УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення70


від 01/19/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням ТзОВ фірмою “Юнітек“ будівлі матеріального складу-навісу під літерою “Б-1“ та будівлі виробничого корпусу на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47 за рахунок добудови та надбудови під виробничо-складську будівлю з адміністративними приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та будівництва газорозподільного пункту
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю фірми “Юнітек“ від 04.01.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.01.2018 за № 2-302/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції з добудовою та надбудовою будівлі складу-навісу (літера “Б-1“) та будівлі виробничого корпусу під виробничо-складську будівлю з адміністративними приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та газорозподільним пунктом на вул. В. Липинського, 54, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 22.05.2017 за № Ш-3994, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 12.07.2013 № 6145883 та від 12.07.2013 № 6145904, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.06.2017 № НВ-4605169652017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з розширенням товариством з обмеженою відповідальністю фірмою “Юнітек“ будівлі матеріального складу-навісу під літерою “Б-1“ та будівлі виробничого корпусу на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47 за рахунок добудови та надбудови під виробничо-складську будівлю з адміністративними приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та будівництва газорозподільного пункту (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі “Юнітек“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 19.01.2018 № 70

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію з розширенням будівлі матеріального
складу-навісу під літерою “Б-1“ та будівлі виробничого корпусу
на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47 за рахунок добудови
та надбудови під виробничо-складську будівлю з адміністративними
приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією
та будівництва газорозподільного пункту

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Юнітек“, м. Львів, вул. В. Липинського, 54.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,8748 га (кадастровий номер 4610137500:04:004:0008) – 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення;
вид використання – обслуговування виробничих приміщень відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 22.05.2017 за № Ш-3994, та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.06.2017 № НВ-4605169652017.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона В-5 – зона підприємств V класу шкідливості (нормативна СЗЗ до 50 м) згідно з планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162) та рішенням виконавчого комітету від 13.11.2015 № 680 “Про затвердження детального плану території, обмеженої вул. В. Липинського, вул. Промисловою, вул. Городницькою, вул. Л. Бетховена“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 20,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40 % згідно з містобудівним розрахунком.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для промислових об’єктів не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція з розширенням будівлі матеріального складу-навісу під літерою “Б-1“ та будівлі виробничого корпусу на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47 за рахунок добудови та надбудови під виробничо-складську будівлю з адміністративними приміщеннями, даховою котельнею, трансформаторною підстанцією та будівництва газорозподільного пункту) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) з відступом від червоної лінії вул. В. Липинського 58,00 м і 2,80 м, від вул. Городницької – 36,00 м і 9 м та до існуючих будівель: від вул. Городницької – 10,20 м і 25,00 м та 27,00 м до нежитлової будівлі від вул. В. Липинського у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:04:004:0008).
Реконструкцію з розширенням проводити за умови влаштування проїзду загального користування через дану територію згідно з детальним планом території, обмеженої вул. В. Липинського, вул. Промисловою, вул. Городницькою, вул. Л. Бетховена, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 13.11.2015 № 680.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та детального плану території зона В-5 – зона підприємств V класу шкідливості (нормативна СЗЗ до 50 м).
Земельна ділянка на вул. В. Липинського, 54 – вул. Городницькій, 47 (кадастровий номер 4610137500:04:004:0008) знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський