УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення631


від 08/01/2016

Про затвердження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на будівництво гр. гр. Грицком Є. Р., Походіною А. Ф. і Кушкою Л. І. багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків
Розглянувши звернення громадян Грицка Євгена Радиславовича, Походіної Аліції Францишківни і Кушки Людмили Іванівни від 29.02.2016 (зареєстроване у Львівській міській раді 18.03.2016 за № З-Г-10955/АП-2401), містобудівний розрахунок розміщення багатоквартирного 7-поверхового житлового будинку із вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.08.2014 № 25829951, від 21.08.2014 № 25860229 та від 05.11.2015 № 47034891, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво громадянами Грицком Євгеном Радиславовичем, Походіною Аліцією Францишківною і Кушкою Людмилою Іванівною багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків (додаються).
2. Громадянам Грицку Євгену Радиславовичу, Походіній Аліції Францишківні і Кушці Людмилі Іванівні:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для реєстрації декларації (дозволу) про початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з економічних питань та містобудування.
Перший заступник
міського голови В. Пушкарьов
Додаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 01.08.2016 № 631

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
забудови земельної ділянки на будівництво громадянами
Грицком Євгеном Радиславовичем, Походіною Аліцією Францишківною
і Кушкою Людмилою Іванівною багатоквартирного житлового будинку
з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення
на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків
1. Загальні дані

1.1. Назва об’єкта будівництва – будівництво громадянами Грицком Євгеном Радиславовичем, Походіною Аліцією Францишківною і Кушкою Людмилою Іванівною багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків.
1.2. Інформація про замовникагромадянин Грицко Євген Радиславович, м. Львів, вул. Реміснича, 20/1, громадянка Походіна Аліція Францишківна, м. Львів, вул. Малинова, 10, громадянка Кушка Людмила Іванівна, м. Львів, вул. Малинова, 8.
1.3. Наміри забудовибудівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків.
1.4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта – м. Львів, вул. Малинова, 8, 10.
1.5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.08.2014 № 25829951 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), від 21.08.2014 № 25860229 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), договір оренди землі діє до 10.07.2024) та від 05.11.2015 № 47034891 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.6. Площа земельної ділянки – 0,1000 га, 0,1017 га та 0,0422 га.
1.7. Цільове призначення земельної ділянкидля будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
1.8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) – генеральний план забудови міста, затверджений ухвалою міської ради від 30.09.2010 № 3924, план зонування територій (зонінгу) Шевченківського району (ухвала міської ради від 21.05.2015 № 4657).
1.9. Функціональне призначення земельної ділянки – землі житлової забудови.
1.10. Основні техніко-економічні показники обєкта будівництва (орієнтовні) – будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків:
1.10.1. Площа земельної ділянки – 0,2439 га.
1.10.2. Загальна площа будинку – 5980,00 кв. м.
1.10.3. Загальна площа квартир у будинку – 4500,00 кв. м.
1.10.4. Будівельний обєм – 25000,00 куб. м.
1.10.5. Поверховість – 7.
1.10.6. Площа підземного паркінгу – 640,00 кв. м.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Граничнодопустима висота будівель – 27,40 м (відповідно до містобудівного розрахунку).
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянкидо 50,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)490 мешканців на гектар.
2.4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованим паркінгом та приміщеннями громадського призначення на вул. Малиновій, 8, 10 зі знесенням існуючих житлових будинків проводити у межах відведеної земельної ділянки (витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 20.08.2014 № 25829951 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), від 21.08.2014 № 25860229 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), договір оренди землі діє до 10.07.2024) та від 05.11.2015 № 47034891 (цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“, ДБН Б.2.2-9-2009 “Громадські будинки і споруди. Основні положення“, ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“ з забезпеченням протипожежних розривів, нормативної тривалості інсоляції та нормативних вимог.
2.5. Планувальні обмеження (зони охорони памяток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні та інші охоронювані зони) – при проектуванні врахувати місце розміщення проектованого багатоквартирного житлового будинку на вул. Малиновій, 8, 10. Дотримуватись містобудівних засад до забудови земельної ділянки на вул. Малиновій. Звернути увагу на об’ємно-планувальне вирішення проектованого житлового будинку, архітектурне завершення, оформлення лоджій, балконів та вхідних частин з дотриманням ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення“.
2.6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд – проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами), ДБН В.1.2-12-2008 “Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки“, нормативних документів та вимог рішення виконавчого комітету від 26.10.2007 № 893 “Про заходи запобігання виникненню аварійних ситуацій при будівництві нових та реконструкції існуючих об’єктів“.
2.7. Охоронювані зони інженерних комунікацій – згідно з ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
2.8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва“ – відповідно до вимог державних будівельних норм.
2.9. Вимоги щодо благоустрою (у тому числі щодо відновлення благоустрою) – розробити проект благоустрою території в ув’язці з існуючим благоустроєм прилеглої території. Проектом передбачити нормативне розміщення гостьових автостоянок відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами). Для замощення пішохідних доріжок застосувати фігурні елементи мощення, ширину доріжок приймати не менше 1,20 м. Розробити проект зовнішнього освітлення території. Благоустрій території виконати відповідно до ухвали міської ради від 21.04.2011 № 376 “Про Правила благоустрою м. Львова“.
2.10. Забезпечення умов транспортно-пішохідного звязку – транспортно-пішохідний зв’язок до проектованого об’єкта – існуючий зі сторони вул. Малинової. Проектом передбачити нормативну кількість машино-місць для тимчасового зберігання автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та розміщення стоянок для велосипедів відповідно до вимог ухвали міської ради від 03.06.2010 № 3552 “Про Концепцію розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Львові“.
2.11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту – проектом передбачити нормативну кількість машино-місць відповідно до ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
2.12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини – земельні ділянки на вул. Малиновій, 8, 10 знаходяться поза межами історичного ареалу міста.
2.13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення – забезпечити умови для вільного пересування інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В.2.2-17:2006 “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“ (вільний доступ маломобільних груп населення до всіх приміщень загального користування будинку тощо).
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк

Віза:

Начальник управління
архітектури Ю. Чаплінський