УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення138


від 02/15/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ “Компанія Ріел-Естейт Груп“ будівлі магазину “Океан“ на вул. Володимира Великого, 26-А

Скасовано
згідно з рішенням виконкому від 19.07.2019 № 694
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про скасування рішення виконавчого комітету від 15.02.2019 № 138'


Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“ від 08.02.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 11.02.2019 за № 2-3607/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками реконструкції будівлі магазину “Океан“ на вул. Володимира Великого, 26-А, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 29.01.2019 за № Ф-3097, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 11.02.2019 № 155727858, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.08.2018 № 135721301, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.02.2019 № НВ-4608567362019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“ будівлі магазину “Океан“ на вул. Володимира Великого, 26-А (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 15.02.2019 № 138

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію будівлі магазину “Океан“
на вул. Володимира Великого, 26-А

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Володимира Великого, 26-А.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“, 79031, м. Львів, вул. Стрийська, 45-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1817 га (кадастровий номер 4610136900:07:008:0011) – 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування будівлі відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.02.2019 № НВ-4608567362019.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-6 – торговельні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 20,00 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 86,20 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція будівлі магазину “Океан“ на вул. Володимира Великого, 26-А) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм у межах існуючої земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:07:008:0011).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)проектну документацію розробити з дотриманням вимог діючих будівельних норм.
Земельна ділянка на вул. Володимира Великого, 26-А (кадастровий номер 4610136900:07:008:0011) розташована поза межами зони регулювання забудови. Проектування здійснювати з дотриманням вимог діючих будівельних норм.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський