УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення817


від 07/27/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Компанія Ріел-Естейт Груп“ багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 184
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“ від 19.07.2018 № 10 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2018 за № 2-20391/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 184, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 12.07.2018 № 130630449, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.08.2017 № 95596717, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2018 № НВ-4607359262018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю Компанія Ріел-Естейт Груп багатоквартирного житлового будинку з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 184 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія Ріел-Естейт Груп“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 27.07.2018 № 817

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
з вбудованими громадськими приміщеннями та
підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель
на вул. Зеленій, 184

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – будівництво на вул. Зеленій, 184.
1.2. Інформація про замовникатовариство з обмеженою відповідальністю “Компанія Ріел-Естейт Груп“, м. Львів, вул. Стрийська, 45-А.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0815 га (кадастровий номер 4610136800:02:003:0058) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2018 № НВ-4607359262018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 зона центру ділової та громадської діяльності районного значення відповідно до детального плану території, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 23.09.2016 № 853 Про затвердження детального плану території у районі вулиці проектованої, вул. Зеленої, вул. В. Навроцького, просп. Червоної Калини“, протоколу засідання № 10 архітектурно-містобудівної ради від 22.06.2018.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 34,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 20,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 558 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (багатоквартирний житловий будинок з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель на вул. Зеленій, 184) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) до прилеглої добудови у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136800:02:003:0058) вул. Зеленої, відстань до червоної лінії зі східної сторони – по межі червоної лінії, до існуючого будинку з південної сторони – 11,5 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – земельна ділянка розміщена у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності, а також відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський