УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення984


від 10/18/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ПАТ “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд
Розглянувши звернення публічного акціонерного товариства “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ від 07.10.2019 № 507 (зареєстроване у Львівській міській раді 07.10.2019 за № 2-30944/АП-2401), містобудівний розрахунок будівництва багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 04.10.2019 за № Ш-4197, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 07.10.2019 № 183897003, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.01.2014 № 16041527, від 21.01.2014 № 16439616, від 14.01.2014 № 16130101, від 13.01.2014 № 16043690, від 13.01.2014 № 16031963, від 14.01.2014 № 16099247, від 13.01.2014 № 16061177, від 13.01.2014 № 16053956, від 14.01.2014 № 16128860, від 14.01.2014 № 16128712, від 13.01.2014 № 16037756, від 14.01.2014 № 16130417, від 13.01.2014 № 16042433, від 13.01.2014 № 16051678, від 13.01.2014 № 16055049, від 14.01.2014 № 16123487, від 13.01.2014 № 16042369, від 13.01.2014 № 16028599, від 13.01.2014 № 16039500, від 14.01.2014 № 16128249, від 13.01.2014 № 16043644, від 13.01.2014 № 16037677 і від 13.01.2014 № 16048708, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.10.2019 № НВ-0003868242019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво приватним акціонерним товариством “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“ багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд (додаються).
2. Публічному акціонерному товариству “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.10.2019 № 984

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та
житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського
призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку,
трансформаторною підстанцією, даховою котельнею
та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові
зі знесенням існуючих споруд


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Волинській, 9.
1.2. Інформація про замовника – публічне акціонерне товариство “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту“, 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 2,1800 га (кадастровий номер 4610137500:04:003:0084) – 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури;
вид використання – для будівництва багатофункційного житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського призначення, у тому числі із закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.10.2019 № НВ-0003868242019;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3-ІМО – зона квартирної житлової забудови відповідно до ухвали міської ради від 20.06.2019 № 5191 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 27,10 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 36 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 650 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:04:003:0084), із західної сторони по межі червоної лінії вул. Промислової, зі східної сторони по межі червоної лінії вул. Волинської та з південної сторони з відступом від існуючих споруд – 6,10 м, 12,30 м та 19,60 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд розташоване у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та з врахуванням вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Проектним рішенням врахувати вимоги ухвали міської ради від 20.06.2019 № 5191 “Про затвердження детального плану території у районі вул. Б. Хмельницького, вул. Волинської, вул. Промислової“ та рекомендацій управління охорони історичного середовища (лист від 29.12.2018 № 0004-3149).
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами та правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець