УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення772


від 08/30/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Сад-ЛВ“ багатоквартирних житлових будинків № 1 та № 2 на генплані з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського обслуговування, приміщеннями центру розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Жасминовій, 5 зі знесенням існуючих споруд
Розглянувши звернення приватного підприємства “Сад-ЛВ“ від 28.08.2017 № 25 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.08.2017 за № 2-22098/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирних житлових будинків № 1 та № 2 з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського обслуговування, приміщеннями центру розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Жасминовій, 5, беручи до уваги інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 06.09.2016 № 67359771, від 06.09.2016 № 67361307 та від 06.09.2016 № 67361806, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.07.2017 за № Л-2536, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.08.2017 № 95450845, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.08.2017 № НВ-4605488342017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством Сад-ЛВ багатоквартирних житлових будинків № 1 та № 2 на генплані з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського обслуговування, приміщеннями центру розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Жасминовій, 5 зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Приватному підприємству “Сад-ЛВ“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.08.2017 № 772


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирних житлових будинків № 1 та № 2
на генплані з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського
обслуговування, приміщеннями центру розвитку дитини та підземним
паркінгом на вул. Жасминовій, 5 зі знесенням існуючих споруд

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Жасминовій, 5.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Сад-ЛВ“, 79026, м. Львів, вул. Академіка Є. Лазаренка, 4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,4290 га (кадастровий номер 4610137200:05:002:0052) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво і обслуговування багатоквартирних житлових будинків відповідно до договору оренди землі від 14.07.2017 № Л-2536 строком дії до 29.06.2022 та витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.08.2017 № 95450845.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови (5-9 поверхів), відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Личаківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 01.12.2016 № 1283 та від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 9 поверхів – не вище 35,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – для зони Ж-3 35 % (згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Личаківського району (ухвала міської ради від 01.12.2016 № 1283).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 9 поверхового будинку – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкт (багатоквартирні житлові будинки № 1 та № 2 на генплані з вбудованими нежитловими приміщеннями громадського обслуговування, приміщеннями центру розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Жасминовій, 5 зі знесенням існуючих споруд) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. Жасминової – з східної сторони 1,00 м та з західної сторони 2,50 м у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137200:05:002:0052).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Личаківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Жасминовій, 5 (кадастровий номер 4610137200:05:002:0052) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський