УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення603


від 07/26/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Морозом М. М. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “БФ Добре житло“ від 04.05.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.05.2016 за № 2-9685/АП-2401), попередній договір від 01.03.2016, укладений між громадянином Морозом Мирославом Михайловичем та ТзОВ “БФ Добре житло“, містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 09.09.2013 за № Г-1220, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянином Морозом Мирославом Михайловичем багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а (додаються).
2. Громадянину Морозу Мирославу Михайловичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови В. Пушкарьов Ви
к.О.Погорілець т.2975-965 Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 26.07.2016 № 603

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянином Морозом Мирославом Михайловичем
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями
комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво громадянином Морозом Мирославом Михайловичем багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Мороз Мирослав Михайлович, м. Львів, вул. М. Драгоманова, 8/6.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єктам. Львів, вул. Газова, 5-а.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 09.09.2013 за № Г-1220 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови); витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2016 № НВ-460373076201.
1.6. Площа земельної ділянки – 0,0587 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерції.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,0587 га.
1.10.2. Площа забудови – 219,30 кв. м.
1.10.3. Загальна площа квартир – 770,05 кв. м.
1.10.4. Житлова площа – 362,10 кв. м.
1.10.5. Площа вбудованих приміщень комерційного призначення – 113,6 кв. м.
1.10.6. Будівельний об’єм – 3866,79 куб. м.
1.10.7. Кількість квартир – 15.
1.10.8. Поверховість – 6.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висота будівель – 21,50 м (відповідно до містобудівного розрахунку та погодженого історико-містобудівного обгрунтування).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 37 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 400 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а) запроектувати у межах відведеної земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 09.09.2013 за № Г-1220 (терміном на 10 років, цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – будівництво будинку передбачено в історичному ареалі міста. При проектуванні багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення на вул. Газовій, 5-а врахувати вимоги історико-містобудівного обгрунтування, розробленого Львівським комунальним підприємством Археологічно-архітектурна служба м. Львова“, погодженого з управлінням охорони історичного середовища (лист від 27.04.2016 № 04-799) і департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Зберегти традиційний характер містобудівного середовища та елементи історичного міського ландшафту, пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму нової забудови з висотою існуючих сусідніх будинків, врахувати регенерацію історичного середовища.
Перед початком проектування провести археологічні дослідження ділянки. Результати досліджень врахувати при проектуванні.
Об’єкт запроектувати у сучасному стилі з застосуванням новітніх технологій та європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території будівництва будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та житловому фонду.
До початку проектування здійснити обстеження прилеглих будинків на вул. Газовій, 5 та вул. П. Куліша, 39, яке підтвердити актами обстеження. У разі необхідності провести підсилення основних несучих конструкцій будинків.
Для забезпечення нормативного повітряного обміну та уникнення ефекту димового (повітряного) мішка передбачити нормативне виведення квартирних димових та вентиляційних каналів існуючих будинків, до яких примикає проектований житловий будинок, з врахуванням перепаду висоти дахів всіх будинків.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на вул. Газовій, 5-а потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Газової з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського, дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для проектованого житлового комплексу та гостьових автостоянок для торгово-громадського, офісно-готельного комплексу відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“ (зі змінами).
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та підходи до проектованого будинку використати існуючі з боку вул. Газової. При організації під’їзду врахувати інтереси мешканців прилеглої забудови. Для замощення пішохідних доріжок застосувати бетонні або кам’яні плити розміром 30 см х 30 см х 6 см, ширину доріжок приймати не менше 1,2 м. Біля стін будинку вирівнювати лінію фасаду замощенням дрібнорозмірною (10 см х 10 см) бруківкою, дане замощення використовувати також біля люків, бордюрів, травників, дерев, стовпів опор та ліхтарів для уникнення мощення половинками чи четвертинками плит.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного зберігання автотранспорту для проектованого житлового будинку та гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – проектований багатоквартирний житловий будинок на вул. Газовій, 5-а розміщений у межах історичного ареалу.
При будівництві будинку врахувати вимоги історико-містобудівного обгрунтування, розробленого Львівським комунальним підприємством Археологічно-архітектурна служба м. Львова та погодженого з управлінням охорони історичного середовища (лист від 27.04.2016 04-799).
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму проектованого житлового будинку з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський