УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення841


від 09/15/2017

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво гр. Барщовським Т. Я. багатофункціональних будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, житловими одиницями у верхніх поверхах, підземними автостоянками та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Любінській, 93 у м. Львові

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з рішеннями виконкому 556-2019; 294-2021
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.09.2017 № 841' Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.09.2017 № 841'


Остаточна редакція


Розглянувши звернення громадянина Барщовського Тараса Ярославовича від 04.09.2017 (зареєстроване у Львівській міській раді 04.09.2017 за № 3-Б-75296/АП-2401), містобудівний розрахунок на нове будівництво багатофункціональних будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, житловими одиницями у верхніх поверхах, підземними автостоянками та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Любінській, 93 у м. Львові, беручи до уваги витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.05.2017 № НВ-4605040932017, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.11.2013 № 12757883 та від 13.11.2013 № 12755597, витяги про Державну реєстрацію права від 23.02.2012 № 33268788 та від 22.06.2012 № 34601885, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 12.09.2017 № 96967889, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на нове будівництво громадянином Барщовським Тарасом Ярославовичем багатофункціональних будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, житловими одиницями у верхніх поверхах, підземними автостоянками та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Любінській, 93 у м. Львові (додаються).
2. Громадянину Барщовському Тарасу Ярославовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“ щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів та провести його експертизу згідно з законодавством України. При проектуванні багатофункційних будівель передбачити розміщення необхідної кількості громадських приміщень для дозвілля, відпочинку та культурного і освітнього розвитку мешканців, а також передбачити влаштування 25-метрового басейну з можливістю доступу до нього мешканців сусідніх будинків з врахуванням листа від 08.04.2021 (зареєстрованого у Львівській міській раді 09.04.2021 за З-Б-20264-2401).
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.5. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 15.09.2021 № 841

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на нове будівництво багатофункціональних будівель з вбудованими
приміщеннями громадського призначення, житловими одиницями у
верхніх поверхах, підземними автостоянками та об’єктами інженерної
інфраструктури на вул. Любінській, 93 у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Любінській, 93.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Барщовський Тарас Ярославович, 79019, м. Львів, вул. Торф’яна, 21.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,6459 га (кадастровий номер 4610136300:04:001:0035) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування нежитлової будівлі відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.05.2017 № НВ-4605040932017 та витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.11.2013 № 12757883 та від 13.11.2013 № 12755597.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2торгово-ділові зони місцевого значення з допустимим видом забудови (будівлі змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням у нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поверхового розділення різноманітних видів використання; житлові приміщення на 1-му поверсі не допускаються, використання ділянки для потреб мешканців житлової частини будинку – не більше 60 %) (протокол містобудівної ради від 30.08.2017 № 12) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 29.06.2017 № 2162.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – будинок № 1 – не вище 37,00 м, будинок № 2 – не вище 40,20 м, будинок № 3 – не вище 26,00 м, будинок № 4 – не вище 23,00 м, будинок № 5 – не вище 9,00 м, будинок № 6 – 23,00 м, що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини будівлі. При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 75 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даної зони (Г-2) не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- 15,00 м від стилобатної частини будівлі до червоної лінії вул. Любінської з північної сторони;
- 1,5 м від 3-го та вищих поверхів до червоної лінії вул. Любінської з північної сторони;
- 12,70 м до існуючої споруди із західної сторони;
- 17,70 м до існуючої споруди зі східної сторони.
Об’єкт (нове будівництво багатофункціональних будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, житловими одиницями у верхніх поверхах, підземними автостоянками та об’єктами інженерної інфраструктури на вул. Любінській, 93 у м. Львові) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136300:04:001:0035) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Обєкт розміщений за межами історичного ареалу.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський