УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1410


від 12/21/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Ложкіним Г. Ю. багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А
Розглянувши звернення громадянина Ложкіна Юрія Тихоновича від 14.12.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.12.2018 за № З-Л-131384/АП-2401), який діє на підставі довіреності від 09.07.2018 серії ННІ № 685303 від імені громадянина Ложкіна Гліба Юрійовича, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.02.2015 № 34312701, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 06.08.2018 № 133351505, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.12.2018 № НВ-4608336142018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянином Ложкіним Глібом Юрійовичем багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А (додаються).
2. Громадянину Ложкіну Глібу Юрійовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 21.12.2018 № 1410


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з підземним паркінгом на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Ложкін Гліб Юрійович, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 5-Б/7.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0643 га (кадастровий номер 4610137500:05:003:0265) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.12.2018 № НВ-4608336142018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 – зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 19,30 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 44,90 % для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:05:003:0265).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 450 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А запроектувати з відступом від червоної лінії вул. Ф. Ржегоржа – 27,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – з західної сторони – 16,00 м, з південної сторони – 8,00 м, з північної сторони – 8,00 м, 9,00 м, 16,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:003:0265) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Ф. Ржегоржа, 11-А (кадастровий номер 4610137500:05:003:0265) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський