УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1446


від 12/29/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Мельничуком Л. І. частини нежитлових приміщень, цегляної вентиляційної камери ВАТ “Кінескоп“ (корпус № 42) та приміщень складу з гаражним боксом на вул. Кульпарківській, 59 з розширенням за рахунок надбудови з пристосуванням під хостел

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішенням виконкому від 13.12.2019 № 1155
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 13.12.2019 ]......Рішення'


Остаточна редакція

Розглянувши звернення громадянина Мельничука Любомира Ігоровича від 18.12.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.12.2018 за № З-М-132727/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованої реконструкції частини нежитлових приміщень, цегляної вентиляційної камери ВАТ “Кінескоп“ (корпус № 42) на вул. Кульпарківській, 59 з розширенням за рахунок надбудови з пристосуванням під хостел, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.10.2019 № 185636482, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.09.2017 № 96100938, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянином Мельничуком Любомиром Ігоровичем частини нежитлових приміщень, цегляної вентиляційної камери ВАТ “Кінескоп“ (корпус № 42) та приміщень складу з гаражним боксом на вул. Кульпарківській, 59 з розширенням за рахунок надбудови з пристосуванням під хостел (додаються).
2. Громадянину Мельничуку Любомиру Ігоровичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.12.2018 1446

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на реконструкцію частини нежитлових приміщень, цегляної вентиляційної
камери ВАТ “Кінескоп“ (корпус № 42) та приміщень складу з гаражним
боксом на вул. Кульпарківській, 59 з розширенням за рахунок надбудови
з пристосуванням під хостел


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Кульпарківській, 59 (корпус № 42).
1.2. Інформація про замовникагромадянин Мельничук Любомир Ігорович, м. Львів, вул. Академіка Є. Лазаренка, 48-А/260.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – відповідно до п. 4 ст. 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності – не вимагається.
Будинок на вул. Кульпарківській, 59, який підлягає реконструкції, розміщений у зоні Г-2 – зоні центру ділової, громадської діяльності місцевого значення відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 31,30 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини даху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – існуючий.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція частини нежитлових приміщень, цегляної вентиляційної камери ВАТ “Кінескоп“ (корпус № 42) та приміщень складу з гаражним боксом на вул. Кульпарківській, 59 з розширенням за рахунок надбудови з пристосуванням під хостел) запроектувати з дотриманням вимог ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – частина нежитлових приміщень, які підлягають реконструкції, на вул. Кульпарківській, 59 розташована у зоні регулювання забудови. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський