УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1044


від 11/11/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Збирко О. І. багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткіна – вул. Л. Перфецького
Розглянувши звернення громадянки Збирко Ольги Іванівни від 27.04.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.04.2016 за № 3-3-19090/АП-Ш-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та з вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткіна – вул. Л. Перфецького, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.11.2014 № 30000317, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянкою Збирко Ольгою Іванівною багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткінавул. Л. Перфецького (додаються).
2. Громадянці Збирко Ользі Іванівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови В. ПушкарьовДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.11.2016 № 1044

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянкою Збирко Ольгою Іванівною
багатоквартирного житлового будинку з підземним
паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями
на вул. С. Боткінавул. Л. Перфецького

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво громадянкою Збирко Ольгою Іванівною багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткінавул. Л. Перфецького.
1.2. Інформація про замовника – громадянка Збирко Ольга Іванівна, м. Львів, вул. Володимира Великого, 22-а/26.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткінавул. Л. Перфецького.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, на перетині вул. С. Боткіна вул. Л. Перфецького.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.11.2014 № 30000317.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,1577 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування Франківського та Сихівського районів, затверджений ухвалою міської ради від 18.09.2014 № 384.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкидля обслуговування автостоянки.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткінавул. Л. Перфецького:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,1577 га.
1.10.2. Площа забудови – 1110,0 кв. м.
1.10.3. Загальна площа будинку – 6480,0 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 3843,0 кв. м.
1.10.5. Загальна площа громадських приміщень – 764,0 кв. м.
1.10.6. Площа паркінгу – 1049,0 кв. м.
1.10.7. Кількість квартир – 48.
1.10.8. Поверховість – 1-7.
1.10.9. Будівельний об’єм – 29220,00 куб. м.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 29,10 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 80,0 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 830 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з підземним паркінгом та вбудованими громадськими приміщеннями на вул. С. Боткіна вул. Л. Перфецького) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 25.11.2014 № 30000317) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом на перетині вул. С. Боткіна вул. Л. Перфецького.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектований обєкт повинен відповідати всім параметрам сучасного європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Проектним рішенням врахувати санітарно-захисну зону 50,0 м від існуючої АЗС на вул. С. Боткіна та охоронну зону існуючої ТП-9.
У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на вул. С. Боткіна вул. Л. Перфецького потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. С. Боткіна та вул. Л. Перфецького з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського, дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – підїзди та підходи до проектованого обєкта передбачити з боку вул. С. Боткіна та вул. Л. Перфецького.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного та тимчасового зберігання автотранспорту для мешканців проектованого будинку відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельна ділянка на розі вул. С. Боткіна та вул. Л. Перфецького передбачена для будівництва житлового будинку, розміщена поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський