УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення934


від 08/22/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Житлово-будівельна корпорація “Сад на Круглій“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями з центром розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Круглій
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Житлово-будівельна корпорація “Сад на Круглій“ від 07.08.2018 (зареєстроване у Львівській міській раді 07.08.2018 за № 2-22190/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями з центром розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Круглій, беручи до уваги договір суперфіцію від 06.08.2018, зареєстрований у реєстрі за № 991, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 06.08.2018 № 133373233, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.08.2018 № НВ-4607484832018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Житлово-будівельна корпорація “Сад на Круглій“ багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями з центром розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Круглій (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Житлово-будівельна корпорація “Сад на Круглій“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.08.2018 № 934

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями
з центром розвитку дитини та підземним паркінгом
на вул. Круглій

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Круглій.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Житлово-будівельна корпорація “Сад на Круглій“, 81300, Львівська область, Мостиський район, м. Мостиська, вул. Коцюбинського, 7.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2431 га (кадастровий номер 4610137500:05:004:0418) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.08.2018 № НВ-4607484832018;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової квартирної забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914, детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.08.2018 № 846.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 36,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до гребеня даху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 39 % (згідно з детальним планом території, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 03.08.2018 № 846).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями з центром розвитку дитини та підземним паркінгом на вул. Круглій) запроектувати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:05:004:0418) з відступом від межі червоної лінії вул. Круглої – 1,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 03.08.2018 № 846, ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Круглій (кадастровий номер 4610137500:05:004:0418) знаходиться у межах території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський