УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення347


від 03/30/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Експерт-інвест“ підземного паркінгу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.03.2019 № 284
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.03.2018 № 347'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“ від 19.03.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.03.2018 за № 2-7649/АП-Л-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками “Будівництво підземного паркінгу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській у м. Львові“, беручи до уваги договори оренди землі, зареєстровані у Львівській міській раді 06.06.2008 за № Ш-1169 та 06.06.2008 за № Ш-1170, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.02.2018 № НВ-4606504492018 та від 16.02.2018 № НВ-4606504442018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“ підземного паркінгу на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.03.2018 № 347

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво підземного паркінгу
на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні цільове призначення земельних ділянок площею 4,4050 га (кадастровий номер 4610137500:03:002:0042) та площею 0,0543 га (кадастровий номер 4610137500:03:002:0043) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земельземлі житлової та громадської забудови;
вид використаннябудівництво та обслуговування торгово-громадського, офісно-готельного і житлового комплексу відповідно до договорів оренди землі, зареєстрованих у Львівській міській раді 06.06.2008 за № Ш-1169 та 06.06.2008 за № Ш-1170, терміном дії до 29.05.2057.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – зона центру ділової та громадської діяльності районного значення (підцентри) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 та від 25.01.2018 № 2914, детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 09.02.2018 № 128.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 3,00 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін споруди).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 12,83 % (для даного підземного паркінгу).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (підземний паркінг на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:03:002:0042).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 09.02.2018 № 128, з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській (кадастровий номер 4610137500:03:002:0042 та кадастровий номер 4610137500:03:002:0043) знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський