УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення515


від 06/18/2021

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. Осташевською О. Р. існуючого житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21 у м. Львові




Розглянувши звернення громадянки Осташевської Олександри Романівни від 03.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 03.02.2020 за № З-О-8287/АП-2401) та від 18.02.2020 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.02.2020 за № З-О-8300-2401), містобудівний розрахунок реконструкції існуючого житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.05.2019 № 168517078 і від 29.05.2019 № 168516506, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612470022020, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянкою Осташевською Олександрою Романівною існуючого житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21 у м. Львові (додаються).
2. Громадянці Осташевській Олександрі Романівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект з врахуванням пункту 4 рішення виконавчого комітету від 29.05.2020 № 458 “Про необхідність проектування заходів цивільної безпеки, розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, використання споруд підземного простору для укриття населення при розробці детальних планів території та при проектуванні об’єктів будівництва у м. Львові“ та рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Проектування проводити із залученням митців для естетичного оформлення реконструйованої будівлі та надання їй індивідуального характеру.
2.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.5. На етапі розробки проектної документації розробити схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.
2.6. Після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою здійснити виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.7. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.



Львівський міський голова А. Садовий



Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 18.06.2021 № 515

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію існуючого житлового будинку з прибудовою
та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями
громадського призначення, підземним паркінгом,
трансформаторною підстанцією та даховою котельнею
на вул. Є. Коновальця, 21 у м. Львові


1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянкиреконструкція на вул. Є. Коновальця, 21.
1.2. Інформація про замовникагромадянка Осташевська Олександра Романівна, м. Львів, вул. М. Бажана, 15.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,0801 га (кадастровий номер 4610136900:02:002:0050) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.02.2020 № НВ-4612470022020;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 – зона малоповерхової квартирної забудови (до 4-х поверхів) відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Залізничного району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840, від 25.01.2018 № 2914, протоколу засідання № 2 від 30.01.2020 архітектурно-містобудівної ради та консультативної ради при управлінні охорони історичного середовища.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрахне вище 22,30 м (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху). При необхідності граничну висоту будівель узгодити з Державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Львів“ імені Данила Галицького“.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 72,60 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 600 люд./га
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та спорудоб’єкт (реконструкція існуючого житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21) запроектувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:02:002:0050), з відступом від межі червоної лінії вул. Є. Коновальця – 3,50 м, з північно-східної та південно-західної сторін з блокуванням до існуючих споруд.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)реконструкція існуючого житлового будинку з прибудовою та надбудовою житлових приміщень, вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією та даховою котельнею на вул. Є. Коновальця, 21 розташована у кварталі історично сформованої житлової та громадської забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування об’єкта здійснювати відповідно до діючих будівельних норм та з врахуванням вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини“.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його у встановленому законом порядку. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мережзгідно з діючими будівельними нормами та правилами.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.




Керуючий справами
виконкому Н. Алєксєєва


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики А. Коломєйцев