УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення891


від 09/30/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво ПП “Сад-ЛВ“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 21.10.2016 № 957
документ: Database 'Документи ЛМР', View '1.Головний\Не опубліковані', Document 'Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.09.2016 № 891'


Розглянувши звернення приватного підприємства “Сад-ЛВ“ від 28.07.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 28.07.2016 за № 2-17567-24), містобудівний розрахунок на будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.07.2016 за № С-4315, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво приватним підприємством Сад-ЛВбагатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269 (додаються).
2. Приватному підприємству “Сад-ЛВ“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов

Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 30.09.2016 № 891
МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
на будівництво приватним підприємством “Сад-ЛВ“
багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом
на вул. Зеленій, 269

1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництвабудівництво приватним підприємством “Сад-ЛВ“ багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269.
1.2. Інформація про замовникаприватне підприємство “Сад-ЛВ“, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 269.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування обєктам. Львів, вул. Зелена, 269.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкоюдоговір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.07.2016 за № С-4315 (для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,2989 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянкиземлі житлової та громадської забудови.
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності)генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, зонінг Франківського та Сихівського районів, затверджений ухвалою міської ради від 18.09.2014 № 384.
1.9. Функціональне призначення земельної ділянкиземлі комерційного використання.
1.10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва (орієнтовні) будівництво багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом на вул. Зеленій, 269:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,2989 га.
1.10.2. Площа забудови – 1051,30 кв. м.
1.10.3. Житлова площа квартир – 3017,40 кв. м.
1.10.4. Загальна площа квартир – 5913,00 кв. м.
1.10.5. Площа підземного паркінгу 485,30 кв. м.
1.10.6. Площа житлового будинку 2460,30 кв. м.
1.10.7. Поверховість – 9.
1.10.8. Кількість квартир – 107.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 33,50 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 40,00 % (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) – 12,20 кв. м/люд. (п. 3.8* ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“).
2.4. Відстані від обєкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудовибудинок запроектувати у межах наданої в оренду земельної ділянки (договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 14.07.2016 за № С-4315 (для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції, нормативних вимог до забудови ділянки та прилеглої забудови.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) при будівництві багатоквартирного житлового будинку на вул. Зеленій, 269 врахувати масштаб забудови вулиці та архітектурне завершення існуючої забудови. Проектований будинок приблокувати до торцевої стіни існуючого на ділянці будинку, створивши єдиний архітектурний об’єм. Проектним рішенням ув’язати архітектурне вирішення фасадів будинку з існуючими на ділянці будинками.
2.6. Мінімально допустимі відстані від обєктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудпроектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікаційзгідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою)розробити проект комплексного благоустрою території в увязці з існуючим благоустроєм прилеглої території вул. Зеленої з влаштуванням малих архітектурних форм (лавочки, урни для сміття, ліхтарі тощо). Передбачити нормативне розміщення дитячого ігрового, відпочинкового, господарського майданчиків та гостьової автостоянки відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект вертикального планування та проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязкупідїзди та підходи до проектованого об’єкта передбачити з внутрішньоквартального проїзду з боку вулиці проектованої та по існуючому проїзду з вул. Зеленої. Забезпечити будівництво вулиці проектованої від існуючого проїзду довжиною не менше 120,00 м з влаштуванням розворотного майданчика.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспортупроектом передбачити розміщення автостоянок для постійного та тимчасового зберігання автомобілів мешканців проектованого будинку (не менше 53 м/місця для постійного зберігання авто та 11 м/місць для гостьової автостоянки у межах ділянки) відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщиниділянка забудови на вул. Зеленій, 269 знаходиться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населеннязабезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський