УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення989


від 10/18/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ТзОВ “Лемберг медікал центр“ існуючої будівлі за рахунок прибудови, надбудови та пристосування під приватну лікарню на вул. Я. Раппапорта, 6 у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Лемберг медікал центр“ від 10.10.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 10.10.2019 за № 2-31335/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції існуючої будівлі за рахунок прибудови, надбудови та пристосування під приватну лікарню на вул. Я. Раппапорта, 6 у м. Львові, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 29.08.2019 за № Ш-4188, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.09.2019 № 180318193, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.12.2018 № 149294669, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.09.2019 № НВ-4611131602019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію товариством з обмеженою відповідальністю Лемберг медікал центріснуючої будівлі за рахунок прибудови, надбудови та пристосування під приватну лікарню на вул. Я. Раппапорта, 6 у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю Лемберг медікал центр“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. Васьків
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.10.2019 № 989

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію існуючої будівлі за рахунок прибудови,
надбудови та пристосування під приватну лікарню
на вул. Я. Раппапорта, 6 у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Я. Раппапорта, 6.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Лемберг медікал центр“, 79024, м. Львів, вул. Я. Раппапорта, 6.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,2463 га (кадастровий номер 4610137500:01:001:0072) – 03.15 для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.09.2019 № НВ-4611131602019;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-5 – лікувальні зони відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 18,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 52 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція існуючої будівлі за рахунок прибудови, надбудови та пристосування під приватну лікарню на вул. Я. Раппапорта, 6) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:01:001:0072), із західної сторони з відступом від існуючої споруди – 10,00 м, з північної сторони з відступом від існуючих споруд – 5,00 м, 15,00 м, зі східної сторони по межі червоної лінії вулиці та з південної сторони по межі червоної лінії вул. Я. Раппапорта.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – реконструкція існуючої будівлі за рахунок прибудови, надбудови та пристосування під приватну лікарню на вул. Я. Раппапорта, 6 розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та з врахуванням вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами та правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

В. о. начальника управління
архітектури та урбаністики О. Погорілець