.28. Формувати звіти про 1 км виконаної транспортної роботи з врахуванням КРІ на маршрутах у розрізі Перевізників, маршрутів, транспортних засобів на основі вихідних даних АСОП поточних та попередніх періодів.
4.2.1.29. Надавати Організатору доступ до програмного забезпечення АСОП з метою виконання покладених на нього функцій.
4.2.1.30. Надавати Перевізнику можливість доступу до програмного забезпечення за наглядом руху пасажирського транспорту у межах маршрутів та розкладів руху.
4.2.1.31. Надавати довідкову та роз’яснювальну інформацію пасажирам (користувачам) щодо придбання, поповнення та користування транспортною карткою “ЛеоКарт“ чи іншими носіями електронних проїзних документів.
4.2.1.32. Здійснювати контроль оплати проїзду та перевезення багажу в пасажирському транспорті загального користування.
4.2.1.33. Дотримуватися положень Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг“ при зборі коштів за надані транспортні послуги із застосуванням АСОП.
4.2.1.34. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Порядку.
4.2.2. Права Оператора АСОП:
4.2.2.1. Надавати послуги з користування та обслуговування елементів АСОП на підставі відповідних договорів про надання послуг в АСОП, які укладає з Перевізниками, агентами, банками, фінансовими установами.
4.2.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням учасниками вимог щодо функціонування обладнання АСОП у пасажирському транспорті загального користування.
4.2.2.3. Подавати пропозиції Організатору перевезень та брати участь у розробці нормативних документів, графіків руху, маршрутів, формуванні транспортної мережі на території Львівської МТГ.
4.2.2.4. Здійснювати збір, обробку персональних даних за згодою пасажирів (користувачів) АСОП відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“.
4.2.2.5. Контролювати стан обладнання АСОП, встановленого у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ, та оплату проїзду (перевезення багажу) пасажирами.
4.2.2.6. Блокувати транспортні картки “ЛеоКарт“, якщо було виявлено:
4.2.2.6.1. Неправомірне використання персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ іншими особами.
4.2.2.6.2. Несанкціоноване зчитування, копіювання та модифікацію даних, розміщених на транспортній картці “ЛеоКарт“.
4.2.2.6.3. Зниження балансу електронного гаманця до рівня меншого ніж розмір депозиту.
4.2.2.6.4. У разі втрати чи пошкодження персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ на підставі заяви власника такої картки.
4.2.2.7. Розблоковувати транспортні картки “ЛеоКарт“.
4.2.2.8. Надавати Організатору перевезень відповідну інформацію щодо дотримання та недотримання Перевізниками вимог щодо якості перевезень за показниками (КРІ), які передбачені договорами, укладеними між Організатором перевезень та Перевізниками.
4.2.2.9. Забезпечувати виготовлення, продаж, розповсюдження та персоналізацію електронних проїзних документів та їх носіїв (крім банківської картки, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV та мобільного пристрою, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay).
4.2.2.10. Користуватись іншими правами, які випливають з цього Порядку.
4.3. Обов’язки та права Перевізників:
4.3.1. Обов’язки Перевізників:
4.3.1.1. Укладати з Оператором АСОП договори на технічне обслуговування АСОП.
4.3.1.2. Обладнати транспортні засоби, які використовуються на маршрутах Львівської МТГ обладнанням, необхідним для забезпечення роботи АСОП, на підставі технічних вимог Оператора АСОП, у тому числі з врахуванням умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.
4.3.1.3. Не допускати до експлуатації на маршрутах Львівської МТГ транспортних засобів, що не обладнані бортовою системою АСОП або з наявністю несправностей, що не дозволяє експлуатацію бортової системи АСОП відповідно до умов договору з Оператором АСОП.
4.3.1.4. Розповсюджувати відповідні інформаційні матеріали про АСОП та інформувати пасажирів (користувачів) про правила користування носіями проїзних документів для оплати проїзду.
4.3.1.5. Здійснювати щоденну перевірку технічного стану обладнання, необхідного для забезпечення роботи АСОП.
4.3.1.6. Допускати технічних працівників Оператора АСОП до транспортних засобів для проведення технічного обслуговування бортової системи АСОП, у тому числі до кабіни водія, у разі несправності обладнання АСОП, коли це не становить загрози безпеці руху.
4.3.1.7. Не допускати підключення до АСОП будь-якого обладнання, програмного забезпечення без погодження з Оператором АСОП.
4.3.1.8. Забезпечувати здійснення таких дій в АВМТ: реєстрацію транспортних засобів з відповідним бортовим обладнанням, планування використання та випуск транспорту, управління рухом на маршрутах.
4.3.1.9. Своєчасно надавати Оператору АСОП інформацію про зміни маршрутів, затримки на лінії або зміни умов перевезень та їх причини.
4.3.1.10. Забезпечувати необхідне постійне електроживлення всіх елементів, які задіяні в роботі АСОП.
4.3.1.11. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Порядку.
4.3.2. Права Перевізників:
4.3.2.1. Отримувати від Оператора АСОП технічну підтримку в забезпеченні безперебійного функціонування АСОП.
4.3.2.2. Отримувати від Оператора АСОП звітність та інші дані відповідно до умов договорів про надання послуг в АСОП.
4.3.2.3. Отримувати від Оператора АСОП технічні вимоги на обладнання АСОП.
4.3.2.4. Отримувати фактично зібрані Оператором АСОП кошти за надані транспортні послуги (перевезення) із застосуванням АСОП та оплату транспортних послуг (за 1 км транспортної роботи) відповідно до обсягів виконаної роботи з врахуванням показників ефективності (KPI) на підставі даних АСОП.
4.3.2.5. Отримувати від Оператора АСОП інформацію щодо дотримання графіків та розкладів руху, обсягів наданих транспортних послуг, належних сум оплати за надані послуги.
4.3.2.6. Користуватись іншими правами, які випливають з цього Порядку.
4.4. Обов’язки та права агентів, дистриб’юторів:
4.4.1. Обов’язки агентів, дистриб’юторів:
4.4.1.1. Здійснювати продаж електронних проїзних документів та транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.4.1.2. Здійснювати поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.4.1.3. Організовувати пункти продажу та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.4.1.4. Здійснювати операції щодо активації транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.4.1.5. Забезпечувати функціонування такого елементу АСОП, як інфраструктура обслуговування користувачів.
4.4.1.6. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Порядку.
4.4.2. Права агентів, дистриб’юторів:
4.4.2.1. Брати участь в інформаційній та технологічній взаємодії з Оператором АСОП.
4.4.2.2. Отримувати від Оператора АСОП обладнання та/або програмне забезпечення інтегроване в АСОП на підставі відповідних договорів.
4.4.2.3. Отримувати від Оператора АСОП технічну підтримку для забезпечення функціонування АСОП.
4.4.2.4. Отримувати від Оператора АСОП технічні вимоги на обладнання та програмне забезпечення АСОП.
4.4.2.5. Користуватись іншими правами, які випливають з цього Порядку.
4.5. Обов’язки та права пасажирів (користувачів):
4.5.1. Обов’язки пасажирів (користувачів):
4.5.1.1. Здійснювати валідацію електронного проїзного документа після входу до транспортного засобу та дотримуватись Правил користування пасажирським транспортом загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
4.5.1.2. Дбайливо поводитися з носієм проїзного документа.
4.5.1.3. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цього Порядку.
4.5.2. Права пасажирів (користувачів):
4.5.2.1. Купувати проїзні документи.
4.5.2.2. Поповнювати та перевіряти ліміт транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.5.2.3. Отримувати інформацію про функціонування АСОП, використання проїзних документів та їх носіїв.
4.5.2.4. Звертатись до Пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ для вирішення питань та отримання роз’яснень, пов’язаних з використанням проїзних документів, їх носіїв та функціонування АСОП.
4.5.2.5. Отримувати якісні транспортні послуги з перевезення.
4.5.2.6. Користуватись іншими правами, які випливають з цього Порядку.
5. Проїзні документи та їх носії

5.1. Види проїзних документів, що використовуються в АСОП:
5.1.1. Електронні проїзні документи:
5.1.1.1. Довготерміновий абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
5.1.1.2. Туристичний абонемент – короткотерміновий абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок, з правом на безоплатне перевезення одного місця багажу протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
5.1.1.3. Студентський абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
5.1.1.4. Учнівський абонемент, який дає право на необмежену кількість безоплатних поїздок, якщо інше не встановлено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
5.1.1.5. Пільговий абонемент, який дає право на необмежену кількість безоплатних поїздок, якщо інше не встановлено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
5.1.1.6. Електронний квиток на разову поїздку, який після придбання та реєстрації в АСОП розміщується на її інформаційних ресурсах у вигляді електронних даних, доступ до якого здійснюється за допомогою відповідного носія електронного квитка.
5.1.2. Паперовий квиток на разову поїздку.
5.2. Носії проїзних документів, які використовуються в АСОП:
5.2.1. Неперсоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – для довготермінових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
5.2.2. Туристична транспортна картка “ЛеоКарт“ – для туристичних абонементів.
5.2.3. Персоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – для довготермінових, студентських, учнівських, пільгових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
5.2.4. Банківська картка, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV – для електронного квитка на разову поїздку.
5.2.5. Мобільний додаток – для довготермінових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
5.2.6. Мобільний пристрій, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay – для електронного квитка на разову поїздку.
5.2.7. Паперовий носій – для паперових квитків на разову поїздку.
6. Порядок обігу проїзних документів та їх носіїв

6.1. Придбання проїзних документів здійснюється:
6.1.1. Електронних квитків на разову поїздку у мобільному додатку, а також довготермінових, туристичних та студентських абонементів – до посадки пасажира у транспортний засіб:
6.1.1.1. У терміналах продажу та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“, які розміщені на окремих зупинках, залізничних та автобусних вокзалах, в аеропорту тощо.
6.1.1.2. У мобільному додатку.
6.1.1.3. Онлайн за посиланням, доступним на веб-сайті Оператора АСОП.
6.1.1.4. У місцях, перелік яких визначається Оператором АСОП та розміщується на його веб-сайті.
6.1.2. Квитків на разову поїздку та довготермінових абонементів – після посадки пасажира у транспортний засіб:
6.1.2.1. У водія за готівку – паперового квитка на разову поїздку лише у тому транспортному засобі, у якому його було придбано (без можливості пересадки). У такому разі водій зобов’язаний видати пасажиру паперовий квиток на разову поїздку.
6.1.2.2. У салоні з використанням валідаторів – електронного квитка на разову поїздку з можливістю пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації шляхом оплати коштами з електронного гаманця транспортної картки “ЛеоКарт“, банківськими картками, які відповідають міжнародному стандарту cEMV або мобільними пристроями, які мають можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay.
6.1.2.3. У салоні транспортного засобу з використанням мобільного додатка – довготерміновий абонемент та/або електронний квиток на разову поїздку з можливістю пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації.
6.2. Поповнення електронного гаманця транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється:
6.2.1. У терміналах продажу та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
6.2.2. Онлайн за посиланням, доступним на веб-сайті Оператора АСОП.
6.2.3. У місцях, перелік яких визначається Оператором АСОП та розміщується на його веб-сайті.
6.3. Студентський, учнівський чи пільговий абонемент можна придбати (призначити) лише на персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ з пільговим профілем. Тип та строк дії пільгового профілю персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ встановлюється у момент її видачі та, за необхідності, продовжується чи змінюється за відповідним зверненням до Пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“. Для продовження чи зміни типу та строку дії пільгового профілю можна використовувати вже наявну в особи персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“.
6.4. На персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ з пільговим профілем можна придбати (призначити) лише такий абонемент (студентський, учнівський, пільговий), який відповідає встановленому пільговому профілю. У разі завершення строку дії пільги на персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ можна придбати довготерміновий абонемент без необхідності заміни носія.
6.4.1. Строк дії учнівського та пільгового абонемента не може перевищувати строку дії пільгового профілю персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
6.5. У разі придбання студентського абонемента, кількість днів до завершення строку дії пільгового профілю повинна бути не меншою ніж кількість днів, на яку пасажир купує абонемент.
6.6. Придбання неперсоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється у роздрібній торговій мережі, а також в інших пунктах продажу (поповнення), перелік яких розміщується на веб-сайті Оператора АСОП.
6.7. Придбання туристичної транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється у терміналах, які розташовані у вузлах зовнішнього транспорту (аеропорт, залізничний вокзал, автобусні вокзали та станції).
6.7.1. Актуальний перелік місць розташування таких терміналів розміщений на веб-сайті Львівської міської ради та Оператора АСОП.
6.8. Пасажир (користувач) може придбати та додати декілька довготермінових абонементів на одну транспортну картку “ЛеоКарт“ або у мобільному додатку так, щоб терміни їх дії не накладались.
6.8.1. У разі використання туристичної транспортної картки “ЛеоКарт“ пасажир (користувач) може додати декілька туристичних абонементів так, щоб терміни їх дії не накладались.
6.9. У разі використання пільгового абонемента пасажир (користувач) отримує фіксовану кількість безоплатних поїздок на календарний місяць з дня отримання персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ (з можливістю безоплатної пересадки протягом 40 хвилин).
6.9.1. Кількість безоплатних поїздок на календарний місяць визначається рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
Примітка:
Календарний місяць – це період часу від першого до останнього дня місяця.
6.10. Пасажир (користувач) має право внести кошти на електронний гаманець будь-якої транспортної картки “ЛеоКарт“, крім туристичної, які будуть використані для придбання електронних квитків на разову поїздку.
6.11. Пасажир (користувач) має право самостійно та безоплатно переносити довготерміновий абонемент з неперсоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ у мобільний додаток і навпаки необмежену кількість разів.
6.12. Пасажир (користувач) має право придбати в Пунктах прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“, яка буде носієм довготермінових абонементів. При цьому пасажир може безоплатно перенести абонемент та кошти з неперсоналізованої транспортної картки на персоналізовану.
6.13. Пасажир (користувач), звернувшись до Центру обслуговування пасажирів, має право безоплатно перенести проїзні документи та кошти на нову транспортну картку у разі, якщо транспортна картка “ЛеоКарт“ пошкоджена, а її стан не дає змоги завалідувати записаний на ній проїзний документ чи використати кошти з електронного гаманця, проте номер картки зчитується. При цьому пасажир (користувач) зобов’язаний оплатити вартість нової транспортної картки “ЛеоКарт“.
6.14. У разі втрати персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ пасажир (користувач) має право отримати в Центрі обслуговування пасажирів нову транспортну картку з можливістю перенесення абонементів та коштів. При цьому пасажир (користувач) зобов’язаний оплатити вартість нової транспортної картки “ЛеоКарт“.
6.15. Оператор АСОП не несе відповідальності за проїзні документи чи кошти, які записані на транспортній картці “ЛеоКарт“ у разі втрати такої картки.
6.16. Вартість проїзних документів та вартість придбання (отримання) транспортної картки “ЛеоКарт“ встановлюється рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
6.17. Усі придбані абонементи та квитки на разову поїздку вважаються чинними до завершення строку їх дії чи до повного використання на умовах, які були чинними в момент їх придбання.
6.18. Транспортна картка “ЛеоКарт“ може використовуватись якщо вона не пошкоджена, внесена до Облікового списку транспортних карток “ЛеоКарт“, а також не заблокована в цьому списку, а залишок в електронному гаманці достатній для оплати проїзду згідно з встановленими тарифами та вартістю електронного проїзного документа.
6.19. Транспортна картка “ЛеоКарт“ видається/продається пасажирам (користувачам) активованою у системі АСОП.
6.20. У разі наявності підстав для блокування транспортної картки “ЛеоКарт“ Оператор АСОП блокує таку картку в Обліковому списку транспортних карток “ЛеоКарт“. Розблокування транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснює Оператор АСОП.
7. Порядок реєстрації проїзних документів в АСОП

7.1. Реєстрація електронних проїзних документів здійснюється через валідатор у салоні транспортного засобу шляхом піднесення носія електронного проїзного документа до нього.
7.2. При валідації транспортної картки “ЛеоКарт“, іншого носія електронного квитка або придбання паперового квитка у водія виконується запис інформації в АСОП щодо реєстрації електронного квитка.
7.3. Валідацію електронних проїзних документів необхідно здійснювати у кожному транспортному засобі, у тому числі при здійсненні поїздки з пересадкою.
7.4. У разі, якщо на транспортній картці “ЛеоКарт“ одночасно є будь-який абонемент та кошти в електронному гаманці, то при піднесенні картки до валідатора у першу чергу відбудеться валідація абонемента, а не придбання електронного квитка на разову поїздку.
7.5. Валідація абонемента у мобільному додатку здійснюється через сканування QR-кодів валідатором.
7.6. Придбання та валідація електронного квитка на разову поїздку через прикладання транспортної картки “ЛеоКарт“ до валідатора відбувається лише у разі відсутності чинного абонемента та наявності коштів в електронному гаманці.
7.6.1. Вартість проїзду стягується з електронного гаманця автоматично згідно з встановленими тарифами.
7.6.2. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти з електронного гаманця не стягуються.
7.7. Придбання та валідація електронного квитка на разову поїздку банківською карткою, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV або мобільним пристроєм, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay, відбувається через піднесення вказаних носіїв до валідатора.
7.7.1. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти за придбання електронного квитка на разову поїздку не стягуються.
7.8. Валідація електронного квитка на разову поїздку, придбаного у мобільному додатку, здійснюється через сканування QR-коду з екрана мобільного пристрою на зчитувачі QR-коду валідатора.
7.8.1. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти за придбання електронного квитка на разову поїздку не стягуються.
7.9. Перевірку ліміту транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснює пасажир (користувач) на валідаторі у транспортному засобі або в особистому кабінеті.
7.10. Забороняється передача для використання за призначенням персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“, яка є носієм пільгового, студентського або учнівського абонементів, іншим особам.
7.11. У разі, якщо на валідаторі з’явиться повідомлення про неможливість реєстрації електронного проїзного документа, пасажир не звільняється від обов’язку оплати проїзду.
7.12. Паперовий квиток на разову поїздку дає право на одну поїздку в одному транспортному засобі до кінцевої зупинки маршруту.
7.13. Паперовий квиток на разову поїздку видається при готівковому розрахунку на борту транспортного засобу водієм з використанням консолі водія для поточної поїздки у відповідному транспортному засобі.
7.13.1. При видачі паперового квитка на разову поїздку сума зібраної водіями готівки автоматично записується в АСОП із зазначенням кількості, ціни, часу і дати, номеру маршруту, даних про Перевізника та унікального номера операції.
7.14. Паперовий квиток на разову поїздку є валідованим в момент його друку та обов’язково містить QR-код.
8. Персональні дані в АСОП

8.1. Метою збору та обробки персональних даних пасажира (користувача) є оформлення та видача персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“, що відповідає ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних“ і потребує згоди суб’єкта персональних даних, зокрема письмове або іншим способом, визначеним законом, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
8.2. Обробка даних при роботі АСОП про пасажира (користувача) без його згоди не допускається, крім випадків, визначених Законом України “Про захист персональних даних“.
8.3. Оператор АСОП забезпечує захист персональних даних осіб, які дали згоду на збір персональних даних про них, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних“.
8.4. Персональні дані користувачів транспортних карток “ЛеоКарт“ не підлягають розголошенню третім особам без згоди користувачів. Оператор АСОП використовує персональні дані виключно для цілей обслуговування пасажирів (користувачів).
8.4.1. За запитом персональні дані надаються лише у визначених законом випадках Національній поліції України та іншим правоохоронним органам для цілей запобігання або виявлення злочинів.
8.5. Система бази даних використовує надійний процес авторизації пасажира (користувача), а також набір даних для цієї цілі.
8.6. Структура системи бази даних побудована таким чином, щоб забезпечувати високий рівень захисту персональних даних, тому вони зберігаються в окремій базі даних, до керування якою має доступ персонал Оператора АСОП з відповідними правами та можливістю видаляти персональні дані пасажирів (користувачів) на їх вимогу.
9. Функціонування та технічний захист АСОП

9.1. Заходи щодо накопичення, обробки та зберігання інформації в АСОП здійснює Оператор АСОП.
9.2. Модернізацію, налагодження та внесення змін до програмного забезпечення на всіх стадіях життєвого циклу АСОП здійснює Оператор АСОП про що завчасно інформує Перевізників, агентів, фінансові установи (у тому числі банки) відповідно до умов договорів про надання послуг в АСОП, укладених з Оператором АСОП.
9.3. Взаємодія Оператора АСОП та Перевізника, у тому числі особливості користування пасажирами АСОП, у разі аварій, катастроф, стихійного лиха, відключення електроживлення, збоїв у роботі елементів АСОП визначається у регламенті роботи між Оператором АСОП та Перевізником.
9.4. АСОП забезпечує такі функції захисту:
9.4.1. Використання захищених каналів зв’язку, безпечне керування даними, шляхи оплати і встановлення тарифів та видів оплати проїзду за допомогою використання спеціальних ключів шифрування.
9.4.2. Можливість розміщення усіх даних у хмарному дата-центрі з сертифікатом захисту інформації ISO 27001.
9.4.3. Резервування даних з можливістю їх аварійного відновлення.
9.4.4. Використання найбільш безпечних технологій АСОП.
9.4.5. Використання модулів безпеки доступу (SAM).
9.4.6. Запобігання використання неавторизованих шляхів оплати і сервісних карток в АСОП.
9.4.7. Виявлення неавторизованих операцій зі шляхами оплати на встановлення тарифних і сервісних карток (карта водія, контролера).
9.4.8. Надання комплексних звітів та відстеження оплат за допомогою журналів обліку та журналів, які містять дані про всі валідації та оплати пасажирів (користувачів), операції з продажу, перевірка контролерами, реєстрація початку та закінчення зміни водія, використання працівниками Оператора.
9.4.9. Відповідність всього обладнання для пасажирів і персоналу передовим стандартам охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності. АСОП повинна відповідати вимогам українського законодавства з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності.
9.4.10. Наявність різних інструментів для керування захистом АСОП відповідно до політики та стандартів безпеки, заходи із захисту для запобігання проникнення у систему, визначення і видалення вірусів та шкідливого програмного забезпечення. В АСОП використовуються програми для запобігання доступу, моніторингу, розпізнавання і визначення атак на систему неавторизованими особами (неавторизований доступ, завантаження фальсифікованих даних тощо).
9.5. АСОП у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської МТГ передбачає можливість вжиття заходів щодо стягнення коштів за надані транспортні послуги (перевезення), які здійснюються автоматично шляхом періодичного надсилання емітенту платіжного засобу пасажира впродовж одного місяця запитів про здійснення платіжної операції з оплати відповідної вартості проїзду або про списання відповідної суми коштів з електронного гаманця, а також у результаті ініціювання пасажиром здійснення оплати за раніше надані транспортні послуги.
10. Відповідальність сторін

10.1. За порушення вимог Законів України “Про інформацію“, “Про захист персональних даних“ учасники відносин у процесі впровадження, використання та функціонування АСОП несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність.
10.2. Учасники відносин та інші особи у процесі впровадження, використання та функціонування АСОП, які нанесли матеріальну шкоду, відшкодовують завдані збитки відповідно до чинного законодавства України.
11. Перехідні положення

11.1. До початку функціонування етапу АСОП “Розрахунок з перевізниками за виконану транспортну роботу“ цей Порядок вводиться у дію з урахуванням таких особливостей:
11.1.1. Завалідовані електронні та паперові проїзні документи, крім електронного проїзного документа, носієм якого є транспортна картка “ЛеоКарт“, дають право на одну поїздку в одному транспортному засобі до кінцевої зупинки маршруту без можливості безоплатної пересадки на інший транспортний засіб.
11.1.2. Тимчасово не застосовуються усі види абонементів, які передбачені підпунктом 5.1.1 пункту 5.1 цього Порядку, крім учнівських та пільгових.
11.1.3. Тимчасово не застосовується спосіб оплати проїзду за допомогою мобільного додатку.
11.1.4. Положення підпункту 4.2.1.4 пункту 4.2 цього Порядку застосовуються у такій редакції:
“4.2.1.4. Здійснювати збір коштів за надані транспортні послуги (перевезення) із застосуванням АСОП та перераховувати фактично зібрані кошти Перевізникам, у тому числі кошти від сплати штрафних квитків.“.
11.1.5. Положення підпункту 4.2.1.5 пункту 4.2 цього Порядку застосовуються у такій редакції:
“4.2.1.5. Укладати з Перевізниками договори про надання послуг зі збору виручки від оплати за проїзд та договори на технічне обслуговування АСОП.“.
11.1.6. Положення підпункту 4.3.1.1 пункту 4.3 цього Порядку застосовуються у такій редакції:
“4.3.1.1. Укладати з Оператором АСОП договори про надання послуг зі збору виручки від оплати за проїзд та договори на технічне обслуговування АСОП.“.
11.1.7. Положення підпункту 4.3.2.4 пункту 4.3 цього Порядку застосовуються у такій редакції:
“4.3.2.4. Отримувати фактично зібрані Оператором АСОП кошти за надані транспортні послуги (перевезення) із застосуванням АСОП, у тому числі кошти від сплати штрафних квитків.“.
11.1.8. Тимчасово не застосовуються положення підпунктів 4.1.2.6, 4.1.2.7 пункту 4.1 та підпунктів 4.2.1.28, 4.2.2.8 пункту 4.2 цього Порядку.
11.1.9. У разі здійснення пасажиром поїздки з пересадкою, кошти за таку поїздку перераховуються Оператором АСОП Перевізнику, у транспортному засобі якого, пасажиром було здійснено першу валідацію електронного проїзного документа, носієм якого є транспортна картка “ЛеоКарт“.
11.1.10. Між Оператором АСОП та Перевізниками відповідно до укладених договорів проводяться звірки стану розрахунків за надані транспортні послуги (перевезення) з періодичністю один раз на півріччя, не враховуючи місяць, що передує звірці.
У разі, якщо за результатами звірки встановлено заборгованість Оператора АСОП перед Перевізником у розрахунках за надані транспортні послуги (перевезення), яка утворилась як різниця між вартістю зареєстрованих в системі АСОП поїздок пасажирів та вартістю оплачених ними поїздок, така заборгованість після вичерпання передбачених АСОП заходів щодо стягнення коштів з пасажирів покривається Оператором АСОП за рахунок та в межах передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади коштів на відповідний бюджетний період.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Директор департаменту
міської мобільності та
вуличної інфраструктури Олег ЗАБАРИЛО
Додаток 2

Затверджено
рішенням виконкому
від 13.08.2021 № 690


ПРАВИЛА
користування пасажирським транспортом загального користування
на території Львівської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Правила користування пасажирським транспортом загального користування на території Львівської міської територіальної громади (надалі – Правила) розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про міський електричний транспорт“, “Про автомобільний транспорт“, постанов Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1735 “Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом“, від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту“ та інших нормативно-правових актів.
1.2. Правила спрямовані на забезпечення порядку та безпеки пасажирів під час користування пасажирським транспортом загального користування на території Львівської міської територіальної громади, охорону їх життя, здоров’я та майна.
1.3. Правила є обов’язковими для пасажирів, перевізників, Оператора АСОП та Організатора перевезень на маршрутах пасажирського транспорту загального користування, визначених Організатором перевезень на території Львівської міської територіальної громади.
1.4. Правила визначають:
1.4.1. Порядок проїзду пасажирів та перевезення багажу.
1.4.2. Види та форми проїзних документів та їх носії.
1.4.3. Порядок оплати проїзду та валідації проїзних документів з використанням АСОП, у тому числі перевезення багажу.
1.4.4. Порядок контролю оплати проїзду та перевезення багажу.
1.4.5. Права та обов’язки пасажирів, водіїв, перевізників, контролерів, Оператора АСОП та Організатора перевезень, а також взаємовідносини між ними під час надання послуг з перевезення пасажирів.
1.5. Витяг з цих Правил у частині прав, обов’язків та відповідальності пасажирів, водіїв та контролерів, місцезнаходження і телефони Перевізника, Оператора АСОП та Організатора перевезень, а також посилання на повний текст Правил розміщується у салонах транспортних засобів.
1.5.1. Повний текст Правил розміщується на сайті Львівської міської ради, а також у друкованому форматі – у водія.
1.6. Пасажир надає згоду на виконання цих Правил у момент входу у транспортний засіб або у момент придбання проїзного документа, залежно від того, яка подія настане швидше.
1.7. Пропозиції, заяви та скарги щодо цих Правил приймаються та розглядаються Організатором перевезень у встановленому законодавством України порядку.
2. Терміни та їх визначення

2.1. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
2.1.1. Автоматизована система оплати проїзду (АСОП) – програмно-технічний комплекс, призначений для оплати пасажирами проїзду (перевезення багажу), здійснення обліку кількості пасажирів та наданих перевізниками транспортних послуг.
2.1.2. Багаж – речі, упаковані для перевезення, та предмети, які не належать до ручної поклажі, розміром більше 60 см х 40 см х 20 см (одночасно за всіма вимірами), а також довгомірні предмети завдовжки більше 150 см та діаметром понад 10 см, які перевозить пасажир.
2.1.3. Валідатор – технічний пристрій, встановлений у салоні транспортного засобу, який призначений для зчитування та валідації проїзних документів.
2.1.4. Валідація – процес реєстрації проїзних документів у салоні транспортного засобу в АСОП. Успішна валідація є підтвердженням факту оплати пасажиром поїздки, права пасажира на проїзд та перевезення багажу у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.5. Водій – особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія відповідної категорії.
2.1.6. Депозит – сума коштів, яка повинна зберігатися в електронному гаманці, що не менша вартості одного електронного квитка на разову поїздку.
2.1.7. Електронний гаманець – електронний спосіб оплати, призначений для зберігання внесених пасажиром коштів з метою подальшої оплати проїзду, перевезення багажу чи придбання електронних проїзних документів.
2.1.8. Зупинка – спеціально оснащений пункт для посадки та висадки пасажирів, який позначений відповідними дорожніми знаками та розміткою.
2.1.9. Зупинка на вимогу – зупинка, на якій транспортні засоби зупиняються у разі:
2.1.9.1. Якщо на зупинці є особи, які очікують на транспортний засіб.
2.1.9.2. Якщо пасажири, які перебувають у транспортному засобі, бажають вийти на цій зупинці та завчасно сповістили водія відповідним сигналом.
2.1.10. Стандарт EMV (Europay, MasterCard, Visa) – міжнародний стандарт для операцій з банківськими картками, що мають чип, розроблений для підвищення рівня безпеки фінансових операцій. Contactless EMV (cEMV) – це технічний стандарт, який забезпечує сумісність усіх чипових та безконтактних платіжних карток, а також платіжних терміналів у всьому світі.
2.1.11. Контролер – особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду та перевезення багажу; контролером є працівник Оператора АСОП.
2.1.12. Маршрут – шлях руху транспортного засобу між початковою та кінцевою зупинкою за встановленим розкладом та визначеними зупинками.
2.1.13. Носій проїзного документа – засіб або пристрій, який забезпечує доступ до проїзних документів і, який використовується для валідації проїзних документів.
2.1.14. Оператор АСОП – Львівське комунальне підприємство “Львівавтодор“, яке відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.04.2021 № 304 визначене уповноваженою особою щодо впровадження та функціонування АСОП у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.15. Особистий кабінет – електронна платформа або веб-інтерфейс, який надає пасажирам (користувачам) індивідуальний доступ до своїх персональних даних, інформації, послуг або функцій, пов’язаних з АСОП. Цей кабінет дозволяє пасажирам (користувачам) взаємодіяти зі своїми особистими налаштуваннями, виконувати операції, вносити зміни та отримувати інформацію, пов’язану з їхнім обліковим записом в АСОП.
2.1.16. Організатор перевезень – департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.
2.1.17. Пасажир – особа, яка перебуває у транспортному засобі та користується послугою з перевезення пасажирським транспортом загального користування на території Львівської міської територіальної громади, але не причетна до керування транспортним засобом чи здійснення контролю оплати проїзду та перевезення багажу.
2.1.18. Пасажирський транспорт загального користування – міський електричний транспорт відповідно до Закону України “Про міський електричний транспорт“ та міський пасажирський автомобільний транспорт відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт“, за допомогою яких здійснюється надання послуг з перевезення пасажирів на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.19. Перевізник – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Організатором перевезень надає послуги з перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.20. Пільговий профіль – запис, який створений в АСОП до персоналізованого облікового запису пасажира, на підставі наданих заявником документів, які підтверджують право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства України та ухвал Львівської міської ради.
2.1.21. Поїздка з пересадкою – поїздка у двох і більше транспортних засобах (одного чи різних маршрутів) за умови, що валідація проїзного документа в останньому транспортному засобі здійснена не пізніше ніж через 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі. Валідація проїзного документа обов’язково здійснюється у кожному транспортному засобі.
2.1.22. Проїзний документ – абонемент або квиток на разову поїздку (паперовий чи електронний), успішна валідація якого в салоні транспортного засобу надає право на проїзд у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.23. Пункти прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ – Центр обслуговування пасажирів та представники Оператора АСОП у Центрах надання адміністративних послуг Львівської МТГ, а також в інших пунктах прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“, перелік яких розміщується на веб-сайті Оператора АСОП.
2.1.24. Розклад руху – план руху транспортних засобів на маршруті із зазначенням періодичності руху (у хвилинах) або часу відправлення транспортних засобів із зупинок.
2.1.25. Ручна поклажа – речі та упаковані для перевезення предмети розміром до 60 см х 40 см х 20 см (одночасно за всіма вимірами), а також довгомірні предмети завдовжки до 150 см та діаметром до 10 см, які перевозить пасажир без додаткової оплати; до ручної поклажі також відносяться: велосипед, легкий персональний транспорт (самокат, моноколесо тощо), дитячий візок (санки) та крісло колісне.
2.1.26. Система автоматичного визначення місцезнаходження транспортного засобу – спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання, яке забезпечує відстеження та моніторинг руху транспортних засобів з використанням системи глобального позиціонування, а також управління рухом на маршрутах пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.27. Термінал контролера – переносний компактний технічний пристрій, призначений для блокування валідаторів, перевірки проїзних документів під час проведення контролю оплати проїзду та перевезення багажу, а також для оплати та друку штрафних квитків.
2.1.28. Транспортна картка “ЛеоКарт“ – емітована Оператором АСОП пластикова смарт-картка, яка є носієм електронних проїзних документів, зареєстрована в АСОП, має індивідуальний номер та може містити електронний гаманець.
2.1.29. Транспортний засіб – трамвай, тролейбус, автобус, електробус тощо, які належать Перевізнику та за допомогою яких здійснюються перевезення пасажирів на маршрутах пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
2.1.30. Штраф – грошове стягнення, що накладається за вчинення адміністративного правопорушення у випадках і розмірі, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.
2.1.31. Штрафний квиток – паперовий квиток, який пасажир повинен придбати у контролера під час здійснення контролю оплати проїзду та перевезення багажу у разі: відсутності у пасажира завалідованого проїзного документа чи паперового квитка на разову поїздку з чинним строком дії; проїзду з недійсним проїзним документом; безоплатного провезення пасажиром дитини віком від семи до шістнадцяти років; неоплаченого перевезення багажу.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про міський електричний транспорт“, “Про автомобільний транспорт“ та Правилах дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306.
2.2. Під автоматизованою системою оплати проїзду розуміється автоматизована система обліку оплати проїзду відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті“.
3. Посадка, перевезення та висадка пасажирів,
перевезення ручної поклажі та багажу

3.1. Посадка та висадка пасажирів до/з транспортного засобу дозволяється лише на зупинках, визначених маршрутом, після повної зупинки транспортного засобу.
3.1.1. Пасажири, які виходять з салону, мають перевагу перед тими, хто заходить.
3.1.2. Посадка та висадка пасажирів відбувається через усі пасажирські двері салону транспортного засобу.
3.2. У разі, якщо транспортний засіб обладнаний кнопками для відчинення дверей пасажиром, то на зупинці водій повинен розблокувати двері, а пасажири, які здійснюють посаду і висадку, повинні самостійно відчиняти двері цією кнопкою.
3.3. Здійснювати посадку та висадку забороняється:
3.3.1. Під час руху транспортного засобу.
3.3.2. До повного відчинення дверей.
3.3.3. Після сигналу про зачинення дверей.
3.4. Пасажири зобов’язані покинути салон транспортного засобу на кінцевій зупинці маршруту у разі, якщо зупинка призначена лише для висадки пасажирів або якщо транспортний засіб завершив роботу на маршруті.
3.5. Транспортний засіб повинен прибувати на початкову зупинку маршруту для посадки пасажирів якомога швидше та перебувати на зупинці з розблокованими дверима аж до часу відправлення.
3.5.1. У разі, якщо транспортний засіб не обладнаний кнопками для відчинення дверей пасажиром, то на початковій зупинці маршруту посадка пасажирів допускається через одні або декілька дверей.
3.6. Пасажир, який планує вийти на зупинці на вимогу, повинен заздалегідь повідомити про це водія транспортного засобу, натиснувши кнопку у салоні або (у разі відсутності кнопки) повідомити водія вголос.
3.7. Особа, яка має намір зайти у транспортний засіб на зупинці на вимогу, повинна заздалегідь повідомити про це водія транспортного засобу підняттям руки.
3.8. На зупинках транспортний засіб повинен зупинятись у кінці зупинки (біля відповідних дорожніх знаків, які позначають кінець зупинки, з урахуванням дорожньої розмітки).
3.8.1. На зупинках, пристосованих для обслуговування більш ніж одного транспортного засобу, другий транспортний засіб може зупинятись за першим без потреби повторно зупинятись у кінці зупинки.
3.8.2. Третій та наступні транспортні засоби повинні повторно зупинятись у кінці зупинки після відправлення попередніх транспортних засобів та повторно відчинити (розблокувати) двері для посадки та висадки. Ця вимога не поширюється на третій транспортний засіб у разі, коли зупинка може обслуговувати три транспортних засоби одночасно.
3.9. Водій повинен подавати сигнал або інформувати пасажирів про зачинення дверей. Перед зачиненням дверей водій повинен переконатись чи всі пасажири закінчили посадку та висадку.
3.10. Пасажири, які стоять у салоні під час поїздки, повинні триматись за поручні.
3.11. У салонах транспортних засобів відведено і позначено піктограмою місця для пасажирів з дітьми та вагітних жінок, пасажирів з інвалідністю та літніх людей, пасажирів у кріслах колісних, а також місця для перевезення дитячих візків та велосипедів (легкого персонального транспорту).
3.11.1. Зазначені пасажири мають переважне право зайняти відведені місця для їх проїзду чи перевезення речей, а інші пасажири зобов’язані звільнити ці місця за першою вимогою пасажирів, для яких ці місця відведено.
3.12. Водій транспортного засобу зобов’язаний допомогти пасажирам, зазначеним у пункті 3.11 цих Правил, у разі подання явного сигналу (прохання) від пасажира про необхідність допомоги під час посадки, зайняття відведеного місця або висадки.
3.13. У разі, якщо у транспортному засобі пасажир перебуває або перевозить багаж чи ручну поклажу у місці, зазначеному у пункті 3.11 цих Правил, то він на вимогу пасажира, що користується кріслом колісним або перевозить дитину у дитячому візку, повинен звільнити це місце.
3.14. Пасажир має право перевозити в транспортних засобах ручну поклажу, багаж та домашніх тварин лише в разі, коли є можливість їх розміщення в салоні так, щоб вони не ускладнювали умов проїзду, не перешкоджали проходу по салону, не створювали небезпеки для інших пасажирів та їх майна, а також не створювали загрозу для безпеки руху.
3.15. Пасажир може перевозити у транспортному засобі велосипед чи легкий персональний транспорт (самокат, моноколесо тощо) у разі, якщо є можливість розташувати його в місці, вказаному у пункті 3.11 цих Правил.
3.16. У салоні транспортного засобу заборонено розміщувати ручну поклажу, багаж або тварин на місцях, які призначені для сидіння пасажирів.
3.17. Пасажирам заборонено перевозити у транспортних засобах:
3.17.1. Речі, які можуть пошкодити інших пасажирів, їх майно та салон транспортного засобу.
3.17.2. Вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини, речовини з різким запахом та наркотичні речовини.
3.17.3. Колючі, ріжучі предмети без належної упаковки.
3.17.4. Вогнепальну зброю (крім випадків перевезення службової зброї або зареєстрованої незарядженої зброї у чохлах із дозволом на носіння та зберігання).
3.17.5. Громіздкий багаж, який заважає проходу по салону іншим пасажирам.
3.18. Пасажир має право перевозити з собою дрібних тварин, у тому числі: котів та птахів у клітках, а також собак у намордниках та на повідцях, якщо це не несе небезпеки для інших пасажирів.
3.19. У разі порушення цих Правил під час перевезення ручної поклажі, багажу або тварин, водій може вимагати від пасажира покинути транспортний засіб разом з ручною поклажею, багажем або твариною, а пасажир повинен виконати таку вимогу.
3.20. Пасажир зобов’язаний наглядати за ручною поклажею, багажем чи тваринами та вживати усіх заходів для запобігання можливості нанесення шкоди іншим пасажирам.
3.21. Перевізник несе відповідальність за ручну поклажу, багаж чи тварин, які перевозить пасажир з собою, у разі, якщо завдана шкода спричинена з вини Перевізника.
4. Проїзні документи та їх носії

4.1. Види проїзних документів:
4.1.1. Електронні проїзні документи:
4.1.1.1. Довготерміновий абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
4.1.1.2. Туристичний абонемент – короткотерміновий абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
4.1.1.3. Студентський абонемент, який дає право на необмежену кількість поїздок протягом зазначеної кількості днів з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
4.1.1.4. Учнівський абонемент, який дає право на необмежену кількість безоплатних поїздок, якщо інше не встановлено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
4.1.1.5. Пільговий абонемент, який дає право на необмежену кількість безоплатних поїздок, якщо інше не встановлено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, з моменту першої валідації або дати активації абонемента в особистому кабінеті (залежно від того, що відбудеться раніше).
4.1.1.6. Електронний квиток на разову поїздку, який після придбання та реєстрації в АСОП розміщується на її інформаційних ресурсах у вигляді електронних даних, доступ до якого здійснюється за допомогою відповідного носія електронного квитка.
4.1.2. Паперовий квиток на разову поїздку.
4.2. Носії проїзних документів:
4.2.1. Неперсоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – для довготермінових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
4.2.2. Туристична транспортна картка “ЛеоКарт“ – для туристичних абонементів.
4.2.3. Персоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“ – для довготермінових, студентських, учнівських, пільгових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
4.2.4. Банківська картка, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV – для електронного квитка на разову поїздку.
4.2.5. Мобільний додаток – для довготермінових абонементів та електронного квитка на разову поїздку.
4.2.6. Мобільний пристрій, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay – для електронного квитка на разову поїздку.
4.2.7. Паперовий носій – для паперових квитків на разову поїздку.
4.3. Придбання проїзних документів здійснюється:
4.3.1. У терміналах продажу та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“, які розміщені на окремих зупинках, залізничних та автобусних вокзалах, в аеропорту тощо.
4.3.2. У мобільному додатку.
4.3.3. Онлайн за посиланням, доступним на веб-сайті Оператора АСОП.
4.3.4. У місцях, перелік яких визначається Оператором АСОП та розміщується на його веб-сайті.
4.3.5. З використанням валідаторів у салоні транспортного засобу.
4.3.6. У водія за готівку – паперового квитка на разову поїздку лише у тому транспортному засобі, у якому його було придбано (без можливості пересадки). У такому разі водій зобов’язаний видати пасажиру паперовий квиток на разову поїздку.
4.4. Поповнення електронного гаманця транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється:
4.4.1. У терміналах продажу та поповнення транспортних карток “ЛеоКарт“.
4.4.2. Онлайн за посиланням, доступним на веб-сайті Оператора АСОП.
4.4.3. У місцях, перелік яких визначається Оператором АСОП та розміщується на його веб-сайті.
4.5. Квитком на перевезення одного місця багажу є паперовий або електронний квиток на разову поїздку придбаний у порядку, визначеному у пункті 4.3 цих Правил.
4.6. Посадка пасажира у транспортний засіб означає згоду пасажира на проведення контролю оплати проїзду, перевезення багажу та пред’явлення контролеру носія проїзного документа так, щоб контролер мав змогу виконати контрольну валідацію та перевірити дані пасажира, які підтверджують право на відповідну пільгу.
4.7. Студентський, учнівський чи пільговий абонемент можна придбати (призначити) лише на персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ з пільговим профілем. Тип та строк дії пільгового профілю персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ встановлюється у момент її видачі та, за необхідності, продовжується чи змінюється за відповідним зверненням до Пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“. Для продовження чи зміни типу та строку дії пільгового профілю можна використовувати вже наявну в особи персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“.
4.8. На персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ з пільговим профілем можна придбати (призначити) лише такий абонемент (студентський, учнівський, пільговий), який відповідає встановленому пільговому профілю. У разі завершення строку дії пільги на персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ можна придбати довготерміновий абонемент без необхідності заміни носія.
4.8.1. Строк дії учнівського та пільгового абонемента не може перевищувати строку дії пільгового профілю персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
4.9. У разі придбання студентського абонемента, кількість днів до завершення строку дії пільгового профілю повинна бути не меншою ніж кількість днів, на яку пасажир купує абонемент.
4.10. Придбання неперсоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється у роздрібній торговій мережі, а також в інших пунктах продажу (поповнення), перелік яких розміщується на веб-сайті Оператора АСОП.
4.11. Придбання туристичної транспортної картки “ЛеоКарт“ здійснюється у терміналах, які розташовані у вузлах зовнішнього транспорту (аеропорт, залізничний вокзал, автобусні вокзали та станції). Актуальний перелік місць розташування таких терміналів розміщений на веб-сайті Львівської міської ради.
4.12. Пасажир може придбати та додати декілька довготермінових абонементів на одну транспортну картку “ЛеоКарт“ або у мобільному додатку так, щоб терміни їх дії не накладались.
4.12.1. У разі використання туристичної транспортної картки “ЛеоКарт“ пасажир може додати декілька туристичних абонементів так, щоб терміни їх дії не накладались.
4.13. У разі використання пільгового абонемента пасажир (користувач) отримує фіксовану кількість безоплатних поїздок на календарний місяць з дня отримання персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ (з можливістю безоплатної пересадки протягом 40 хвилин).
4.13.1. Кількість безоплатних поїздок на календарний місяць визначається рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
Примітка:
Календарний місяць – це період часу від першого до останнього дня місяця.
4.14. Пасажир має право внести кошти на електронний гаманець будь-якої транспортної картки “ЛеоКарт“, крім туристичної, які будуть використані для придбання електронних квитків на разову поїздку.
4.15. Пасажир має право самостійно та безоплатно переносити довготерміновий абонемент з неперсоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ у мобільний додаток і навпаки необмежену кількість разів.
4.16. Пасажир має право придбати у Пунктах прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“, яка буде носієм довготермінових абонементів. При цьому пасажир може безоплатно перенести абонемент та кошти з неперсоналізованої транспортної картки на персоналізовану.
4.17. Пасажир, звернувшись до Центру обслуговування пасажирів, має право безоплатно перенести проїзні документи та кошти на нову транспортну картку у разі, якщо транспортна картка “ЛеоКарт“ пошкоджена, а її стан не дає змоги завалідувати записаний на ній проїзний документ чи використати кошти з електронного гаманця, проте номер картки зчитується. При цьому пасажир зобов’язаний оплатити вартість нової транспортної картки “ЛеоКарт“.
4.18. У разі втрати персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ пасажир має право отримати в Центрі обслуговування пасажирів нову транспортну картку з можливістю перенесення абонементів та коштів. При цьому пасажир зобов’язаний оплатити вартість нової транспортної картки “ЛеоКарт“.
4.19. Оператор АСОП не несе відповідальності за проїзні документи чи кошти, які записані на транспортній картці “ЛеоКарт“, у разі втрати такої картки.
4.20. Вартість проїзних документів та вартість придбання (отримання) транспортної картки “ЛеоКарт“ встановлюється рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
4.21. Порядок оформлення, видачі та заміни персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ встановлюється рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
4.22. Усі придбані абонементи та квитки на разову поїздку вважаються чинними до завершення строку їх дії чи до повного використання на умовах, які були чинними у момент їх придбання.
5. Порядок валідації проїзних документів, оплати проїзду
та перевезення багажу

5.1. Право проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади надає проїзний документ, який успішно завалідований у салоні транспортного засобу, з чинним на момент поїздки строком дії.
5.2. Носій проїзного документа без завалідованого проїзного документа (у тому числі транспортна карта “ЛеоКарт“ з пільговим профілем) не є засобом, що підтверджує право проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
5.3. Пасажир, увійшовши до салону транспортного засобу незалежно від відстані проїзду, зобов’язаний одразу завалідувати проїзний документ або придбати паперовий квиток на разову поїздку, впевнитись в його успішній валідації за звуковим та світловим сигналом, а також оплатити перевезення багажу (у разі наявності).
5.4. Плануючи придбати паперовий квиток на разову поїздку у водія, пасажир повинен завчасно підготувати кошти для розрахунку (монети та/або банкноти), сума яких не потребує решти або не перевищує десятикратного розміру вартості паперового квитка.
5.4.1. До оплати приймаються монети та банкноти національної валюти України, які є платіжними відповідно до чинного законодавства та без ознак значних пошкоджень.
5.4.2. До оплати не приймаються пошкоджені (розірвані чи клеєні) та значно зношені банкноти, що втратили платіжні ознаки, а також купюри щодо яких виникає сумнів у їх справжності відповідно до ознак, визначених Правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 134.
5.5. У разі придбання пасажиром у водія паперового квитка на разову поїздку, водій зобов’язаний видати пасажиру такий квиток.
5.6. Валідацію електронних проїзних документів необхідно здійснювати в кожному транспортному засобі.
5.7. Валідація будь-якого абонемента (у тому числі пільгового) на транспортній картці “ЛеоКарт“ здійснюється шляхом піднесення транспортної картки “ЛеоКарт“ до валідатора. Пасажир повинен впевнитись в успішній валідації проїзного документа за звуковим та світловим сигналом.
5.8. У разі, якщо на транспортній картці “ЛеоКарт“ одночасно є будь-який абонемент та кошти в електронному гаманці, то при піднесенні картки до валідатора в першу чергу відбудеться валідація абонемента, а не придбання електронного квитка на разову поїздку.
5.9. Валідація абонемента в мобільному додатку здійснюється через сканування QR-коду з екрана мобільного пристрою на зчитувачі QR-кодів валідатора. Пасажир повинен впевнитись в успішній валідації проїзного документа за звуковим та світловим сигналом.
5.10. Придбання та валідація електронного квитка на разову поїздку шляхом прикладання транспортної картки “ЛеоКарт“ до валідатора відбувається лише у разі відсутності чинного абонемента та наявності коштів в електронному гаманці.
5.10.1. Пасажир повинен впевнитись в успішній валідації проїзного документа за звуковим та світловим сигналом.
5.10.2. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти з електронного гаманця не стягуються.
5.11. Придбання та валідація електронного квитка на разову поїздку банківською карткою, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV або мобільним пристроєм, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay, відбувається через піднесення вказаних носіїв до валідатора.
5.11.1. Пасажир повинен впевнитись в успішній валідації проїзного документа за звуковим та світловим сигналом.
5.11.2. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти за придбання електронного квитка на разову поїздку не стягуються.
5.12. Валідація електронного квитка на разову поїздку, придбаного у мобільному додатку, здійснюється шляхом сканування QR-коду з екрана мобільного пристрою на зчитувачі валідатора.
5.12.1. Пасажир повинен впевнитись в успішній валідації проїзного документа за звуковим та світловим сигналом.
5.12.2. При цьому під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – у другому та наступних транспортних засобах кошти за придбання електронного квитка на разову поїздку не стягуються.
5.13. В одному транспортному засобі валідація є чинною до кінцевої зупинки маршруту. У разі руху тим же транспортним засобом у зворотному напрямку проїзний документ потрібно завалідувати повторно.
5.14. У разі використання електронного квитка на разову поїздку для безоплатної пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації у першому транспортному засобі – пасажир у кожному транспортному засобі повинен використовувати один і той же фізичний носій електронного квитка.
5.15. Пасажир, який використовує електронний квиток на разову поїздку, має право завершити поїздку до кінцевої зупинки маршруту в одному напрямку із завалідованим у цьому транспортному засобі проїзним документом, у разі якщо від моменту першої валідації у першому транспортному засобі до моменту валідації в останньому транспортному засобі минуло не більше ніж 40 хв.
5.16. Паперовий квиток на разову поїздку видається при готівковому розрахунку на борту транспортного засобу водієм за допомогою обладнання АСОП.
5.16.1. Паперовий квиток на разову поїздку є завалідованим в момент його друку та обов’язково містить QR-код.
5.17. Паперовий квиток на разову поїздку дає право на одну поїздку в одному транспортному засобі до кінцевої зупинки маршруту, без права пересадки протягом 40 хв.
5.18. Оплата перевезення кожного місця багажу здійснюється незалежно від відстані проїзду та маси багажу шляхом придбання окремого паперового або електронного квитка на разову поїздку у порядку, визначеному у підпункті 4.3.2 пункту 4.3 цих Правил.
5.19. Туристичний абонемент дає право пасажиру на безоплатне перевезення одного місця багажу.
5.20. Пасажири, які користуються учнівським, студентським чи пільговим абонементом, оплачують перевезення багажу на загальних умовах (право пільгового проїзду не поширюється на перевезення багажу).
5.21. Пасажир має право придбати до 10 додаткових електронних квитків для інших пасажирів або для оплати перевезення багажу з використанням коштів з електронного гаманця транспортної картки “ЛеоКарт“, банківської картки, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV або мобільного пристрою, який має можливість використання технології Apple Pay та/або Google Pay. Для цього на валідаторі необхідно обрати пункт “Додаткові пасажири“, вказати кількість додаткових квитків та піднести носій до валідатора.
5.22. У разі оплати проїзду одним носієм за кількох пасажирів або перевезення багажу, в другому та наступних транспортних засобах під час пересадки протягом 40 хв. з моменту першої валідації, валідація абонемента та/або усіх активних електронних квитків на разову поїздку відбувається одночасно (підносити носій до валідатора потрібно лише один раз).
5.23. У разі, якщо після придбання електронного квитка на разову поїздку обсяг коштів в електронному гаманці транспортної картки “ЛеоКарт“ є меншим ніж розмір депозиту, то можливість використання електронного гаманця блокується до моменту його поповнення.
5.24. Несправність валідатора не є підставою для поїздки без валідації проїзного документа. У разі відмови у валідації проїзного документа (за звуковим та світловим сигналом) пасажир повинен використати інший доступний спосіб оплати проїзду.
5.25. У разі несправності всіх засобів оплати проїзду (валідації) пасажир має право на безкоштовний проїзд у цьому транспортному засобі.
5.26. Проїзний документ не дає права на проїзд (є недійсним) у таких випадках:
5.26.1. Проїзний документ, у тому числі пільговий абонемент, не завалідовано.
5.26.2. Строк дії проїзного документа завершився.
5.26.3. Персоналізована транспортна картка “ЛеоКарт“, що пред’явлена пасажиром для контролю, видана на іншу особу.
5.26.4. Носій проїзного документа було передано під час контролю іншому пасажиру.
5.26.5. До персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ внесено виправлення чи зміни.
5.26.6. Паперовий квиток на разову поїздку не відповідає встановленому формату, був пошкоджений, до нього були внесені виправлення.
5.26.7. Відсутня можливість встановити дійсність проїзного документа з причин, які залежать від пасажира (у тому числі якщо: під час поїздки розрядився мобільний пристрій, пошкоджено чи втрачено транспортну картку “ЛеоКарт“, банківську картку, яка відповідає міжнародному стандарту cEMV або паперовий квиток на разову поїздку).
5.27. Проїзд без проїзних документів дозволяється лише дітям віком до шести років включно.
5.28. Пасажири, які використовують персоналізовані транспортні картки “ЛеоКарт“ із записаними на них студентськими, учнівськими або пільговими абонементами, не потребують під час поїздки наявності документів, що дають право на пільгу.
5.29. Наявність у пасажира документа про належність до пільгових категорій громадян без наявності відповідної персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“ чи відсутність на цій картці відповідного абонемента з чинним строком дії не дає пасажиру права на пільговий чи безоплатний проїзд.
5.30. У разі виходу транспортного засобу з ладу під час роботи на маршруті (лінії) пасажири, що оплатили вартість транспортної послуги, при пересадці на інший транспортний засіб того ж виду та маршруту, який йде слідом по графіку, повторно вартість проїзду не сплачують та не валідують електронний проїзний документ.
5.31. У разі неможливості руху транспортних засобів у необхідному пасажиру напрямку внаслідок причин, які не залежать від перевізників (форс-мажор, аварійне перекриття руху, дорожньо-транспортна пригода тощо) надання транспортних послуг тимчасово зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром з боку Перевізника, Оператора АСОП та Організатора перевезень.

6. Контроль оплати проїзду

6.1. Контроль оплати проїзду та перевезення багажу (надалі – контроль) у пасажирському транспорті загального користування здійснюється контролерами, які повинні мати при собі посвідчення, жетон та термінал контролера.
6.2. Контроль може здійснюватися як під час руху транспортного засобу на маршруті, так і під час припинення руху на встановленій розкладом руху зупинці або спеціально для здійснення контролю.
6.3. Дії з контролю можуть бути завершені на встановленій розкладом руху зупинці у разі, якщо вони почались в салоні транспортного засобу.
6.4. Під час проведення контролю контролери блокують валідатори, що унеможливлює придбання та валідацію проїзних документів. При цьому контролер повинен переконатись, що валідатори у салоні на момент блокування є справними.
6.5. Контроль може здійснюватися як методом повної перевірки усіх пасажирів у транспортному засобі, так і методом вибіркової перевірки окремих пасажирів.
6.6. Під час контролю пасажир повинен пред’явити контролеру носій проїзного документа так, щоб контролер мав змогу виконати контрольну валідацію, а для персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ – перевірити дані пасажира, які підтверджують право на відповідну пільгу.
6.7. Пасажир повинен пред’явити для контролю лише той фізичний носій, який було використано для валідації проїзного документа, у тому числі і у разі оплати одним носієм за перевезення багажу чи проїзд кількох пасажирів одночасно.
6.8. Пасажир зобов’язаний придбати у контролера штрафний квиток у разі: відсутності під час контролю завалідованого проїзного документа чи паперового квитка на разову поїздку з чинним строком дії; проїзду з недійсним проїзним документом; безоплатного провезення дитини віком від семи до шістнадцяти років; неоплаченого перевезення багажу.
6.9. Оплата вартості штрафного квитка може здійснюватися у готівковій та безготівковій формі. Після оплати контролер зобов’язаний видати пасажиру штрафний квиток.
6.10. Штрафний квиток, придбаний у контролера, дає право на одну поїздку (або перевезення одного місця багажу) в одному транспортному засобі у межах кінцевих зупинок маршруту в одному напрямку.
6.11. У разі порушення пасажиром громадського порядку або недотримання цих Правил, у тому числі відмови пасажира від оплати штрафного квитка, контролер має право звернутися до відповідних органів Національної поліції України.
7. Обов’язки та права учасників транспортного процесу

7.1. Обов’язки та права пасажирів:
7.1.1. Пасажир зобов’язаний:
7.1.1.1. Виконувати вимоги цих Правил.
7.1.1.2. Незалежно від відстані проїзду, увійшовши у салон транспортного засобу, одразу завалідувати проїзний документ та впевнитись в його успішній валідації за звуковим і світловим сигналом або придбати паперовий квиток на разову поїздку та зберігати його до кінця проїзду.
7.1.1.3. Сплачувати вартість перевезення кожного місця багажу.
7.1.1.4. У разі наміру придбати паперовий квиток на разову поїздку у водія – завчасно підготувати кошти для розрахунку (монети та/або банкноти), сума яких не потребує решти або не перевищує десятикратного розміру вартості паперового квитка та увійти у транспортний засіб через передні двері.
7.1.1.5. На вимогу контролера пред’явити проїзний документ або його носій так, щоб контролер мав змогу виконати контрольну валідацію, а для персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ – перевірити дані пасажира, які підтверджують право на відповідну пільгу.
7.1.1.6. Придбати у контролера штрафний квиток у разі: відсутності під час контролю завалідованого проїзного документа чи паперового квитка на разову поїздку з чинним строком дії; проїзду з недійсним проїзним документом; безоплатного провезення дитини віком від семи до шістнадцяти років; неоплаченого перевезення багажу.
7.1.1.7. Забезпечити іншим пасажирам вільний доступ до валідаторів та не перешкоджати їм під час валідації проїзних документів.
7.1.1.8. Виконувати правомірні вимоги водіїв та контролерів, у тому числі покинути салон транспортного засобу в разі порушення цих Правил.
7.1.1.9. Не заважати входу та виходу пасажирів, а також відчиненню та зачиненню дверей.
7.1.1.10. За першою вимогою звільнити відведені та позначені піктограмою місця для пасажирів з дітьми та вагітних жінок, пасажирів з інвалідністю та літніх людей, пасажирів у кріслах колісних, а також місця для перевезення дитячих візків та велосипедів (легкого персонального транспорту).
7.1.1.11. Не розміщувати багаж та ручну поклажу на сидіннях, а також у місцях, які перешкоджають вільному переміщенню пасажирів по салону транспортного засобу.
7.1.1.12. Бути взаємоввічливим та дотримуватись громадського порядку.
7.1.1.13. Покинути салон на вимогу водія в разі технічної несправності транспортного засобу.
7.1.1.14. Повідомити водія або контролера про виявлення забутих речей, документів тощо.
7.1.1.15. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цих Правил.
7.1.2. Пасажирам забороняється:
7.1.2.1. Відчиняти двері транспортного засобу під час руху або поза межами встановлених зупинок.
7.1.2.2. Перешкоджати входу і виходу пасажирів, а також відчиненню і зачиненню дверей.
7.1.2.3. Сидіти на захисних огородженнях, перилах, ручках чи підлозі транспортного засобу.
7.1.2.4. Використовувати аварійне обладнання транспортного засобу без потреби.
7.1.2.5. Смітити у салоні транспортного засобу, псувати його та відповідне обладнання, яке в ньому знаходиться.
7.1.2.6. Курити у салоні транспортного засобу та використовувати електронні пристрої для куріння.
7.1.2.7. Вживати алкогольні напої та наркотичні речовини.
7.1.2.8. Вживати їжу чи напої в разі, якщо це може забруднити одяг інших пасажирів чи салон транспортного засобу.
7.1.2.9. Перебувати у салоні транспортного засобу у брудному одязі та провозити багаж, що може забруднити одяг інших пасажирів чи салон транспортного засобу.
7.1.2.10. Грати на музичних інструментах та використовувати підсилювачі (без окремої згоди Організатора перевезень та Перевізника).
7.1.2.11. Збирати кошти чи безпосередньо продавати товари.
7.1.2.12. Розміщувати у салоні транспортного засобу оголошення, поширювати листівки чи рекламні матеріали (без окремої згоди Організатора перевезень та Перевізника).
7.1.2.13. Перевозити: вибухонебезпечні, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини; речовини з різким запахом та наркотичні речовини; колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання; громіздкий багаж, який заважає проходу по салону іншим пасажирам.
7.1.2.14. Створювати необгрунтовані перешкоди у роботі пасажирського транспорту загального користування.
7.1.2.15. Відволікати увагу водіїв під час руху розмовами, придбанням квитків тощо.
7.1.2.16. Заходити у кабіну водія.
7.1.2.17. Передавати у користування персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“, що є носієм пільгового, студентського або учнівського абонементів, іншим пасажирам.
7.1.2.18. Перешкоджати законним діям контролерів під час здійснення ними контролю оплати проїзду та перевезення багажу.
7.1.3. Пасажир має право:
7.1.3.1. На безпечну, своєчасну та якісну послугу з перевезення.
7.1.3.2. Отримувати від Організатора перевезень, Оператора АСОП та Перевізника необхідну та достовірну інформацію про маршрути, розклад руху, умови надання транспортних послуг та умови оплати проїзду.
7.1.3.3. Безоплатно провозити з собою: ручну поклажу, у тому числі велосипед, легкий персональний транспорт (самокат, моноколесо тощо), дитячий візок (санки) та крісло колісне; дітей віком до шести років; дрібних звірів і птахів у клітках; котів; собак у намордниках за наявності повідців.
7.1.3.4. На компенсацію заподіяної шкоди згідно з чинним законодавством України.
7.1.3.5. Подавати пропозиції та скарги щодо перевезення пасажирів і багажу, а також роботи пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
7.1.3.6. Використовувати будь-які варіанти оплати проїзду та перевезення багажу, що передбачені цими Правилами.
7.1.3.7. Оформляти персоналізовану транспортну картку “ЛеоКарт“ для запису учнівських, студентських, пільгових та довготермінових абонементів.
7.1.3.8. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
7.2. Обов’язки та права водія:
7.2.1. Водій зобов’язаний:
7.2.1.1. Мати з собою та пред’являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені чинним законодавством України.
7.2.1.2. Мати з собою друкований примірник повного тексту цих Правил та пред’являти їх пасажирам на вимогу.
7.2.1.3. Виконувати вимоги правил експлуатації відповідного виду транспортного засобу, Правил дорожнього руху та цих Правил.
7.2.1.4. Слідкувати за технічним та санітарним станом транспортного засобу перед початком та у процесі роботи.
7.2.1.5. Перед виїздом на маршрут реєструватись у системі автоматичного визначення місцезнаходження транспортного засобу.
7.2.1.6. Дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху транспортного засобу, забезпечувати безпечний рух транспортного засобу.
7.2.1.7. Забезпечувати інформування пасажирів про назву поточної та наступної зупинок, місця пересадок на інші транспортні засоби, порядок та умови оплати проїзду, можливі зміни маршруту, а також про неможливість продовження руху транспортного засобу по маршруту одразу, як про це стало відомо.
7.2.1.8. Зупинятися на кожній зупинці, у тому числі на зупинках на вимогу, які визначені паспортом маршруту та розкладом руху.
7.2.1.9. Відчиняти на зупинках усі двері транспортного засобу, а у разі, якщо транспортний засіб обладнаний кнопками для відчинення дверей пасажиром – розблоковувати усі двері, щоб пасажири могли самостійно відчиняти двері.
7.2.1.10. Не від’їжджати від зупинки з відчиненими дверима транспортного засобу, не відчиняти їх до повного припинення руху та негайно зупинитись у разі відчинення дверей під час руху.
7.2.1.11. Надавати необхідну допомогу пасажирам з категорії маломобільних груп населення під час входу у транспортний засіб та виходу з нього, у тому числі застосовувати систему нахилу кузова (кнілінг) у транспортних засобах, які обладнані такою системою, а у разі явного сигналу (прохання) – відкривати пандус та допомагати пасажирам зайняти відведене та позначене піктограмою місце.
7.2.1.12. Продавати пасажирам за готівку паперові квитки на разову поїздку виключно на зупинках, передбачених розкладом руху.
7.2.1.13. Замінювати папір в обладнанні АСОП для друку паперових квитків на разову поїздку.
7.2.1.14. Стежити за справністю обладнання АСОП, зокрема валідаторів.
7.2.1.15. Продовжити рух по маршруту до кінцевої зупинки у разі виходу з ладу системи оплати проїзду чи її окремих компонентів.
7.2.1.16. Здійснювати регулювання освітлення, опалення та кондиціонування салону транспортного засобу відповідно до встановлених санітарних норм та конструктивних можливостей транспортного засобу.
7.2.1.17. У зимовий період очищати підніжки (місця входу та виходу пасажирів) від снігу та льоду на кінцевих зупинках.
7.2.1.18. Стежити за виконанням пасажирами цих Правил, сприяти контролерам у проведенні контролю оплати проїзду та перевезення багажу, зупиняти транспортний засіб за сигналом контролера у місцях, де це дозволено Правилами дорожнього руху.
7.2.1.19. Бути охайно одягненим, ввічливо спілкуватися з пасажирами.
7.2.1.20. У разі придбання пасажиром у водія паперового квитка на разову поїздку – видати пасажиру такий квиток.
7.2.1.21. Зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,05 - 0,1 метра від краю проїзної частини дороги.
7.2.1.22. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цих Правил.
7.2.2. Водій має право:
7.2.2.1. Вимагати від пасажирів виконання обов’язків, передбачених цими Правилами, а також дотримання громадського порядку.
7.2.2.2. Вимагати від пасажирів покинути салон транспортного засобу при порушенні ними цих Правил без повернення оплати за проїзд.
7.2.2.3. Звертатися до відповідних органів Національної поліції України у разі порушення пасажирами громадського порядку цих Правил тощо.
7.2.2.4. Не допускати до поїздки пасажирів, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні речі, вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні та такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів.
7.2.2.5. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
7.2.3. Водію забороняється:
7.2.3.1. Самостійно змінювати чи відхилятись від маршруту та розкладу руху.
7.2.3.2. Неправомірно відмовляти пасажирам у посадці в транспортний засіб.
7.2.3.3. Під час руху прослуховувати музику, радіопередачі, переглядати відео, розмовляти з пасажирами, вживати їжу чи напої.
7.2.3.4. Користуватись під час руху мобільними пристроями, тримаючи їх у руці.
7.2.3.5. Курити у салоні та/або кабіні транспортного засобу.
7.2.3.6. Продавати пасажирам паперові квитки на разову поїздку під час руху.
7.2.3.7. Перевозити пасажирів у кабіні транспортного засобу.
7.2.3.8. Вмикати будь-яку звукову інформацію чи музику у салоні, крім інформації про відчинення та зачинення дверей, маршрут та розклад руху, вартість та способи оплати проїзду та перевезення багажу, необхідність валідації проїзних документів тощо, а також іншої інформації, яка погоджена Організатором перевезень.
7.3. Обов’язки та права Перевізника:
7.3.1. Перевізник зобов’язаний:
7.3.1.1. Виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Львівської міської ради, рішень Організатора перевезень та цих Правил.
7.3.1.2. Вживати заходів для дотримання водіями Правил дорожнього руху та вимог безпеки перевезень пасажирів.
7.3.1.3. Забезпечувати дотримання водіями розкладу руху та наявність на кожному з маршрутів погодженої Організатором перевезень кількості транспортних засобів відповідного типу.
7.3.1.4. Залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією та відповідною підготовкою.
7.3.1.5. Забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров’я водіїв, належні умови для праці та відпочинку водіїв.
7.3.1.6. Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів та їх бортового обладнання чинним нормам та стандартам, належне їх зберігання.
7.3.1.7. Забезпечувати чистоту у салонах транспортних засобів, у тому числі видалення реклами, оголошень та наліпок, розміщених поза визначеними місцями.
7.3.1.8. Здійснювати регулярний технічний огляд транспортних засобів і бортового обладнання перед кожним виїздом на маршрут.
7.3.1.9. Забезпечувати контроль за справністю обладнання АСОП та елементів системи автоматичного визначення місцезнаходження транспорту перед кожним виїздом на маршрут.
7.3.1.10. Не допускати виїзду на маршрут транспортного засобу з несправним обладнанням АСОП, зокрема, у разі якщо: не працює більше ніж 50 % валідаторів, встановлених у салоні транспортного засобу; у принтері відсутній папір для друку паперових квитків.
7.3.1.11. Забезпечувати виконання необхідних функцій для належного функціонування системи автоматичного визначення місцезнаходження транспортних засобів, включаючи, але не обмежуючись: реєстрацію транспортних засобів з відповідним бортовим обладнанням у цій системі; планування використання транспорту на маршрутах; випуск транспорту на маршрути.
7.3.1.12. Розміщувати інформацію та необхідні знаки на транспортних засобах згідно з вимогами Організатора перевезень та законодавства України, у тому числі інформацію про варіанти оплати проїзду та відповідальність пасажирів за безквитковий проїзд.
7.3.1.13. Допускати контролерів Оператора АСОП до транспортних засобів для здійснення контролю оплати проїзду, перевезення багажу.
7.3.1.14. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цих Правил.
7.3.2. Перевізник має право:
7.3.2.1. Обмежувати або припиняти перевезення у разі надзвичайної ситуації або виникнення інших загроз життю та здоров’ю пасажирів чи інших осіб з негайним повідомленням про це Організатора перевезень.
7.3.2.2. Використовувати вільні площі у салоні транспортного засобу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку і комфорт пасажирів та з дотриманням встановлених Організатором перевезень вимог до розміщення візуальної реклами.
7.3.2.3. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
7.4. Обов’язки та права контролера:
7.4.1. Контролер зобов’язаний:
7.4.1.1. Мати при собі посвідчення, жетон та термінал контролера.
7.4.1.2. Розмістити жетон під час проведення контролю так, щоб пасажири могли прочитати всю інформацію на жетоні.
7.4.1.3. На вимогу пасажира пред’явити своє посвідчення, повідомити про місце роботи, телефон та місцезнаходження підприємства.
7.4.1.4. Бути охайно одягненим, ввічливо спілкуватися з пасажирами.
7.4.1.5. Продати пасажиру штрафний квиток у випадках, встановлених цими Правилами.
7.4.1.6. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цих Правил.
7.4.2. Контролер має право:
7.4.2.1. Вимагати від пасажирів під час здійснення контролю бути ввічливими та не перешкоджати законним діям контролерів.
7.4.2.2. Використовувати засоби відеофіксації під час проведення контролю.
7.4.2.3. Звернутися до Національної поліції України у разі порушення пасажиром громадського порядку, цих Правил (у тому числі відмови від оплати штрафного квитка) тощо.
7.4.2.4. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
7.5. Обов’язки та права Оператора АСОП:
7.5.1. Оператор АСОП зобов’язаний:
7.5.1.1. Забезпечувати надійне функціонування системи оплати проїзду та системи автоматичного визначення місцезнаходження транспортних засобів.
7.5.1.2. Забезпечувати оперативну заміну несправних валідаторів як до виїзду транспортного засобу на маршрут, так і під час роботи на маршруті.
7.5.1.3. Забезпечувати функціонування Пунктів прийому документів та видачі персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“.
7.5.1.4. Надавати роз’яснення пасажирам щодо видів проїзних документів, їх носіїв, процедури оплати проїзду, порядку оформлення персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ тощо.
7.5.1.5. Організовувати та забезпечувати функціонування мережі розповсюдження транспортних карток “ЛеоКарт“, їх поповнення та придбання відповідних абонементів.
7.5.1.6. Організовувати та забезпечувати видачу персоналізованих транспортних карток “ЛеоКарт“ відповідно до порядку, затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.
7.5.1.7. Забезпечувати функціонування мобільного додатку та веб-порталу “ЛеоКарт“.
7.5.1.8. Забезпечувати безоплатну видачу транспортних карток “ЛеоКарт“ пільговим категоріям пасажирів, визначених рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради, а також їх заміну у разі виявлення несправностей, крім випадків втрати чи псування персоналізованої транспортної картки “ЛеоКарт“.
7.5.1.9. Забезпечувати належне функціонування обладнання АСОП, що необхідне для реєстрації проїзних документів у транспортних засобах.
7.5.1.10. Виконувати інші обов’язки, які випливають з цих Правил.
7.5.2. Оператор АСОП має право:
7.5.2.1. Надавати Організатору перевезень пропозиції щодо функціонування системи пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
7.5.2.2. Контролювати дотримання пасажирами та перевізниками цих Правил у частині роботи автоматизованої системи оплати проїзду.
7.5.2.3. Видаляти чи блокувати будь-які транспортні картки “ЛеоКарт“ з АСОП, якщо було виявлено їх незаконне використання або використання особою, яка не уповноважена їх використовувати, підробку або інші неправомірні дії.
7.5.2.4. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
7.6. Обов’язки та права Організатора перевезень:
7.6.1. Організатор перевезень зобов’язаний:
7.6.1.1. Контролювати роботу системи пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади на предмет дотримання належного рівня якості надання транспортних послуг, а також дотримання Оператором АСОП та Перевізниками цих Правил.
7.6.1.2. Інформувати пасажирів про додавання, зміну чи вилучення маршрутів, а також зміну розкладу руху.
7.6.1.3. Забезпечувати оприлюднення інформації про діючі маршрути та розклади руху на зупинках та веб-сайті Львівської міської ради.
7.6.1.4. Розглядати пропозиції та скарги пасажирів, перевізників та Оператора АСОП щодо функціонування системи пасажирського транспорту загального користування на території Львівської міської територіальної громади.
7.6.1.5. Виконувати інші обов’язки, що випливають з цих Правил.
7.6.2. Організатор перевезень має право:
7.6.2.1. Здійснювати контрольно-наглядові функції у галузі пасажирського транспорту.
7.6.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Оператором АСОП та Перевізниками цих Правил.
7.6.2.3. Додавати, змінювати та/або вилучати маршрути пасажирського транспорту загального користування, вносити відповідні зміни до розкладу руху у встановленому чинним законодавством порядку.
7.6.2.4. Користуватись іншими правами, які випливають з цих Правил.
8. Перехідні положення

8.1. До початку функціонування етапу АСОП “Розрахунок з перевізниками за виконану транспортну роботу“ ці Правила вводяться в дію з урахуванням таких особливостей:
8.1.1. Завалідовані електронні та паперові проїзні документи, крім електронного проїзного документа, носієм якого є транспортна картка “ЛеоКарт“, дають право на одну поїздку в одному транспортному засобі до кінцевої зупинки маршруту без можливості безоплатної пересадки на інший транспортний засіб.
8.1.2. Тимчасово не застосовуються усі види абонементів, які передбачені підпунктом 4.1.1 пункту 4.1 цих Правил, крім учнівських та пільгових.
8.1.3. Тимчасово не застосовується спосіб оплати проїзду за допомогою мобільного додатку.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Директор департаменту
міської мобільності та
вуличної інфраструктури Олег ЗАБАРИЛО