УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення775


від 08/30/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Стрім-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 29, 31, 31-А, 31-В зі знесенням існуючих будівель

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.09.2017 № 878
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.08.2017 № 775'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“ від 17.08.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 17.08.2017 за № 2-21496/АП-2401), містобудівний розрахунок “Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 29, 31, 31-А, 31-В зі знесенням існуючих будівель“, беручи до уваги договори суперфіцію від 11.05.2016 № 1353 (зі змінами), від 13.06.2016 № 1699 (зі змінами), від 29.08.2016 № 3336 (зі змінами) та від 23.12.2016 (зі змінами), інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 07.08.2017 № 93855328, від 07.08.2017 № 93856017, від 08.08.2017 № 93942057 і від 08.08.2017 № 93942969, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.05.2017 № НВ-4605136072017, від 30.05.2017 № НВ-4605136272017, від 30.05.2017 № НВ-4605136712017 та від 30.05.2017 № НВ-4605136982017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 29, 31, 31, 31 зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Стрім-Львів“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.08.2017 № 775

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на
вул. Очеретяній, 29, 31, 31, 31 зі знесенням
існуючих будівель

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Очеретяній, 29, 31, 31, 31-В.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю Стрім-Львів, м. Львів, вул. Чигиринська, 3/27.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельних ділянок: площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0024) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0041) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0040) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; площею 0,0431 га (кадастровий номер 4610137500:06:006:0027) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до договорів суперфіцію від 11.05.2016 № 1353 (зі змінами), від 13.06.2016 № 1699 (зі змінами), від 29.08.2016 3336 (зі змінами) та від 23.12.2016 (зі змінами), витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.05.2017 № НВ-4605136072017, від 30.05.2017 № НВ-4605136272017, від 30.05.2017 № НВ-4605136712017 та від 30.05.2017 № НВ-4605136982017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоквартирної житлової забудови відповідно до рішення виконавчого комітету від 21.07.2017 № 639 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Очеретяної“, плану зонування території (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 та від 29.06.2017 № 2162.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 16 поверхів включно не вище 55,00 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки для зони Ж-4 - 23 % (згідно із затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162) та протоколом містобудівної ради від 28.07.2017 № 10).
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 16-поверхового будинку – 862 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Очеретяній, 29, 31, 31-А, 31-В зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок (кадастровий номер 4610137500:06:006:0024; кадастровий номер 4610137500:06:006:0041; кадастровий номер 4610137500:06:006:0040; кадастровий номер 4610137500:06:006:0027):
- для наземної частини – з відступом від червоної лінії вул. Очеретяної – 8,00 м, від червоної лінії проїзду з південної сторони13,00 м;
- для підземної частини – з відступом від червоної лінії вул. Очеретяної – 5,50 м, від червоної лінії проїзду з південної сторони – 4,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на вул. Очеретяній, 29, 31, 31-А, 31-В (кадастровий номер 4610137500:06:006:0024; кадастровий номер 4610137500:06:006:0041; кадастровий номер 4610137500:06:006:0040; кадастровий номер 4610137500:06:006:0027) знаходяться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський