УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення844


від 09/06/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Карелла“, ТзОВ “Квадродім“, ТзОВ “Роксав“, ПП “Віва-Ф“ торгово-офісного комплексу з підземною автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122-А, вул. Героїв УПА, 73 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Карелла“, товариства з обмеженою відповідальністю “Квадродім“, товариства з обмеженою відповідальністю “Роксав“, приватного підприємства “Віва-Ф“ від 19.08.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.08.2019 за № 2-25513/АП-2403), містобудівний розрахунок будівництва торгово-офісного комплексу з підземною автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122-А, вул. Героїв УПА, 73 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові, беручи до уваги витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 09.04.2010 № 25813579, від 17.08.2004 № 4466628, витяги про державну реєстрацію прав від 08.10.2012 № 35759641, від 08.10.2012 № 35759838, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 14.05.2018 № 123829333, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 21.05.2019 № 167342047, від 19.06.2019 № 170918991, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 23.04.2012 за № Ф-1989, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2019 № НВ-0003410812019, від 03.07.2017 № НВ-4605301112017, від 23.07.2019 № НВ-4610441912019 і від 09.07.2019 № НВ-0003410782019, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Карелла“, товариством з обмеженою відповідальністю “Квадродім“, товариством з обмеженою відповідальністю “Роксав“, приватним підприємством “Віва-Ф“ торгово-офісного комплексу з підземною автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122А, вул. Героїв УПА, 73 зі знесенням існуючих будівель у м. Львові (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Карелла“, товариству з обмеженою відповідальністю “Квадродім“, товариству з обмеженою відповідальністю “Роксав“, приватному підприємству “Віва-Ф“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.В. о. Львівського міського голови М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.09.2019 № 844


МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво торгово-офісного комплексу з підземною
автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією
та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120,
вул. В. Антоновича, 122-122-А, вул. Героїв УПА, 73
зі знесенням існуючих будівель у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122-А, вул. Героїв УПА, 73.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Карелла“, 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Героїв космосу, 4; товариство з обмеженою відповідальністю “Квадродім“, 79057, м. Львів, вул. В. Антоновича, 122; товариство з обмеженою відповідальністю “Роксав“, 79057, м. Львів, вул. В. Антоновича, 122-А, приватне підприємство “Віва-Ф“, 79057, м. Львів, вул. В. Антоновича, 120.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3269 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0057) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – для реконструкції існуючих споруд під торгово-розважальний комплекс відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2019 № НВ-0003410812019.
Цільове призначення земельної ділянки площею 1,0419 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0056) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – для реконструкції існуючих споруд під торгово-розважальний комплекс відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.07.2017 № НВ-4605301112017.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0278 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0055) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – для обслуговування офісної споруди відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.07.2019 № НВ-4610441912019.
Цільове призначення земельної ділянки площею 0,0587 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0019) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
вид використання – для обслуговування будівель відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2019 № НВ-0003410782019;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельних ділянок – зона Г-2 – зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до рішення виконавчого комітету від 28.09.2018 № 1058 “Про затвердження детального плану території у районі вул. В. Антоновича, вул. Кульпарківської, вул. Героїв УПА“.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 55,00 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 60,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – не вимагається.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (будівництво торгово-офісного комплексу з підземною автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122-А, вул. Героїв УПА, 73 зі знесенням існуючих будівель) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведених земельних ділянок (кадастрові номери 4610136900:04:004:0057, 4610136900:04:004:0056, 4610136900:04:004:0055, 4610136900:04:004:0019), з відступом від червоної лінії вул. В. Антоновича – 20,00 м, з південно-західної сторони з блокуванням до житлового комплексу, з південно-східної та північно-західної сторін по межі червоних ліній внутрішньоквартальних проїздів.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівництво торгово-офісного комплексу з підземною автостоянкою у двох рівнях, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. В. Антоновича, 120, вул. В. Антоновича, 122-122А, вул. Героїв УПА, 73 зі знесенням існуючих будівель розташоване у межах зони регулювання забудови. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та з врахуванням вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами та правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський