УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1010


від 11/01/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Громиком В. В. багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89Розглянувши звернення громадянина Громика Віктора Володимировича від 05.04.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 05.04.2016 за № 3-Г-13810/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.09.2015 № 43526201, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.03.2016 № НВ-4603229512016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянином Громиком Віктором Володимировичем багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89 (додаються).
2. Громадянину Громику Віктору Володимировичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.


Перший заступник
міського голови В. ПушкарьовДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.11.2016 № 1010

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянином Громиком Віктором Володимировичем
багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для
мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на
вул. Варшавській, 89


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво громадянином Громиком Віктором Володимировичем багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Громик Віктор Володимирович, м. Львів, вул. Стрийська, 78/188.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Варшавська, 89.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.09.2015 43526201 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.03.2016 НВ-4603229512016.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0535 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкидля обслуговування житлового будинку.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з критою автостоянкою для мешканців будинку зі знесенням існуючого будинку на вул. Варшавській, 89:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0535 га.
1.10.2. Площа забудови – 315,10 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 1210,38 кв. м, у тому числі:
1.10.3.1. Загальна площа квартир 1141,62 кв. м.
1.10.3.2. Площа критої автостоянки 274,00 кв. м.
1.10.4. Будівельний обєм 5355,97 куб. м, у тому числі:
1.10.5. Будівельний обєм нижче відмітки 0,000 м – 862,87 куб. м.
1.10.6. Поверховість – 4 поверхи, у тому числі з мансардним.
1.10.7. Кількість квартир – 16.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 16,70 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 60 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)450 чол./га.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з критою автостоянкою для мешканців будинку на вул. Варшавській, 89) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.09.2015 № 43526201 (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.03.2016 № НВ-4603229512016) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при будівництві житлового будинку на вул. Варшавській, 89 врахувати масштаб забудови вулиці та архітектурне завершення існуючої забудови. Надати проектним рішенням архітектурної виразності, запроектувавши будинок у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій; звернути увагу на об’ємно-просторове вирішення фасадів, архітектурне завершення, оформлення сходових кліток, лоджій та балконів.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території даного об’єкта будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та майновому фонду.
Окремим розділом розробити проект організації будівельних робіт із забезпечення безпеки переміщення техніки та будівельних матеріалів в умовах ущільненої забудови кварталу та провести його державну експертизу до початку затвердження декларації на виконання будівельних робіт (дозволу на будівництво зблокованих будинків).
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Варшавської. Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку підїзди та підходи до проектованого обєкта запроектувати з вул. Варшавської.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Варшавській, 89 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський