УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення716


від 08/11/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. Бурієм С. М. багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29 зі знесенням існуючих будівель
Розглянувши звернення громадянина Бурія Станіслава Михайловича від 01.08.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.08.2017 за № З-Б-64074/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва житлового багатоквартирного будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. І. Сулими, 15 та прилеглій ділянці на вул. Кондукторській, 29 зі знесенням існуючих будівель, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.02.2017 № 79989251, від 07.07.2017 № 91488313 і від 07.07.2017 № 91488497, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 03.08.2016 № 64960466, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.07.2017 № НВ-4605324162017 та від 06.07.2017 № НВ-4605324332017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянином Бурієм Станіславом Михайловичем багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29 зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Громадянину Бурію Станіславу Михайловичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.08.2017 № 716

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29 зі знесенням
існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Бурій Станіслав Михайлович, м. Львів, вул. Ю. Захарієвича, 2/7.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія земель – землі житлової та громадської забудови відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.07.2017 № НВ-4605324162017 та від 06.07.2017 № НВ-4605324332017.
Цільове та функціональне призначення земельної ділянки відповідає містобудівній документації на місцевому рівні. Згідно з планом зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженим ухвалою міської ради від 18.09.2014 № 3840, та згідно з ухвалою міської ради від 29.06.2017 № 2162 зона Ж-1зона садибної житлової забудови з допустимим видом забудови (багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів (протокол містобудівної ради від 16.12.2016 № 18).
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 4 поверхи включно – 15,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) і 18,00 м до гребеня даху.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – для зони Ж-1 - 45 % (згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Франківського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840) та протоколом містобудівної ради від 16.12.2016 № 18).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 4-поверхового будинку – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. Кондукторської 3,00 м та по червоній лінії вул. І. Сулими у межах відведених земельних ділянок (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.07.2017 № 91488497 та від 07.07.2017 № 91488313).
Блокування до існуючого житлового будинку зі східної сторони можливе лише за умови згоди суміжного землекористувача.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. І. Сулими, 15 та вул. Кондукторській, 29 знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський