УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1169


від 12/09/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво фізичною особою – підприємцем Крупським С. І. багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 17.02.2017 № 111
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.12.2016 № 1169'

Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця Крупського Станіслава Івановича від 01.11.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 01.11.2016 за № З-ФОП-69007/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3874, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.11.2016 № 72644259, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2016 № НВ-4603848122016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво фізичною особоюпідприємцем Крупським Станіславом Івановичем багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд (додаються).


2. Фізичній особіпідприємцю Крупському Станіславу Івановичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 09.12.2016 № 1169


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво фізичною особоюпідприємцем
Крупським Станіславом Івановичем багатоквартирного
житлового будинку з підземним паркінгом на
вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво фізичною особоюпідприємцем Крупським Станіславом Івановичем багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд.
1.2. Інформація про замовникафізична особапідприємець Крупський Станіслав Іванович, 79020, м. Львів, вул. Ю. Липи, 39/152.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Під Голоском, 4.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 25.10.2016 за № Ш-3874 (площею 0,6910 га, терміном на 5 років, для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.11.2016 № 72644259, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2016 № НВ-4603848122016.
1.6. Площа земельної ділянки0,6910 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянкиземлі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінг) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 зі знесенням існуючих споруд:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,6910 га.
1.10.2. Площа забудови – 1194,72 кв. м.
1.10.3. Площа житлового будинку – 13027,96 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 9645,94 кв. м.
1.10.5. Житлова площа квартир – 4717,73 кв. м.
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 2737,87 кв. м.
1.10.7. Площа технічних приміщень – 833,18 кв. м.
1.10.8. Кількість парко-місць – 66.
1.10.9. Площа житлового будинку – 13027,96 кв. м.
1.10.10. Поверховість – 9;10.
1.10.11. Кількість квартир у будинку – 140.
1.10.12. Загальний будівельний об’єм – 51878,44 куб. м.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 25,37 м (9;10 поверхів) (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 17,3 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 346,0 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4 запроектувати у межах відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ із забезпеченням протипожежних та санітарних розривів, нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Під Голоском, 4. Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудз дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційпри необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупід’їзди та підходи до проектованого об’єкта на вул. Під Голоском, 4 передбачити з боку вул. Під Голоском.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для мешканців проектованого будинку у підземному паркінгу (66 машино-місць, площею 2737,87 кв. м) для постійного зберігання автотранспорту. Передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниземельна ділянка на вул. Під Голоском, 4 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів першого поверху об’єкта тощо).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський