УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення67


від 01/19/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ЛКП “Рембуд“ будівлі міського архіву з громадським центром на вул. Трускавецькій – вул. І. ПулюяРозглянувши звернення Львівського комунального підприємства “Рембуд“ від 12.01.2018 № 897 (зареєстроване у Львівській міській раді 15.01.2018 за № 2-896/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва будівлі міського архіву з громадським центром на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 02.01.2018 № 109747315, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.09.2016 № НВ-4604032702016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво Львівським комунальним підприємством “Рембуд“ будівлі міського архіву з громадським центром на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя (додаються).
2. Львівському комунальному підприємству “Рембуд“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.01.2018 № 67

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво будівлі міського архіву з громадським центром
на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на земельній ділянці на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя.
1.2. Інформація про замовника – Львівське комунальне підприємство “Рембуд“, м. Львів, пл. Галицька, 15.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,6000 га (кадастровий номер 4610136900:09:001:0050) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування архіву для потреб міста відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.09.2016 № НВ-4604032702016.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-З – зона вищих навчальних закладів та закладів середньої спеціальної освіти (супутній вид забудови) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 29.06.2017 № 2162, рішення виконавчого комітету від 23.09.2016 № 868 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. Трускавецькою – вул. І. Пулюя“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 18,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 27,90 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – на ділянці не передбачається будівництво житлових будинків.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво будівлі міського архіву з громадським центром на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:09:001:0050), з відступом від червоних ліній з південної сторони – 26,00 м, з південно-східної сторони – 18,00 м та зі східної сторони – 24,00 м
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Трускавецькій – вул. І. Пулюя (кадастровий номер 4610136900:09:001:0050) знаходиться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський