УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення852


від 08/03/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ “Патриаком“ багатоповерхового житлового будинку № 16 кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Скляній, 15
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю “Патриаком“ від 24.07.2018 № 24-04 (зареєстроване у Львівській міській раді 24.07.2018 за № 2-20794/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками будівництва багатоповерхового житлового будинку № 16 кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Скляній, 15, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.12.2014 № 30538870, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.06.2018 № НВ-4607177462018, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з обмеженою відповідальністю “Патриаком“ багатоповерхового житлового будинку № 16 кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Скляній, 15 (додаються).
2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Патриаком“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.В. о. Львівського міського голови Г. ВаськівДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 03.08.2018 № 852

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоповерхового житлового будинку № 16
кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами
соціально-побутової інфраструктури на вул. Скляній, 15

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. Скляній, 15.
1.2. Інформація про замовника – товариство з обмеженою відповідальністю “Патриаком“, м. Львів, вул. Т. Шевченка, 60.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 1,7586 га (кадастровий номер 4610137500:02:002:0012) – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.06.2018 № НВ-4607177462018.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-4 – зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 і від 25.01.2018 № 2914.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – 42,50 м у стінах (від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 35,00 % для всієї забудови на земельній ділянці (кадастровий номер 4610137500:02:002:0012).
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 820 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд – будівництво багатоповерхового житлового будинку № 16 кварталу житлової забудови зі супутніми об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Скляній, 15 запроектувати з відступом від червоної лінії вул. Скляної – 85,00 м.
Мінімальні відстані до існуючих будинків та споруд – з західної сторони – 30,00 м, з північної сторони – 12,00 м, з півдня – 0,00 м з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610137500:02:002:0012) та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“. Врахувати недопущення виникнення руйнувань суміжної забудови з влаштуванням необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів проектованого об’єкта на прилеглу територію.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Шевченківського району з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. Скляній, 15 (кадастровий номер 4610137500:02:002:0012) знаходиться у межах історичного ареалу міста.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський