УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1202


від 12/29/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво ТзОВ “Центр Проект“ торгівельно-розважального комплексу з однорівневим паркінгом, окремостоячою будівлею закладу громадського харчування та окремостоячою будівлею з вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на просп. Червоної Калини, 60 у м. Львові у складі будівництва: І черги окремостоячої будівлі закладу громадського харчування № 2 на генплані; ІІ черги окремостоячої будівлі з вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею № 3 на генплані; ІІІ черги торгівельно-розважального комплексу з однорівневим паркінгом

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 739-2018; 542-2021
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1202' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.12.2017 № 1202'


Остаточна редакція


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Центр Проект“ від 19.12.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.12.2017 за № 2-34150/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва торгівельно-розважального комплексу з даховою котельнею та вбудовано-прибудованою трансформаторною підстанцією на просп. Червоної Калини, 60 зі знесенням будівлі торгового центру, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.08.2017 № 93480798, від 02.08.2017 № 93485204, від 02.08.2017 № 93489587 та від 31.08.2017 № 95946112, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.08.2017 № НВ-4605588922017 та від 20.12.2017 № НВ-4606188212017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Центр Проект“ торгівельно-розважального комплексу з однорівневим паркінгом, окремостоячою будівлею закладу громадського харчування та окремостоячою будівлею з вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на просп. Червоної Калини, 60 у м. Львові у складі будівництва: І черги окремостоячої будівлі закладу громадського харчування № 2 на генплані; ІІ черги окремостоячої будівлі з вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею № 3 на генплані; ІІІ черги торгівельно-розважального комплексу з однорівневим паркінгом (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Центр Проект“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 29.12.2017 № 1202

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво торгівельно-розважального комплексу з
однорівневим паркінгом, окремостоячою будівлею закладу громадського
харчування та окремостоячою будівлею з вбудованою трансформаторною
підстанцією та даховою котельнею на просп. Червоної Калини, 60 у
м. Львові у складі будівництва: І черги окремостоячої будівлі закладу
громадського харчування № 2 на генплані; ІІ черги окремостоячої будівлі з
вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею № 3
на генплані; ІІІ черги торгівельно-розважального комплексу з
однорівневим паркінгом


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на земельній ділянці на просп. Червоної Калини, 60.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Центр Проект“, м. Львів, вул. Городоцька, 359.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,4700 га (кадастровий номер 4610136800:07:001:0024) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування торгового центру відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.08.2017 № НВ-4605588922017.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,6840 га (кадастровий номер 4610136800:07:001:0001) – 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства;
категорія земель – землі промисловості, транспорту, звязку, енергетики, оборони та іншого призначення;
вид використання – будівництва та обслуговування автостоянки відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.12.2017 № НВ-4606188212017.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-6 – торговельні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Сихівського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 та від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 29,90 м:
І черга будівництва окремостоячої будівлі закладу громадського харчування № 2 на генплані – 12,45 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі;
ІІ черга будівництва окремостоячої будівлі з вбудованою трансформаторною підстанцією та даховою котельнею № 3 на генплані – 15,78 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі;
ІІІ черга будівництва торгівельно-розважального комплексу з однорівневим паркінгом – 29,90 м від найнижчої відмітки поверхні землі до верху конструктивних елементів будівлі.
При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 81,06 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – на ділянці не передбачається будівництво житлових будинків.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво торгівельно-розважального комплексу запроектувати з відступом від червоних ліній – 1,00 м та з тильної і бокових сторін – 6,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведених земельних ділянок.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Сихівського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельні ділянки на просп. Червоної Калини, 60 (кадастровий номер 4610136800:07:001:0024 та кадастровий номер 4610136800:07:001:0001) знаходяться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський