УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення923


від 10/22/2021

Про затвердження Порядку реалізації конкурсу з надання премій імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця талановитим і перспективним курсантам та ліцеїстам у рамках Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена КоновальцяВідповідно до Законів України “Про культуру“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, на виконання ухвали міської ради від 25.03.2021 № 354 “Про затвердження Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця“, з метою преміювання талановитих і перспективних курсантів та ліцеїстів військових спеціальностей закладів середньої спеціальної та вищої освіти на території Львівської міської територіальної громади виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Порядок реалізації конкурсу з надання премій імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця талановитим і перспективним курсантам та ліцеїстам у рамках Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця (додається).
2. Управлінню культури департаменту розвитку провести конкурс з надання премій імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця талановитим і перспективним курсантам та ліцеїстам у рамках Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця та забезпечити відзначення переможців згідно із затвердженим Порядком.
           Відповідальний: начальник управління
           культури департаменту розвитку.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.10.2021 № 923

ПОРЯДОК
реалізації конкурсу з надання премій імені полковника
Армії УНР Євгена Коновальця талановитим і перспективним
курсантам та ліцеїстам у рамках Програми відзначення
130-річчя з дня народження Євгена Коновальця

1. Мета та завдання

1.1. Метою Порядку реалізації конкурсу з надання премій імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця талановитим і перспективним курсантам та ліцеїстам у рамках Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця (надалі – Порядок) є преміювання талановитих і перспективних курсантів та ліцеїстів військових спеціальностей закладів середньої спеціальної та вищої освіти на території Львівської міської територіальної громади через проведення конкурсу преміювання талановитих і перспективних курсантів та ліцеїстів військових спеціальностей закладів середньої спеціальної та вищої освіти на території Львівської міської територіальної громади у рамках Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця (надалі – конкурс).
1.2. Завданням Порядку є заохочення талановитих і перспективних курсантів та ліцеїстів військових спеціальностей закладів середньої спеціальної та вищої освіти на території Львівської міської територіальної громади до сумлінного навчання та оволодіння військовими спеціальностями шляхом виплати на конкурсній основі премій імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця за значні досягнення у навчанні протягом 2021 року.
2. Загальні положення

2.1. Кандидатами на участь у конкурсі (надалі – кандидат) можуть бути курсанти та ліцеїсти військових спеціальностей закладів середньої спеціальної та вищої освіти, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади.
2.2. Кандидатуру претендентів на участь у конкурсі можуть подавати керівники закладів середньої спеціальної та вищої освіти, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади (надалі – заявник).
2.3. Порядком передбачено виплату на конкурсній основі премій (одноразових грошових винагород) трьом переможцям конкурсу у розмірі 10 000,00 грн. кожному (включаючи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір).
2.4. Для участі у конкурсі заявники подають через Центр надання адміністративних послуг або способом подачі електронного звернення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради такий пакет документів:
2.4.1. Заяву на участь у конкурсі, яка містить перелік курсантів чи ліцеїстів навчального закладу, рекомендованих до участі у конкурсі та преміювання (додаток 1 до цього Порядку).
2.4.2. Опис досягнень кожного курсанта чи ліцеїста (групи ліцеїстів чи курсантів) у навчанні в розрізі оволодіння військовими спеціальностями, проведення досліджень чи реалізації проектів у контексті дослідження постаті, військових здобутків і життєвого шляху Євгена Коновальця.
2.4.3. Копії грамот, дипломів та інших відзнак, здобутих за особливі досягнення у навчанні протягом 2021 року (за наявності).
2.4.4. Рекомендаційні листи (за наявності).
2.5. Один заклад середньої спеціальної чи вищої освіти може подати до участі у конкурсі не більше п’яти кандидатів на отримання премії.
2.6. Управління культури департаменту розвитку здійснює попередню перевірку поданих пакетів документів на відповідність умовам конкурсу.
2.7. Переможців визначає конкурсна комісія, утворена розпорядженням Львівського міського голови, відповідно до критеріїв конкурсу, наведених у додатку 2 до цього Порядку.
2.8. Відповідальним виконавцем Порядку та головним розпорядником бюджетних коштів, які використовуються відповідно до цього Порядку, є управління культури департаменту розвитку.
2.9. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на заявника.
2.10. Невідповідність кандидата кваліфікаційним вимогам конкурсу, подання заяви для участі у конкурсі пізніше зазначеного терміну чи відсутність повного переліку документів є підставою для відмови у розгляді заяви на участь у конкурсі.
3. Порядок реалізації конкурсу

3.1. Конкурс розпочинається з моменту публікації відповідного оголошення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.2. Прийом документів для участі у конкурсі проводиться у терміни, вказані у оголошенні про конкурс, але не менше 7 календарних днів з моменту оголошення конкурсу.
3.3. Інформацію про початок конкурсного відбору згідно з цим Порядком готує і оприлюднює управління культури департаменту розвитку через розміщення на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.4. Управління культури департаменту розвитку має право продовжувати термін подання заявок на участь у конкурсі, про що розмішує відповідну інформацію на офіційній веб-сторінці Львівської міської ради.
3.5. При визначенні переможців конкурсна комісія керується такими критеріями:
3.5.1. Загальні досягнення у навчанні курсанта чи ліцеїста за 2021 рік.
3.5.2. Наявність дипломів, грамот та інших відзнак за результатами навчання протягом 2021 року.
3.5.3. Наявність проведених учасником конкурсу (особисто чи у складі колективу) досліджень чи реалізованих проектів у контексті військових здобутків і життєвого шляху Євгена Коновальця.
3.6. Список кандидатів на отримання премії (одноразової грошової винагороди) формує управління культури департаменту розвитку на підставі поданих та офіційно зареєстрованих у Львівській міській раді заяв, з врахуванням їх відповідності основним вимогам цього Порядку.
3.7. Протягом одного місяця з моменту завершення строку подання заявок конкурсна комісія:
3.7.1. За поданням управління культури департаменту розвитку призначає дату засідання конкурсної комісії.
3.7.2. Проводить засідання та здійснює відбір переможців відповідно до критеріїв оцінювання проектів та досліджень.
3.7.3. За результатами засідання формує протокол з рішенням про визначення переможців конкурсу, який скеровує в управління культури департаменту розвитку.
3.8. За результатами конкурсу, відповідно до протоколу конкурсної комісії управління культури департаменту розвитку інформує заявників про прийняті рішення засобами електронного звязку чи телефоном.
3.9. Виплату премії (одноразової грошової винагороди) здійснює управління культури департаменту розвитку на підставі розпорядження Львівського міського голови за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади.
3.10. Одноразова грошова винагорода надається згідно з цим Порядком переможцям та виплачується у грошовій формі на особові рахунки переможців конкурсу, відкриті в установах уповноважених банків.
3.11. У разі, якщо переможець на момент виплати премії є неповнолітнім, виплата премії здійснюється на особовий рахунок законного представника неповнолітнього переможця конкурсу, відкритий в установах уповноважених банків.
3.12. Кошти на реалізацію конкурсу у 2021 році передбачені у бюджеті Львівської міської територіальної громади на 2021 рік у межах Програми відзначення 130-річчя з дня народження Євгена Коновальця, затвердженої ухвалою міської ради від 25.03.2021 № 354.
4. Конкурсна комісія

4.1. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання одноразових грошових винагород здійснює комісія, яка утворюється відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
4.2. До складу конкурсної комісії входять заступник міського голови з гуманітарних питань, директор департаменту розвитку, заступник начальника управління культури департаменту розвитку, начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку, усі члени постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв’язків, не менше трьох представників громадськості – авторитетних науковців у галузі та за тематикою проектів, які виносяться на розгляд конкурсної комісії.
4.3. Комісію очолює голова конкурсної комісії – заступник міського голови з гуманітарних питань, заступником голови комісії є директор департаменту розвитку, секретарем конкурсної комісії є начальник відділу програм та проектів управління культури департаменту розвитку.
4.4. Робота комісії здійснюється у формі засідань, які є відкритими для громадськості.
4.5. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів.
4.6. До повноважень комісії належить:
4.6.1. Здійснення попереднього оцінювання документів, поданих кандидатами для участі у конкурсі.
4.6.2. Формування переліку переможців конкурсу, яким комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, керуючись критеріями конкурсу.
4.7. Членам конкурсної комісії забороняється розголошувати будь-яку інформацію стосовно конкурсного відбору до моменту офіційного оголошення результатів конкурсу.
4.8. У разі виявлення конфлікту інтересів член конкурсної комісії зобов’язується повідомити про це конкурсну комісію та не допускається до голосування у розрізі конкурсанта чи проекту, з яким пов’язаний такий конфлікт інтересів.
5. Порядок визначання переможців конкурсу

5.1. Аналіз відповідності поданих документів вимогам конкурсу, а також розподіл коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, передбачених на надання одноразових грошових винагород за умовами Порядку, проводить конкурсна комісія.
5.2. Визначення переможців, які рекомендуються до отримання одноразових грошових винагород, здійснює конкурсна комісія шляхом відкритого голосування у розрізі кожного кандидата.
5.3. При визначенні переможців відповідно до цього Порядку комісія керується критеріями, визначеними у пункті 3.5 цього Порядку.
Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
В. о. начальника
управління культури Наталія БУНДА


                 Додаток 1
              до Порядку реалізації конкурсу з
              надання премій імені полковника
              Армії УНР Євгена Коновальця
              талановитим і перспективним
              курсантам та ліцеїстам у рамках
              Програми відзначення 130-річчя
              з дня народження Євгена Коновальця

ЗАЯВА
про подання на участь у конкурсі з надання премій
імені полковника Армії УНР Євгена Коновальця талановитим
і перспективним курсантам та ліцеїстам у рамках
Програми відзначення 130-річчя з дня народження
Євгена Коновальця
від ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника начального закладу)
Назва навчального закладу _______________________________________________________________________
Юридична адреса навчального закладу_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Перелік курсантів, ліцеїстів, які подаються на участь у конкурсі:
1._____________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________________
Контактні дані особи від начального закладу, відповідальної за подання заяви на участь у конкурсі:
Прізвище та ім’я_________________________________________________________________________________
Контактний номер телефону_______________________________________________________________________
Адреса електронної пошти________________________________________________________________________

Перелік документів, які додаються до заяви на участь у конкурсі:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Дата ____________________ Підпис ____________________
В. о. начальника
управління культури Наталія БУНДА


                 Додаток 2
              до Порядку реалізації конкурсу з
              надання премій імені полковника
              Армії УНР Євгена Коновальця
              талановитим і перспективним
              курсантам та ліцеїстам у рамках
              Програми відзначення 130-річчя
              з дня народження Євгена Коновальця


КРИТЕРІЇ
конкурсного відбору кандидатів на отримання одноразової
грошової винагороди за результатами 2021 року


№ з/п
Назва критерію
1.
Досягнення у навчанні, оволодінні військовими спеціальностями
2.
Наявність дипломів, грамот та інших відзнак за результатами навчання
3.
Наявність проведених досліджень чи реалізованих проектів у контексті дослідження постаті, військових здобутків і життєвого шляху Євгена Коновальця

В. о. начальника
управління культури Наталія БУНДА