УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення752


від 08/19/2016

Про розроблення детального плану території в районі вул. В. ЛипинськогоРозглянувши звернення Козловського Григорія Петровича від 18.07.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 19.07.2016 за № 3-К-37991-2401), керуючись ст. ст. 8, 19, п. 3 ст. 10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 555 “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні“, виконавчий комітет вирішив:
1. Дозволити розроблення детального плану території в районі вул. В. Липинського відповідно до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил, генерального плану м. Львова та положень затвердженої містобудівної документації (схема розміщення додається).
2. Визначити:
2.1. Замовником розроблення детального плану території – управління архітектури департаменту містобудування з залученням фінансових джерел організацій, зацікавлених у розробленні містобудівної документації.
2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території – Козловського Григорія Петровича.
3. Козловському Григорію Петровичу:
3.1. На конкурсній основі визначити ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території з укладенням відповідного договору.
3.2. Скласти з розробником детального плану території завдання на його розроблення.
3.3. Забезпечити розроблення містобудівної документації:
3.3.1. Відповідно до вимог ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території“.
3.3.2. Разом з розробленням планувальної структури забудови території, плану червоних ліній вулично-дорожньої мережі; з визначенням містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок у комплексі з оточуючою забудовою на суміжних територіях; з пропозиціями з інженерного забезпечення та захисту території; з необхідними заходами щодо дотримання природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних нормативів та вимог з ліквідації аварійних ситуацій.
3.3.3. З врахуванням інтересів власників нерухомості та дійсних землекористувачів у межах визначеної території.
3.3.4. З додатком на електронному носії, виконаним ліцензованою геодезичною організацією у цифровому вигляді (формату ДіЕмЕф) з прив’язкою до місцевої системи координат контурів проектованих об’єктів, вулиць, проїздів та роздруківкою їх координат.
3.4. Сприяти в організації проведення громадських слухань містобудівної документації відповідно до вимог ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
4. Управлінню архітектури департаменту містобудування:
4.1. Надати визначеному у встановленому порядку розробнику містобудівної документації вихідні дані на розроблення детального плану території.
4.2. Погодити детальний план території з Державним підприємством “Державний інститут проектування міст “Містопроект“ (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та уточнення рішень затвердженого генерального плану м. Львова).
4.3. Після розроблення детального плану для врахування громадських інтересів звернутись з заявою до управління “Секретаріат ради“ про проведення громадських слухань.
Відповідальний: начальник
управління архітектури
           департаменту містобудування.
5. Управлінню “Секретаріат ради“ забезпечити у встановленому порядку проведення громадських слухань містобудівної документації з врахуванням пп. 3, 4, 5 п. 3 ст. 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“.
           Відповідальний: начальник
           управління “Секретаріат ради“.
6. Управлінню архітектури департаменту містобудування подати виконавчому комітету на затвердження детальний план території в районі вул. В. Липинського.
           Відповідальний: начальник
           управління архітектури
           департаменту містобудування.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
В. о. Львівського міського голови В. Пушкарьов
Додаток.doc