УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення539


від 07/05/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ “Експерт-інвест“ багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 5 на генплані)

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 05.08.2016 № 682
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05.07.2016 № 539'

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“ від 23.05.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.05.2016 за № 2-11388/АП-Л-24), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом на просп. В. Чорновола – вул. Замарстинівській (№ 5 на генплані) у м. Львові, беручи до уваги договори оренди землі від 06.06.2008 № Ш-1169 та від 06.06.2008 № Ш-1170 (терміном на 49 років для будівництва та обслуговування торгово-громадського, офісно-готельного і житлового комплексу), керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою відповідальністюЕксперт-інвест багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 5 на генплані) (додаються).


2. Товариству з обмеженою відповідальністю Експерт-інвест“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов                   Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 05.07.2016 № 539

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки на будівництво товариством з обмеженою
відповідальністю Експерт-інвест багатоквартирного житлового
будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими
приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням
існуючих будівель (№ 5 на генплані)


1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво товариством з обмеженою відповідальністюЕксперт-інвест багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 5 на генплані).
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Експерт-інвест“, 79020, м. Львів, вул. Реміснича, 37.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 5 на генплані).
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, просп. В. Чорноволавул. Замарстинівська.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою – договори оренди землі від 06.06.2008 № Ш-1169 та від 06.06.2008 № Ш-1170 (терміном на 49 років для будівництва та обслуговування торгово-громадського, офісно-готельного і житлового комплексу).
1.6. Площа земельної ділянки – 4,4050 га та 0,0543 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянки – землі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель (№ 5 на генплані):
1.10.1. Площа земельної ділянки4,4050 га, 0,0543 га.
1.10.2. Площа забудови – 527,15 кв. м.
1.10.3. Загальна площа квартир – 4236,87 кв. м.
1.10.4. Площа техпідпілля – 501,14 кв. м.
1.10.5. Площа підземного паркінгу – 184,31 кв. м.
1.10.6. Загальний будівельний об’єм – 20680,22 куб. м, у тому числі:
1.10.6.1. Вище відмітки 0,000 м – 18518,90 куб. м.
1.10.6.2. Нижче відмітки 0,000 м – 2161,32 куб. м.
1.10.7. Кількість квартир – 75.
1.10.8. Поверховість – 12.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 10,65 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 48 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 450 людей на 1 га (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – об’єкт (багатоквартирний житловий будинок на просп. В. Чорноволавул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель) запроектувати у межах відведених земельних ділянок (договори оренди землі від 06.06.2008 № Ш-1169 та від 06.06.2008 № Ш-1170 (терміном на 49 років для будівництва та обслуговування торгово-громадського, офісно-готельного і житлового комплексу) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом зі знесенням існуючих будівель.
Дотримуватись засад гармонійного вписання нової забудови у сформоване архітектурно-містобудівне середовище.
Надати проектованому об’єкту архітектурної виразності, строгості; звернути увагу на масштаб існуючої забудови, архітектурне завершення, оформлення вхідної частини, віконних отворів, балконів тощо. Проектовані обєкти повинні відповідати всім параметрам європейського досвіду у проектуванні.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – будівництво проводити з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів з усунення аварійних ситуацій на прилеглих до території будівництва будинках, загрози обвалу їх несучих конструкцій, нанесення матеріальних збитків мешканцям та житловому фонду.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). У зону забудови багатоквартирного житлового будинку на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській з вбудованими приміщеннями громадського призначення та паркінгом потрапляють інженерні мережі – при необхідності передбачити винесення на нормативну відстань відповідно до вимог додатка 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – передбачити комплексний благоустрій території в ув’язці з існуючим благоустроєм просп. В. Чорновола, вул. Замарстинівської та вул. Ремісничої з влаштуванням малих архітектурних форм (урни для сміття, ліхтарі тощо), мощення проїздів передбачити асфальтобетоном, тротуарів – фігурними елементами замощення. Розробити проект вертикального планування території з відводом поверхневих вод у дощову каналізацію та проект зовнішнього освітлення території.
Передбачити нормативне розміщення відпочинкового, господарського, дитячого ігрового майданчиків та нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) для проектованого житлового комплексу та гостьових автостоянок для торгово-громадського, офісно-готельного комплексу відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку – під’їзди та підходи до проектованого об’єкта передбачити з боку просп. В. Чорновола та вул. Замарстинівської.
Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового та постійного зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити нормативну кількість машино-місць для постійного зберігання автотранспорту для проектованого житлового комплексу та гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – будівництво житлового комплексу на просп. В. Чорновола вул. Замарстинівській зі знесенням існуючих будівель передбачено поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський