УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1070


від 11/11/2022

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єкта будівництва на реконструкцію гр. гр. Літинським С. В., Музичуком О. А. та Івановим С. А. будівлі корпусу 1-А з надбудовою під офісний центр на вул. Героїв УПА, 71-Б та будівлі насосної станції з добудовою під криту автостоянку на вул. Героїв УПА, 73 у м. ЛьвовіРозглянувши звернення громадян Літинського Святослава Володимировича, Музичука Олександра Анатолійовича та Іванова Сергія Анатолійовича від 03.11.2022, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером AM01:3399-3381-0707-8360, містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта реконструкції з надбудовою будівлі під офісний центр на вул. Героїв УПА, корпус 1-А у будинку 71-Б у м. Львові та реконструкції будівлі насосної станції з добудовою під криту автостоянку на вул. Героїв УПА, 73 у м. Львові, беручи до уваги витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.11.2020 № 234476602, від 27.11.2020 № 234476365 та від 27.04.2021 № 234476498, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 05.10.2021 № 278237102, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 21.10.2021 за № Ф-3219, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.04.2021 № НВ-2105244112021, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва на реконструкцію громадянами Літинським Святославом Володимировичем, Музичуком Олександром Анатолійовичем та Івановим Сергієм Анатолійовичем будівлі корпусу 1-А з надбудовою під офісний центр на вул. Героїв УПА, 71-Б та будівлі насосної станції з добудовою під криту автостоянку на вул. Героїв УПА, 73 у м. Львові (додаються).
2. Громадянам Літинському Святославу Володимировичу, Музичуку Олександру Анатолійовичу та Іванову Сергію Анатолійовичу:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 “Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова“, у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його у встановленому законом порядку.
2.4. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. У разі пошкодження відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.
2.5. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об’єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 “Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві“, матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 “Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500“.
2.6. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з містобудування.Львівський міський голова Андрій САДОВИЙДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 11.11.2022 № 1070

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на реконструкцію будівлі корпусу 1-А з надбудовою під офісний центр
на вул. Героїв УПА, 71-Б та будівлі насосної станції з добудовою під
криту автостоянку на вул. Героїв УПА, 73 у м. Львові

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – реконструкція на вул. Героїв УПА, 71-Б, 73 у м. Львові.
1.2. Інформація про замовника – громадянин Літинський Святослав Володимирович, 79013, м. Львів, вул. М. Старицького, 2/4; громадянин Музичук Олександр Анатолійович, 79020, м. Львів, вул. П. Панча, 11/100; громадянин Іванов Сергій Анатолійович, 79079, м. Львів, вул. Коломийська, 10/37.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,1975 га (кадастровий номер 4610136900:04:004:0083) – 03.10 для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для обслуговування будівель і споруд.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Г-2 – зона центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно до плану зонування території (зонінгу) Залізничного району міста, затвердженого ухвалами міської ради від 21.05.2015 № 4657 та від 25.01.2018 № 2914, протоколу архітектурно-містобудівної ради від 23.07.2021 № 13.

2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах:
- 31,90 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних частин будівлі;
- 5,00 м від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивних частин будівлі критої автостоянки.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 78,00 %.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – для даного об’єкта не регламентується.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:
- відстані до існуючих будівель та споруд залишаються існуючими;
- 6,00 м від критої автостоянки до існуючої будівлі з північно-західної сторони;
- 1,00 м від критої автостоянки до червоної лінії з південної сторони.
Об’єкт (реконструкція будівлі корпусу 1-А з надбудовою під офісний центр на вул. Героїв УПА, 71-Б та будівлі насосної станції з добудовою під криту автостоянку на вул. Героїв УПА, 73 у м. Львові) запроєктувати з дотриманням вимог діючих будівельних норм.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – будівля на вул. Героїв УПА, 71-Б, 73 у м. Львові знаходиться у межах зони регулювання забудови.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж – відповідно до діючих будівельних норм охоронна зона кабелів зв’язку – 0,60 м, охоронна зона водопроводу і каналізації – 3,00 м - 5,00 м.
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.Керуючий справами
виконкому Наталія АЛЄКСЄЄВА


Віза:
Начальник управління
архітектури та урбаністики Антон КОЛОМЄЙЦЕВ