УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення635


від 07/05/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПП “Галпрофбуд“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Зеленій, 269-Г зі знесенням існуючих будівель




Розглянувши звернення приватного підприємства “Галпрофбуд“ від 27.06.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 27.06.2019 за № 2-19911/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними автостоянками зі знесенням існуючих будинків і споруд на вул. Зеленій, 269-Г, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.06.2018 за № С-4554, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 11.02.2019 № 155856258, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.03.2019 № 159777244, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.11.2018 № НВ-4608204722018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним підприємством “Галпрофбуд багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Зеленій, 269-Г зі знесенням існуючих будівель (додаються).
2. Приватному підприємству “Галпрофбуд“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.



В. о. Львівського міського голови Г. Васьків



Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.07.2019 № 635

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями та
підземними автостоянками на вул. Зеленій, 269-Г
зі знесенням існуючих будівель


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Зеленій, 269-Г.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Галпрофбуд, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5 “3“.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1426 га (кадастровий номер 4610136800:04:003:0001) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру від 30.11.2018 № НВ-4608204722018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 13.11.2015 677 “Про затвердження проекту внесення змін (зміна 1) до раніше розробленої містобудівної документації – детального плану території у межах вул. Зеленої, вул. Пасічної, вул. Пирогівки, вулиці проектованої 4“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – до 35,50 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 29 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 653 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземними автостоянками на вул. Зеленій, 269-Г зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з дотриманням діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:04:003:0001). Відстань до існуючих будівель: з північної сторони – 20,00 м, зі східної сторони – 3,00 м, з південної сторони – 11,50 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельна ділянка розміщена поза межами зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до діючих державних будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.




Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський