УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення504


від 06/18/2021

Про затвердження Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Львівській міській раді та її виконавчих органах, Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 17.09.2021 № 799
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 17.09.2021 ]......Рішення'


З метою встановлення загальних правил діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, відповідно до Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності“, Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити:


1.1. Інструкцію з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Львівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 1).
1.2. Інструкцію з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах (додаток 2).
2. Заступникам міського голови, керуючому справами виконкому, керівникам виконавчих органів міської ради:
2.1. Організувати вивчення Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Львівській міській раді та її виконавчих органах, Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах і забезпечити їх неухильне виконання посадовими особами місцевого самоврядування.
2.2. Забезпечити затвердження власних Інструкцій з діловодства керівниками підприємств, установ, організацій комунальної форми власності відповідно до цього рішення.
3. Вважати такими, що втратили чинність:
3.1. Рішення виконавчого комітету від 21.01.2011 № 35 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, установах, організаціях, комунальних підприємствах“.
3.2. Рішення виконавчого комітету від 17.02.2012 № 95 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.01.2011 № 35“.
3.3. Рішення виконавчого комітету від 29.12.2015 № 744 “Про перехід на електронний документообіг у Львівській міській раді“.
3.4. Рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 № 394 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.01.2011 № 35“.
3.5. Рішення виконавчого комітету від 24.06.2016 № 489 “Про запровадження Порядку роботи у системі електронного документообігу “Електронна система управління документами та записами для Львівської міської ради“.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.Львівський міський голова А. Садовий


Додатки 1, 2.docДодатки 1, 2.doc