УКРАЇНА


ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Рішення1063


від 09/28/2018

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзДВ “Дальта“ багатоквартирних житлових будинків (№ 1 та № 2 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових приміщень і будівель та реконструкцію ТП-657 на вул. В. Антоновича, 31 – вул. Грюнвальдській, 11-А (2 черги будівництва)
Розглянувши звернення товариства з додатковою відповідальністю “Дальта“ від 22.08.2018 № 128 (зареєстроване у Львівській міській раді 23.08.2018 за № 2-23986/АП-2401), містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва багатоквартирних житлових будинків (№ 1 та № 2 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом зі знесенням існуючих будівель і нежитлових приміщень та реконструкції ТП-657 на вул. В. Антоновича, 31 – вул. Грюнвальдській, 11-А (2 черги будівництва), беручи до уваги витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17.01.2007 № 13251098, від 25.08.2004 № 4527543, від 21.08.2004 № 4515196, від 20.08.2004 № 4512176, від 21.08.2004 № 4515414, від 21.08.2004 № 4515524, від 21.08.2004 № 4515314 та від 20.08.2004 № 4511776, договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 28.03.2017 за № Ф-2992, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.12.2016 № НВ-4604423172016, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, виконавчий комітет вирішив:


1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво товариством з додатковою відповідальністю “Дальта“ багатоквартирних житлових будинків (№ 1 та 2 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових приміщень і будівель та реконструкцію ТП-657 на вул. В. Антоновича, 31вул. Грюнвальдській, 11-А (2 черги будівництва) (додаються).
2. Товариству з додатковою відповідальністю “Дальта“:
2.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта.
2.2. Розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України.
2.3. Звернутися в Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
3. Вважати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. В. Антоновича, 31 від 26.08.2015 № 123 у м. Львові такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту містобудування.Львівський міський голова А. СадовийДодаток

Затверджено
рішенням виконкому
від 28.09.2018 № 1063

МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА
на будівництво багатоквартирних житлових будинків
(№ 1 та № 2 на генплані) з вбудованими приміщеннями
громадського призначення, підземним паркінгом зі знесенням
існуючих нежитлових приміщень і будівель та реконструкцію
ТП-657 на вул. В. Антоновича, 31вул. Грюнвальдській, 11-А
(2 черги будівництва)

1. Загальні дані

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво на вул. В. Антоновича, 31 – вул. Грюнвальдській, 11-А.
1.2. Інформація про замовника – товариство з додатковою відповідальністю “Дальта“, 79018, м. Львів, вул. В. Антоновича, 31.
1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,3611 га (кадастровий номер 4610136900:01:001:0040) – 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;
категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом відповідно до договору оренди землі, зареєстрованого у Львівській міській раді 28.03.2017 за № Ф-2992, строком дії до 09.02.2027.
Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-2 зона малоповерхової квартирної житлової забудови відповідно до плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2. Містобудівні умови та обмеження

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах – не вище 24,50 м у стінах (що визначається від найнижчої відмітки поверхні землі до закінчення конструктивної частини стін останнього поверху), відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 48,93 % відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – згідно з п. 3.8 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) – 685 люд./га відповідно до протоколу містобудівної ради від 16.03.2018 № 5.
2.4. Мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд об’єкти (будівництво багатоквартирних житлових будинків (№ 1 та № 2 на генплані) з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом зі знесенням існуючих нежитлових приміщень і будівель та реконструкцію ТП-657 на вул. В. Антоновича, 31вул. Грюнвальдській, 11-А (2 черги будівництва) запроектувати з врахуванням вимог додатка 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) по червоній лінії вул. В. Антоновича та вул. Грюнвальдської у межах відведеної земельної ділянки (кадастровий номер 4610136900:01:001:0040). Будинок № 1 на генплані приблокувати до існуючої забудови. Відстань від будинку № 2 на генплані до існуючої забудови з південної сторони – 19,00 м, зі східної сторони – 13,20 м - 20,10 м, з західної сторони – 15,00 м.
2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – проектним рішенням врахувати вимоги плану зонування територій (зонінгу) Франківського району, затвердженого ухвалами міської ради від 18.09.2014 № 3840 і від 25.01.2018 № 2914, та вимоги містобудівної ради (протокол від 16.03.2018 № 5) з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
Земельна ділянка на вул. В. Антоновича, 31 – вул. Грюнвальдській, 11-А (кадастровий номер 4610136900:01:001:0040) розміщена у кварталі історично сформованої забудови у межах історичного ареалу міста. Проектування здійснювати з дотриманням вимог ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами) та вимог управління охорони історичного середовища.
Проектну документацію виготовити на підставі розробленого та погодженого у встановленому порядку історико-містобудівного обгрунтування.
Забезпечити пропорційність та співвідношення архітектурного об’єму з висотою існуючої забудови, що визначає масштаб проектованої споруди та вирішення архітектурного вистрою фасадів.
Опрацювати паспорт кольорового опорядження фасадів та узгодити його в управлінні охорони історичного середовища. Проектом врахувати вимоги збереження традиційного історичного середовища міста, визначеного рішенням виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.
2.6. Охоронювані зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж – згідно з додатком 8.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень“ (зі змінами).
При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.
Керуючий справами
виконкому М. Литвинюк


Віза:

Начальник управління
архітектури та урбаністики Ю. Чаплінський