УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1035


від 11/04/2022

Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону

Первинна редакція

документ.docxдокумент.docxЗміни
згідно з ухвалою 2861-2022
згідно з ухвалою 3688-2023

документ: Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.11.2022 № 1035 "Про' Database 'Ухвали ЛМР', View '2. Прийняті\За скликанням', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.11.2022 № 1035 "Про'


Остаточна редакція

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 “Про введення воєнного стану в Україні“, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану“, враховуючи протоколи позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 04.08.2022 № 14 та від 22.08.2022 № 16, ухвалу міської ради від 18.08.2022 № 2217 “Про підготовку господарства Львівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років“, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у зимовий період, у рамках підготовки до опалювального сезону виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 04.11.2022 № 1035

ПРОГРАМА
часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів
для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків
Львівської міської територіальної громади під час підготовки
об’єктів до опалювального сезону

1. Паспорт Програми
1.
Ініціатор розроблення ПрограмиЛьвівська міська рада
2.
Розробник програмиДепартамент житлового господарства та інфраструктури
3.
Співрозробник ПрограмиДепартамент економічного розвитку
4.
Виконавці ПрограмиРайонні адміністрації (надалі – Головні розпорядники коштів)
5.
Учасники ПрограмиОб’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управляючі компанії (управителі), виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК м. Львова (надалі – Учасники Програми)
6.
Мета ПрограмиЗабезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об’єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співвласників будинків під час придбання таких приладів
7.
Термін реалізації ПрограмиДіє до завершення воєнного стану
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиКошти бюджету Львівської міської територіальної громади, кошти Учасників Програми та інші джерела фінансування, незаборонені законодавством України
9.
Загальний обсяг фінансування Кошти, передбачені на виконання Програми, для Головних розпорядників коштів будуть затверджені у видатках бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідні роки
2. Мета Програми

2.1. Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об’єктів до опалювального сезону (надалі – Програма) розроблена у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, з метою забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об’єктів до опалювального сезону та з ціллю зниження фінансового навантаження на співвласників будинків під час придбання таких приладів.
2.2. Програма передбачає залучення коштів співвласників багатоквартирних житлових будинків та бюджету Львівської міської територіальної громади для реалізації заходів із закупівлі та оснащення побутовими генераторами багатоквартирних житлових будинків.
3. Загальні положення

3.1. Програмою передбачено компенсацію на відшкодування вартості закупівлі електрогенераторів у багатоквартирних будинках 2-х та більше поверхів.
3.1.1. Генератор має бути закуплений після 24 лютого 2022 року.
3.2. Сума відшкодування не може перевищувати 50 % вартості електрогенератора, але не більше 30 тис. грн.
3.3. Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 2,5 кВт включно.
3.4. Розпорядженнями голів відповідних районних адміністрацій утворюються комісії у складі уповноважених працівників районних адміністрацій, департаменту житлового господарства та інфраструктури, представників ЛМКП “Львівтеплоенерго“ або ЛКП “Залізничнетеплоенерго“.
3.5. Комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.
3.6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань офлайн або онлайн. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів. Засідання комісії скликається згідно з рішенням голови комісії за умови наявності заявок.
3.7. Персональний склад комісії є змінним та фіксується на момент початку її роботи у протоколі засідання.
3.8. У разі подання неповного пакета документів заявник не допускається до участі у Програмі.
3.9. Відповідальність за надання достовірної інформації несуть безпосередньо заявники, які звернулись за отриманням компенсації.
3.10. Секретар комісії перевіряє відповідність поданого пакета документів згідно з переліком, викладеним у Програмі, та передає їх на розгляд комісії.
4. Механізм реалізації Програми

4.1. Учасники здійснюють оплату за придбання електрогенераторів згідно з пунктом 3.3 цієї Програми через установи банків.
4.2. Для отримання часткової компенсації Учасники Програми подають через Центр надання адміністративних послуг м. Львова або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів, завірених ними:
4.2.1. Заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора відповідно до форми (додаток до цієї Програми).
4.2.2. Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар).
4.2.3. Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування).
4.2.4. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку.
4.2.5. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору та витяг з протоколу) у разі звернення суб’єкта відмінного від ОСББ або ЖБК.
4.3. Комісія формує та затверджує перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та скеровує протокол комісії Головним розпорядникам коштів – районним адміністраціям.
4.4. На підставі протоколу комісії районна адміністрація готує зведений перелік Учасників Програми та готує проєкт розпорядження Львівського міського голови про розподіл часткової компенсації Учасникам Програми на придбання електрогенераторів.
4.5. На підставі розпорядження Львівського міського голови Головні розпорядники коштів – районні адміністрації здійснюють реєстрацію бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань в органах казначейства.
4.6. Після перерахування коштів з бюджету Львівської міської територіальної громади на реєстраційний рахунок, відкритий в органах казначейства, районні адміністрації розподіляють кошти для часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів на банківські рахунки Учасників Програми відповідно до розпорядження Львівського міського голови.
4.7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються у встановленому законодавством порядку.
5. Фінансове забезпечення Програми

5.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади, коштів Учасників Програми та інших джерел, незаборонених законодавством України.
5.2. Обсяг видатків на реалізацію Програми за рахунок коштів бюджету Львівської міської територіальної громади проводиться у межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний період.
6. Очікувані результати

6.1. Забезпечення співвласників багатоквартирних будинків аварійним електропостачанням для уможливлення функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі опалення.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Директор департаменту
житлового господарства
та інфраструктури Олександр ОДИНЕЦЬДодаток
до Програми часткової компенсації
           вартості закупівлі електрогенераторів
           для забезпечення потреб
           співвласників багатоквартирних
           будинків Львівської міської
           територіальної громади під час
           підготовки об’єктів до опалювального
           сезону


Голові районної адміністрації
___________________________

ЗАЯВА

Прошу розглянути заяву на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора для забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку за адресою: _________________________.

Загальна вартість електрогенератора __________ грн.

Технічні характеристики:
Обладнання зберігається за адресою: ___________________________________.
Зазначити, яке з переліченого обладнання є у будинку: ІТП, водяні насоси, ліфти.
Обладнання планується для використання для ____________________________.
Банківські реквізити суб’єкта звернення ___________________________________.

Додатки:
Копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар).
Копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування).
Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку.
Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).


________________________ _________________________
   (дата) (підпис)