УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1153


від 10/26/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “К17“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Козланюка, 17 (зі знесенням існуючих будівель)
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “К17“ від 23.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.07.2018 за № 2-20607/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Козланюка, 17 (зі знесенням існуючих будівель), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 16.05.2018 за № Л-2621, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.02.2018 № НВ-4606427472018, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 16.05.2018 № 124049172, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “К17“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Козланюка, 17 (зі знесенням існуючих будівель) (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “К17“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 26.10.2018 № 1153

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими приміщеннями громадського призначення
та підземним паркінгом на вул. П. Козланюка, 17
(зі знесенням існуючих будівель)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. П. Козланюка, 17.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “К17“, 79014, м. Львів, вул. П. Козланюка, 17.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер 4610137200:07:001:0037) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 16.05.2018 за № Л-2621, строком дії до 22.03.2028 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.02.2018 № НВ-4606427472018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 і від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 18.07.2018 № 11.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – максимальна висота секції в осях 1-3 – 18,50 м, секції в осях 3-6 – 20,00 м, секції в осях 6-9 – 23,60 м, секції в осях 9-11 – 19,60 м (від найнижчої відмітки поверхні вул. П. Козланюка до закінчення конструктивної частини будівлі) відповідно до протоколу архітектурно-містобудівної ради від 18.07.2018 № 11.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 54,00 % відповідно до протоколу архітектурно-містобудівної ради від 18.07.2018 № 11.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 742 люд./га відповідно до протоколу архітектурно-містобудівної ради від 18.07.2018 № 11.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. П. Козланюка, 17 (зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:07:001:0037), з блокуванням до житлових будинків на вул. П. Козланюка, 11-Б та на вул. П. Козланюка, 23 від житлових будинків на вул. Мучній, 16 – 20,00 м, з відступом на вул. Мучній, 18 – 20,00 м, на вул. Мучній, 20 – 8,00 м та нежитлового будинку на вул. Мучній, 22 – 8,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами)
Земельна ділянка на вул. П. Козланюка, 17 (кадастровий номер 4610137200:07:001:0037) знаходиться у межах історичного ареалу.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Кабелювати лінію електропередач (ЛЕП 110кВ), в охоронну зону якої попадає проектований будинок.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський