УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення840


від 09/06/2019

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію ДП ПАТ “Концерн-Електрон“ - “Навчальний науково-виробничий комплекс “Електрон“ з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на вул. Генерала Т. Чупринки, 130
Розглянувши звернення дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства “Концерн-Електрон“ - “Навчальний науково-виробничий комплекс “Електрон“ від 24.06.2019 (зареєстроване у Львівській міській раді 29.07.2019 за № 2-23382/АП-2401), містобудівний розрахунок реконструкції з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на вул. Генерала Т. Чупринки, 130, беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 01.03.2017 за № Ф-2977, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.04.2017 № 84646884, свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 29.10.2015 індексний номер 46580292, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.07.2019 № НВ-4610521382019, з врахуванням допустимих видів забудови зони Г-3, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на вул. Генерала Т. Чупринки, 130 (додаються).
2. Дочірньому підприємству публічного акціонерного товариства “Концерн-Електрон“ - “Навчальний науково-виробничий комплекс “Електрон“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.В. о. Львівського міського голови М. ЛитвинюкДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 06.09.2019 № 840

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію з надбудовою існуючих будівель під
багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу
та наукових співробітників на вул. Генерала Т. Чупринки, 130

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Генерала Т. Чупринки, 130.
1.2. Інформація про замовникадочірнє підприємство публічного акціонерного товариства “Концерн-Електрон“ - “Навчальний науково-виробничий комплекс “Електрон“, 79057, м. Львів, вул. Генерала Т. Чупринки, 130.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,2133 га (кадастровий номер 4610136900:04:002:0078) – 03.15 для будівництва і обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування існуючих будівель відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 01.03.2017 за № Ф-2977, строком дії до 01.12.2026.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-3 навчальні заклади, допустимий вид забудови житлові будинки для викладацького складу і наукових співробітників (на умовах оренди) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 29.06.2017 № 2162, та протоколу архітектурно-містобудівної ради від 25.07.2019 № 8.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 24,50 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 34 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)650 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – об’єкт (реконструкція з надбудовою існуючих будівель під багатоквартирний житловий будинок для викладацького складу та наукових співробітників на вул. Генерала Т. Чупринки, 130) запроектувати з врахуванням вимог діючих будівельних норм і правил, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“, у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:04:002:0078).
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)будівля, що підлягає реконструкції, на вул. Генерала Т. Чупринки, 130 розташована у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування Франківського району та Закону України Про охорону культурної спадщини“.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з діючими будівельними нормами і правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський