УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення774


від 07/20/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Перцем М. П., Мелещенко Г. К. та Цісак Х. О. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням житлового будинку на вул. Куликівській, 10-А

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 07.12.2018 № 1347
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 07.12.2018 ]......Рішення'


Розглянувши звернення громадян Перця Михайла Павловича, Мелещенко Галини Костянтинівни та Цісак Христини Олександрівни від 14.06.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 14.06.2018 за № З-П-54894/АП-2401) та від 13.07.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 13.07.2018 за № З-П-65934-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням житлового будинку на вул. Куликівській, 10-А, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.05.2018 № 124207415, від 27.11.2017 № 105274741 та від 19.05.2017 № 87474264, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.04.2018 № НВ-4606858262018 та від 23.10.2017 № НВ-4605842012017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Перцем Михайлом Павловичем, Мелещенко Галиною Костянтинівною та Цісак Христиною Олександрівною багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням житлового будинку на вул. Куликівській, 10-А (додаються).
2. Громадянам Перцю Михайлу Павловичу, Мелещенко Галині Костянтинівні та Цісак Христині Олександрівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 20.07.2018 № 774

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими нежитловими приміщеннями та
підземним паркінгом зі знесенням житлового будинку
на вул. Куликівській, 10-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки нове будівництво на вул. Куликівській, 10-А.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Перець Михайло Павлович, м. Львів, вул. Я. Гашека, 20/44; громадянка Мелещенко Галина Костянтинівна, м. Львів, вул. О. Козловського, 2; громадянка Цісак Христина Олександрівна, м. Львів, вул. Пасічна, 90/22.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні цільове призначення земельної ділянки площею 0,0548 га (кадастровий номер 4610136900:05:003:0021) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (кадастровий номер 4610136900:05:003:0021) відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.04.2018 № НВ-4606858262018;
цільове призначення земельної ділянки площею 0,0442 га (кадастровий номер 4610136900:05:003:0149) – 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
вид використання – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (кадастровий номер 4610136900:05:003:0149) відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.10.2017 № НВ-460584201207.
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельних ділянокзона Ж-1 зона садибної забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу засідання архітектурно-містобудівної ради управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування від 16.03.2018 № 6.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах не вище 20,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 32,26 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 495 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням житлового будинку на вул. Куликівській, 10-А) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) до прилеглої добудови у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136900:05:003:0021, 4610136900:05:003:0149) вул. Куликівської.
Відступи будівлі/споруди від червоної лінії вулиці – 1,5 м. Будівля блокується до 2КЖ з південного заходу та фундаменту багатоквартирного житлового будинку (вул. Куликівська, 6) з північного сходу.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони памяток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони обєктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)земельні ділянки розміщені у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності“, а також відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони обєктів транспорту, звязку, інженерних комунікацій, відстані від обєкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський