УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення232


від 03/27/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. Мельником Р. Л. багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 04.08.2017 № 692
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document '[ від 04.08.2017 ]......Рішення'


Розглянувши звернення громадянина Мельника Ростислава Леонідовича від 07.12.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 07.12.2016 за № З-М-80859/АП-24), історико-містобудівне обгрунтування будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та автостоянками на вул. Я. Ярославенка, 30, містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30, беручи до уваги Державний акт на право власності на земельну ділянку від 15.07.2008 серії ЯД № 499840, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.12.2016 № НВ-4604358072016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянином Мельником Ростиславом Леонідовичем багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30 (додаються).
2. Громадянину Мельнику Ростиславу Леонідовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту.
Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.03.2017 № 232


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво громадянином Мельником Ростиславом Леонідовичем
багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями
громадського обслуговування, музичною дитячою студією
ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею
на вул. Я. Ярославенка, 30


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво громадянином Мельником Ростиславом Леонідовичем багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Мельник Ростислав Леонідович, м. Львів, вул. Гординських, 7-Д.
1.3. Наміри забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Я. Ярославенка, 30.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – Державний акт на право власності на земельну ділянку від 15.07.2008 серії ЯД № 499840 (для обслуговування житлового будинку), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.12.2016 № НВ-4604358072016.
1.6. Площа земельної ділянки0,1000 га
1.7. Цільове призначення земельної ділянкидля обслуговування житлового будинку.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, зонінг Франківського та Сихівського районів, затверджений ухвалою міської ради від 18.09.2014 384.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,1000 га
1.10.2. Площа забудови – 565,60 кв. м
1.10.3. Площа квартир будинку – 1252,23 кв. м
1.10.4. Площа літніх приміщень будинку – 85,02 кв. м
1.10.5. Загальна площа квартир будинку – 1337,25 кв. м
1.10.6. Житлова площа квартир будинку – 682,17 кв. м
1.10.7. Площа музичної студії – 393,76 кв. м
1.10.8. Площа офісу – 273,00 кв. м
1.10.9. Кількість квартир у будинку – 18
1.10.10. Будівельний об’єм будинку – 11008,50 куб. м
1.10.11. Поверховість – 3

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 10,20 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 60,00 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30 передбачити у межах відведеної земельної ділянки (Державний акт на право власності на земельну ділянку від 15.07.2008 серії ЯД № 499840 (для обслуговування житлового будинку) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони)проектними рішеннями врахувати вимоги до розміщення проектованого будинку у межах історичного ареалу. Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови в історично сформоване містобудівне середовище.
Проектними рішеннями врахувати особливості ландшафту, складені містобудівні умови, існуючі мережі вулиць і пішохідних зв’язків із забезпеченням функціонального та просторового взаємозв’язку з існуючою житловою забудовою навколишньої території.
До початку проектування провести археологічні дослідження земельної ділянки.
Проектування здійснювати з дотриманням вимог погодженого історико-містобудівного обгрунтування будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями та автостоянками на вул. Я. Ярославенка, 30, затвердженого головою Державної служби з питань національної культурної спадщини від 16.12.2008, розробленого ДНДПІ “Укрндіпроектреставрація“.
Будинок запроектувати у сучасному стилі із застосуванням новітніх технологій та європейського досвіду у проектуванні житла.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території даного об’єкта будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та майновому фонду.
Окремим розділом розробити проект організації будівельних робіт із забезпечення безпеки переміщення техніки та будівельних матеріалів в умовах ущільненої забудови кварталу та провести його державну експертизу до початку затвердження декларації на виконання будівельних робіт (дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, музичною дитячою студією ім. Я. Ярославенка, творчими майстернями та даховою котельнею на вул. Я. Ярославенка, 30).
З метою забезпечення виконання вимог Кодексу цивільного захисту України до початку проектування отримати у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єктів будівництва з питань пожежної та техногенної безпеки (вимоги листа Головного управління ДСНС України у Львівській області від 15.02.2016 № 58-8/1316), передбачити можливість укриття проживаючого населення у спорудах підземного простору та приведення їх до готовності у нормативний час.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм вул. Я. Ярославенка відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Розробити вертикальне планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупід’їзди та підходи до проектованого об’єкта запроектувати з вул. Я. Ярославенка.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортувідповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Я. Ярославенка знаходиться у межах історичного ареалу міста. Проектну документацію опрацювати на підставі погодженого історико-містобудівного обгрунтування, розробленого ДНДПІУкрндіпроектреставрація“.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський