УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення847


від 09/22/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво гр. гр. Волинцем В. А. та Наконечним Д. Р. багатоквартирного житлового будинку на вул. Очеретяній

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 03.11.2017 № 1007
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.09.2017 № 847'


Розглянувши звернення громадян Волинця Володимира Андрійовича та Наконечного Дениса Романовича від 06.09.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 06.09.2017 за № З-В-76167/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Очеретяній, беручи до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.09.2017 № 96855897, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.09.2017 № НВ-4605623432017, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво громадянами Волинцем Володимиром Андрійовичем та Наконечним Денисом Романовичем багатоквартирного житлового будинку на вул. Очеретяній (додаються).
2. Громадянам Волинцю Володимиру Андрійовичу та Наконечному Денису Романовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 22.09.2017 № 847

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирного житлового будинку
на вул. Очеретяній

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Очеретяній.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Волинець Володимир Андрійович, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Данила Галицького, 58; громадянин Наконечний Денис Романович, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Козацька, 4.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1000 га (кадастровий номер 4610137500:09:002:0099) – 02.03 для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.09.2017 № 96855897.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162, протокол містобудівної ради від 30.08.2017 № 12.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 33,50 м (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху) (відповідно до погодженого містобудівного розрахунку (протокол містобудівної ради від 30.08.2017 № 12).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 57 % для всієї забудови у межах земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:09:002:0099) (для зони Ж-3 згідно з затвердженим планом зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвали міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162) та протоколом містобудівної ради від 30.08.2017 № 12.
Проектування вести з врахуванням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для 10-поверхового будинку – 1620 люд./га (відповідно до погодженого містобудівного розрахунку (протокол містобудівної ради від 30.08.2017 № 12).
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на вул. Очеретяній) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:09:002:0099):
- для першого поверху – з відступом від червоної лінії – 1,50 м та з колонами по червоній лінії вул. Очеретяної та вул. В. Щурата;
- для підземної та надземної частини (вище першого поверху) – по червоній лінії вул. Очеретяної та вул. В. Щурата;
відповідно до затвердженого містобудівного розрахунку на містобудівній раді (протокол містобудівної ради від 30.08.2017 № 12).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Очеретяній (кадастровий номер 4610137500:09:002:0099) знаходиться поза межами території зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський