УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення84


від 02/18/2008

Про затвердження Положення про доплату інвалідам І групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду

Зміни
згідно з рішенням виконкому від 29.09.2017 № 864
документ: Database 'Документи ЛМР', View 'Рішення', Document 'Про внесення змін до рішень виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81, від 18.'


   Відповідно до підпункту 14.8 ухвали міської ради від 10.01.2008р. № 1496 “Про міський бюджет м.Львова на 2008 рік“, керуючись ст.ст.34, 64 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення соціального захисту інвалідів I групи загального захворювання, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу відповідно до “Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд“, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р. № 261, виконавчий комітет вирішив:
   1. Надавати щомісячну доплату у розмірі 50 грн. інвалідам I групи загального захворювання, які отримують державну соціальну допомогу і не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду.
   2. Затвердити Положення про доплату інвалідам І групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду (додається).
   3. Управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики спільно з управлінням фінансів департаменту фінансової політики здійснювати виплату доплати в межах коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
            Відповідальний: начальник управління
            соціального захисту департаменту
            гуманітарної політики.
   4. Відділам соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики вести облік осіб, які мають право на доплату, визначену у пункті 1.
            Відповідальні: начальники відділів
            соціального захисту управління
            соціального захисту департаменту
            гуманітарної політики.
   5. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення у засобах масової інформації.
            Відповідальний: директор департаменту
            “Адміністрація міського голови“.
   6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

   Міський голова А.Садовий

                        Додаток

                    Затверджено
                  рішенням виконкому
                від ___________ № _____

   ПОЛОЖЕННЯ
   про доплату інвалідам І групи загального захворювання,
   які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду


   1. Це Положення розроблене відповідно до ухвали міської ради від 19.10.2006р. № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.
   2. Положення визначає умови призначення і виплати щомісячної доплати (надалі – доплата) інвалідам І групи загального захворювання – отримувачам соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам“.
   3. Право на доплату мають інваліди І групи загального захворювання, які зареєстровані у м.Львові (їхні опікуни, піклувальники) та отримують у відповідних відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (надалі – соціальна допомога).
   4. У разі влаштування інваліда І групи загального захворювання, який отримує соціальну допомогу, на повне державне утримання, зміни місця проживання, подання заяви про припинення виплати або його смерті доплата припиняється з першого числа місяця, що наступає за місяцем, у якому відбулися події.
   5. Поновлення виплати доплати здійснюється на тих умовах, що і соціальної допомоги.
   6. Інваліди І групи загального захворювання (їхні опікуни, піклувальники) мають право відмовитися від доплати, повідомивши про це відповідний відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики письмовою заявою.
   7. Поновлення виплати доплати у разі її припинення на підставі заяви про припинення доплати здійснюється з дати подання нової заяви інвалідом І групи загального захворювання (опікуном, піклувальником).
   8. Доплата призначається відповідним відділом соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем призначення соціальної допомоги без подання додаткових документів та оформляється протоколом, який зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги.
   9. Про призначення доплати отримувач соціальної допомоги повідомляється письмово у термін до 10 календарних днів з моменту оформлення протоколу.
   10. Доплата встановлюється на період призначення соціальної допомоги у розмірі 50 грн. і виплачується у грошовій формі щомісяця на тих умовах, що і соціальна допомога, на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків, або через поштові відділення.
   11. Номери особових рахунків складаються з шестизначного числа, перша цифра якого 9.
   12. Виплата доплати здійснюється планово-фінансовим відділом управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м.Львова на відповідний бюджетний рік за КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення“.
   Керуючий справами
   виконкому М.Литвинюк


   Віза:

   Начальник управління
   соціального захисту Н.Федорович