УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1245


від 12/23/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Виробничо-будівельне підприємство “Агат“ трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Виробничо-будівельне підприємство “Агат“ від 06.10.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.10.2016 за № 2-24321/АП-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3 у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 02.03.2015 за № С-2901, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.06.2014 № НВ-4601344912014, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-будівельне підприємство Агаттрисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністюВиробничо-будівельне підприємство Агат“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування
Керуючий справами виконкому М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 23.12.2016 № 1245

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю
Виробничо-будівельне підприємство Агаттрисекційного
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та підземним
паркінгом на вул. Демнянській, 3


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-будівельне підприємство Агаттрисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Виробничо-будівельне підприємство Агат“, 79005, м. Львів, вул. О. Кониського, 1.
1.3. Наміри забудовибудівництво трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєкта – м. Львів, вул. Демнянська, 3.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюдоговір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 02.03.2015 за № С-2901 (площею 0,4441 га, терміном на 10 років, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.06.2014 № НВ-4601344912014.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,4441 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянкиземлі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Сихівського району (ухвала міської ради від 18.09.2014 № 3840).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3 наведені у додатку.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 30,00 м (9 поверхів) відносно планувальної позначки 0,000 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 39,00 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 631 людина на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – 84,00 м від червоних ліній вул. Демнянської. Будівництво трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3 запроектувати у межах відведеної земельної ділянки з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ із забезпеченням протипожежних та санітарних розривів, нормативної тривалості інсоляції та вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3. Дотримуватись засад гармонійного поєднання нової забудови у забудові сформованого архітектурно-містобудівного середовища. Надати проектованому будинку архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідної частини. Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій. Проектований об’єкт повинен відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудз дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційпри необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект комплексного благоустрою території в ув’язці з прилеглою територією з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупід’їзди та підходи до проектованого об’єкта на вул. Демнянській, 3 передбачити з боку внутрішньоквартального проїзду вул. Демнянської та вул. Хуторівки.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць мешканців (у проектованому підземному паркінгу 70 машино-місць площею 1967,74 кв. м) проектованого будинку для постійного зберігання автотранспорту; передбачити розміщення гостьової автостоянки відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниземельна ділянка на вул. Демнянській, 3 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до ліфтових холів першого поверху об’єкта тощо).
Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський                     Додаток
                       до містобудівних умов та обмежень забудови
                         земельної ділянки на будівництво трисекційного
                         багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на
                         вул. Демнянській, 3

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА (ОРІЄНТОВНІ)
будівництво трисекційного багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями
громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Демнянській, 3

№ з/п
Техніко-економічні показники обєкта будівництва
Секція № 1
(на генплані)
Секція № 2
(на генплані)
Секція № 3
(на генплані)
Підземний паркінг
Сумарна площа
по всьому об'єкту
1
2
3
4
5
6
7
1.
Площа ділянки
0,4441 га
0,4441 га
0,4441 га
0,4441 га
0,4441 га
2.
Площа забудови
645,53 кв. м
626,34 кв. м
415,66 кв. м
2090,02 кв. м
1687,53 кв. м
(без врахування підземного паркінгу)
3.
Загальна площа
3653,40 кв. м
3738,90 кв. м
2769,14 кв. м
1967,74 кв. м
12129,18 кв. м
4.
Загальна площа квартир будинку
2652,55 кв. м
2613,62 кв. м
2159,99 кв. м
-
7426,16 кв. м
5.
Загальна площа громадської функції будинку
452,46 кв. м
437,00 кв. м
252,97 кв. м
-
1142,43 кв. м
6.
Загальна площа паркінгу
-
-
-
1967,74 кв. м
1967,74 кв. м
7.
Загальна площа приміщень загального користування
548,39 кв. м
580,84 кв. м
356,18 кв. м
-
1485,41 кв. м
8.
Загальна площа комори
-
107,44 кв. м
-
-
107,44 кв. м
9.
Будівельний
об’єм нижче відмітки + 0,000 м
-
-
-
-
5312,89 куб. м
10.
Будівельний
обєм вище
відмітки + 0,000 м
-
-
-
-
27188,21 куб. м
11.
Кількість паркомісць у паркінгу
-
-
-
-
70
12.
Кількість квартир
42
40
33
-
115
13.
Поверховість
5, 7-9
5, 7-9
7-9
-
-
   Начальник управління архітектури Ю. Чаплінський